The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabilibus Servis Dei Felici
Echevarr
ía Gorostiaga, Presbytero professo ex Ordine Fratrum Minorum, et VI Sociis eiusdem Ordinis
Beatorum martyrum honores decernuntur*

 

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine contumeliam pati » (Act 5, 41).

Apostoli Christum resurrectum nuntiantes innumeris vexationibus subiecti sunt, cum gaudio acceptis propter Domini amorem. Similis sors per saecula Redemptoris multis asseclis attigit qui iniurias et adversitates mundi pati maluerunt ne Divino cum Magistro fidelitatis vinculum negarent. Inter quos profecto recensendi sunt Venerabiles Servi Dei Felix Echevarrìa Gorostiaga et VI Socii, cuncti sodales Ordinis Fratrum Minorum. Cum enim persecutio contra Ecclesiam in Hispania grassaretur annis MCMXXXVI-MCMXXXIX, ipsi coacti sunt deserere conventum suum in loco Fuenteovejuna, in dioecesi Cordubensi, et incarcerati sunt. Renuerunt blasphemias contra nomen Dei proferre et hac de causa passiones et vexationes omne genus passi sunt.

Martyrium subierunt inter dies XXI et XXII mensis Septembris anno MCMXXXVI in loco Azuaga, dioecesis Pacensis. Antequam morti occumberent, tortoribus ignoverunt hymnosque cecinerunt Christo Regi.

Ipsi sunt:

1. Felix Echevarría Gorostiaga, presbyter. Natus est die XV mensis Iulii anno MDCCCXCIII in oppido Ceánuri, dioecesis Victoriensis. Perpetuam professionem religiosam nuncupavit anno MCMXII et ordinationem presbyteralem suscepit mense Iulio anno MCMXVI. Desiderium habuit Evangelii nuntiandi in terris missionis, quod tamen exsequi non potuit. Rectoris autem functus est munere collegii seraphici, docentis ac deinde guardiani conventus in loco Fuenteovejuna.

2. Aloisius Echevarría Gorostiaga, presbyter, frater Servi Dei Felicis.

Natus est in oppido Ceánuri die XXVI mensis Augusti anno MDCCCXCV. Professionem religiosam perpetuam nuncupavit mense Septembri anno MCMXVI et mense Maio anno MCMXX factus est sacerdos. Ministerium suum exercuit in Terra Sancta deindeque in Hispania. Cum exardesceret persecutio contra religionem catholicam, ipse Malacam refugit ac deinde in locum Fuenteovejuna.

3. Iosephus Azurmendi Larrı´naga, presbyter. Natus est die XVIII mensis Augusti anno MDCCCLXX in loco Durango, dioecesis Victoriensis. Professionem religiosam perpetuam nuncupavit anno MDCCCXCI et mense Maio anno MDCCCXCVI presbyter est ordinatus. Magister novitiorum fuit in Terra Sancta, ac deinde in Hispaniam reversus est atque translatus in conventum loci Fuenteovejuna.

4. Franciscus Carlés Gonza´lez, presbyter. Natus est die XIV mensis Ianuarii anno MDCCCXCIV in San Julia´n de Requeijo, archidioecesis Compostellanae.

Perpetuam professionem religiosam nuncupavit anno MCMXIII et mense Iunio anno MCMXVII presbyter est ordinatus. ministerium suum exercuit in Syria deindeque in Terra Sancta. Reversus in Hispaniam, missus est in conventum loci Fuenteovejuna.

5. Antonius Sáez de Ibarra López, religiosus. Natus est die XXV mensis Martii anno MCMXIV in oppido Hijona, dioecesis Victoriensis. Novitiatum coepit mense Ianuario anno MCMXXXI, sed ob grassantem persecutionem contra religionem catholicam eum complere non valuit. Concessa dispensatione a Sancta Sede, insequenti anno professionem religiosam temporariam nuncupavit. Demum missus est in locum Fuenteovejuna.

6. Michaël Zarragua Iturrízaga, religiosus. Natus est die XI mensis Aprilis anno MDCCCLXX in loco Yurreta, dioecesis Victoriensis. Perpetuam professionem religiosam nuncupavit anno MDCCCXCIII. Deinde Marochii varia officia concredita sunt ei. Reversus in Hispaniam, primum infirmis adstitit, ac deinde aedituus fuit in loco Fuenteovejuna.

7. Simon Miguel Rodríguez, religiosus. Natus est die XXIII mensis Novembris anno MCMXII in oppido Villalcampo, dioecesis Zamorensis. Mense Ianuario anno MCMXXVIII franciscalem induit habitum. Perpetuam professionem religiosam nuncupavit mense Iunio anno MCMXXXV. Destinatus est in locum Fuenteovejuna, ubi munere coqui fungebatnr.

Populus Dei universos eos veros fidei martyres consideravit. Huiusmodi per annos confirmata fama permovit Episcopum Pacensem ut Causam beatificationis seu declarationis martyrii incoharet, per Processus Ordinarii celebrationem anno MCMLXIV habitam, cuius validitas iuridica approbata est per decretum die XIX mensis Iunii anno MCMXCII emissum. Peractis rite omnibus iure statutis, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum die XVII mensis Februarii anno MMIV, et Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die XVII mensis Maii anno MMV, agnoverunt mortem horum Venerabilium Servorum Dei verum fuisse martyrium. Deinde Nos Ipsi die XXVIII mensis Aprilis anno MMVI praecepimus Congregationi de Causis Sanctorum ut promulgaret Decretum de martyrio, ac deinde statuimus ut sollemnis ritus eorum beatificationis Romae die XXVIII mensis Octobris anni MMVII celebraretur.

