The Holy See
back up
Search
riga
BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

Nuntiatura Apostolica constituitur
apud Rempublicam Montis Nigri.
*

 


Ad futuram rei memoriam. — Quo plenius confirmentur vincula amicitiae et consociatae operae ac praesertim publicae necessitudinis rationes inter hanc Apostolicam Sedem et Rempublicam Montis Nigri feliciter initae simulque aptius provideatur spirituali bono catholicorum fidelium illic degentium, Nobis peropportunum videtur apud memoratam Nationem Apostolicam Nuntiaturam condere. De communi igitur utriusque partis voto, audita Congregatione pro Episcopis, summa Nostra potestate harumque Litterarum virtute apud Rempublicam Montis Nigri Nuntiaturam Apostolicam constituimus cum omnibus iuribus, privilegiis, honoribus, praerogativis et indultis, quae, praeter mutua pacta conventa, huiusmodi Legationum propria sunt, mandantes ut eius sedes hac in alma urbe Roma nunc ponatur. Has denique Litteras, in forma Brevis maioris expeditas, nunc et in posterum ratas esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, subanulo Piscatoris, die XVI mensis Decembris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo.

De mandato Summi Pontificis

Tarsicius card. Bertone
Secretarius Status


*A.A.S., vol. XCIX (2007), n. 6, p. 405


top