Hodie igitur Romae, in Foro ante Basilicam Sancti Petri, ingenti adstante catholicorum Pastorum et Christifidelium multitudine ex Hispania aliisve nationibus, de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus Venerabiles Servos Dei Felicem Echevarría Gorostiaga et VI Socios, Ordinis Fratrum Minorum sodales.

Nos, vota Fratrum Nostrorum Aloisii Martı´nez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Francisci Gil Hellín, Archiepiscopi Burgensis, Antonii S.R.E. Cardinalis Cañizares Llovera, Archiepiscopi Toletani, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis, Antonii Angeli Algora Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Iacobi García Aracil, Archiepiscopi Emeritensis Augustani-Pacensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Archiepiscopi Matritensis, Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Ovetensis, Caroli S.R.E. Cardinalis Amigo Vallejo, O.F.M., Archiepiscopi Hispalensis, Raimundi del Hoyo López, Episcopi Giennensis, Vincentii Jiménez Zamora, Episcopi Santanderiensis, Ioannis Antonii Reig Pla, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Caroli Soler Perdigó, Episcopi Gerundensis, Antonii DoradoSoto, Episcopi Malacitani, atque Cyriaci Benavente Mateos, Episcopi Albasitensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei:

Lucas a Sancto Ioseph Tristany Pujol, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;

Leonardus Iosephus Aragonés Mateu, religiosus professus Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, Apollonia Lizarraga a Sanctissimo Sacramento, religiosa professa et moderatrix generalis Congregationis Carmelitanarum a Caritate, necnon LXI Socii et Sociae;

Bernardus Fábrega Juliá, religiosus professus Instituti Fratrum Maristarum a Scholis;

Victor Chumillas Fernández, presbyter professus Ordinis Fratrum Minorum, et XXI Socii eiusdem Ordinis;

Antherus Mateo Garcìa, paterfamilias, ex Tertio Ordine Sancti Dominici, et XI Socii ex Secundo et Tertio Ordine Sancti Dominici;

Crux Laplana y Laguna, Episcopus Conchensis, et Ferdinandus Español Berdié, presbyter;

Narcissus de Esténaga Echevarrìa, Episcopus Cluniensis, et X Socii;

Liberius González Nombela, presbyter, et XII Socii ex clero archidioecesis Toletanae;

Eusebius a Iesu Infante Fernández Arenillas, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, et XV Socii eiusdem Ordinis;

Felix Echevarrìa Gorostiaga, presbyter professus Ordinis Fratrum Minorum, et VI Socii eiusdem Ordinis;

Theodosius Raphaël, religiosus professus Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, et III Socii ex eodem Instituto;

Bonaventura Garcìa Paredes, presbyter professus Ordinis Fratrum Praedicatorum, Michaël Léibar Garay, presbyter professus Societatis Mariae, et XL Socii;

 Simon Reynés Solivellas et V Socii, professi ex Congregatione Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae necnon ex Congregatione Sororum Franciscalium Filiarum Misericordiae, et Prudentia Canyelles i Ginestà, laica;

Caelestinus Iosephus Alonso Villar et IX Socii, ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

Angelus Maria Prat Hostench et XVI Socii, ex Ordine Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;

Henricus Sáiz Aparicio et LXII Socii, ex Societate Sancti Francisci Salesii;

Marianus a Sancto Ioseph Altolaguirre y Altolaguirre et IX Socii, ex Ordine Sanctissimae Trinitatis;

Euphrasius a Iesu Infante Barredo Ferna´ndez, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;

Laurentinus Alonso Fuente, Vergilius Lacunza Unzu et XLIV Socii ex Instituto Fratrum Maristarum a Scholis;

Henricus Izquierdo Palacios, presbyter, et XIII Socii, ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

Ovidius Bertrandus Anuncibay Letona, Hermenegildus Laurentius Sàez Manzanares, Lucianus Paulus Garcìa Garcìa, Stanislaus Victor Cordero Ferna´ndez et Laurentius Iacobus Martìnez de la Pera y Alava, religiosi professi Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, atque Iosephus Maria Cánovas Martìnez, presbyter dioecesanus;

Maria a Monte Carmelo, Rosa et Magdalena Fradera Ferragutcasas, sorores professae Congregationis Filiarum Sanctissimi et Immaculati Cordis Mariae;

Avellinus Rodrìguez Alonso, presbyter professus ex Ordine Fratrum Sancti Augustini, et XCVII Socii eiusdem Ordinis, necnon VI Socii ex clero dioecesano;

Emmanuela a Corde Iesu Arriola Uranga et XXII Sociae, ex Congregatione Ancillarum Adoratricum Sanctissimi Sacramenti et Caritatis;

qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt testimonium perhibentes de Evangelio Iesu Christi, Beati nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Sicut ergo sanctus Franciscus Assisiensis, postquam notitiam accepit de martyrio sanctorum Berardi eiusque Sociorum, gavisus est se quinque veros fratres minores habere, ita Nos universa cum Ecclesia magnopere laetamur de heroica horum Christi militum usque ad sanguinis effusionem concertatione atque eorum simul aeternam gloriam cum omni caelesti exercitu iubilantes celebramus.

Quod autem his Litteris Nostris decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXVIII mensis Octobris, anno MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis

THARCISIUS card. BERTONE
Secretarius Status


*A.A.S., vol. CI (2009), n. 6, pp. 455-460

 

top