The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabilibus Servis Dei Henrico Izquierdo Palacios, Presbytero professo ex Ordine Fratrum Praedicatorum, et XIII Sociis eiusdem Ordinis
Beatorum martyrum honores decernuntur*

 

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis et baptismum, quo ego baptizor, baptizabimini » (Mc 10, 39).

Venerabilis Servus Dei Henricus Izquierdo Palacios eiusque VIII Socii ex Ordine Fratrum Praedicatorum, pertinentes ad communitatem Dominicanam Sanctuarii Nostrae Dominae de Las Caldas, necnon Venerabilis Servus Dei Stanislaus Garcı´a Obeso eiusque IV Socii eiusdem Ordinis, de Sanctuario Nostrae Dominae de Montesclaros, interempti sunt tempore persecutionis religiosae in Hispania, quae peculiari vi in regione Santanderiensi anno MCMXXXVI desaeviit.

Hi martyres sunt:

A) Sodales conventus loci Las Caldas de Besaya. Comprehensi die XXII mensis Decembris anno MCMXXXVI in famigerata « Checa » Santanderiensi, insequenti die atrociter interfecti sunt per demersionem: unusquisque ligatus est ad onerosum laterem ferreum et proiectus in mare sinus Santanderiensis.

1. Henricus Izquierdo Palacios, presbyter. Oveti natus est die XVII mensis Februarii anno MDCCCXC; habitum Dominicanum induit die I mensis Septembris anno MCMV. Postquam studiorum curricula Salmanticae explevit suscepit ordinationem sacerdotalem die XXVIII mensis Martii anno MCMXIV atque missus est veluti praeceptor diversas in scholas apostolicas sui Ordinis. Morte violenta correptus est dum superioris officio fungebatur conventus loci Las Caldas de Besaya.

2. Henricus Cañal Gómez, presbyter. Natus est die XX mensis Martii anno MDCCCLXIX in loco Asturiae appellato Corias-Cangas del Narcea. Munera explebat rectoris scholae apostolicae, cappellani Sororum Dominicanarum et magistri cooperatorum.

3. Emmanuel Gutiérrez Ceballos, presbyter. Natus est die IV mensis Februarii anno MDCCCLXXVI in loco Torrelavega, provinciae et dioecesis Santanderiensis. Peculiares eius dotes praedicatoris induxerunt eum ad hoc ministerium exercendum per totam Hispaniam et Peruviam. Postquam praestantia officia in Ordine compleverat, persecutio religiosa cepit eum in conventu loci Las Caldas de Besaya, ubi praeceptoris et confessarii sustinebat munera.

4. Eliseus Miguel Largo, presbyter. Natus est die XXVIII mensis Augusti anno MDCCCLXXXIX in loco Pajares de la Lampreana. Totam suam vitam praeceptoris muneri dicavit. Martyrium passus est in sinu Santanderiensi demersus una cum sodalibus conventus loci Las Caldas de Besaya.

5. Michaël Rodríguez Gonzàlez, presbyter. Natus est die X mensis Iunii anno MDCCCXCII in loco Piñera de Abajo. Vitam egit religiosam docens variis in scholis Ordinis, donec vexatio contra catholicos affecit eum in conventu loci Las Caldas de Besaya.

6. Bernardinus Irurzun Otermìn, religiosus. Natus est die XVII mensis Maii anno MCMIII in loco Eguiarreta, dioecesis Pampilonensis. Habitum Dominicanum induit die XXIX mensis Iunii anno MCMXXX atque die VII mensis Iulii insequentis anni, post primam professionem, destinatus est ad conventum loci Las Caldas de Besaya tamquam frater cooperator.

7. Eleutherius Marne Mansilla, religiosus. Natus est die XVII mensis Februarii anno MCMIX in loco Gusendos de los Oteros, provinciae et dioecesis Legionensis. Duos et viginti annos natus, postquam audivit missionem quandam sua in paroecia, ingredi decrevit Ordinem Fratrum Praedicatorum.

Temporaria vota emisit die XXVIII mensis Martii anno MCMXXXIII et ad conventum loci Las Caldas de Besaya missus est.

8. Petrus Luis Luis, religiosus. Natus est die XI mensis Decembris anno MCMXV in loco Monsagro, provinciae Salmanticensis. Habitum Dominicanum induit die VIII mensis Decembris anno MCMXXXIII atque die IX mensis Decembris insequentis anni primam nuncupavit professionem et destinatus est ad conventum loci Las Caldas de Besaya, ubi sacristae munus exercuit.

9. Iosephus Maria Garcìa Tabar, religiosus. Natus est die X mensis Decembris anno MCMXVIII in loco Lumbier, dioecesis Pampilonensis. Habitum Dominicanum induit anno MCMXXXV atque insequenti anno, prima nuncupata professione, destinatus est ad conventum loci Las Caldas de Besaya tamquam frater cooperator.

B) Sodales conventus loci Montesclaros. Comprehensi variis temporibus, iniuste in vinculis detenti usque ad diem XXI mensis Octobris anni MCMXXXVI, quo sunt conducti in montem Saja et manuballista necati ob solam rationem quia erant religiosi.

10. Stanislaus Garcìa Obeso, presbyter. Natus est die XVIII mensis Septembris anno MDCCCLXXV in loco Requejo, provinciae Santanderiensis et archidioecesis Burgensis. Insignis praedicator et confessarius, suas ob dotes in spiritali moderamine a plurimis fidelibus magni fuit aestimatus. Iam antea, anno MCMXXXIV tempore eversionis Asturicensis improbe apprehensus et Oveti in carcerem coniectus, martyrium passus est in persecutione contra catholicam fidem anno MCMXXXVI cum in conventu viveret prope sanctuarium loci Montesclaros.

11. Germanus Caballero Atienza, presbyter. Natus est die XI mensis Octobris anno MDCCCLXXX in loco Castromocho, provinciae ac dioecesis Palentinae. Totam suam vitam docendi ministerio dicavit, sive in Hispania sive in missionibus Americae Centralis. Ob valetudinis causas in Hispaniam reversus, initio anni MCMXXXVI missus est in conventum loci Montesclaros.

12. Iosephus Menéndez García, presbyter. Natus est die XIX mensis Februarii anno MDCCCLXXXVIII in loco Genestosa, provinciae ac dioecesis Asturicensis. Organi pulsator et cantor, humili animi lenitate excelluit.

13. Victorianus Ibàñez Alonso, religiosus. Natus est die II mensis Novembris anno MDCCCLXIV in loco Santibàñez de Resoba, provinciae ac dioecesis Palentinae. Iam antea Tertiarius Dominicanus, anno MDCCCXCII artius vinculum seligens nomen dedit Ordini Praedicatorum in novitiatum ingrediens.

14. Eugenius Andrés Amo, religiosus. Natus est die VI mensis Septembris anno MDCCCLXII in loco Villavedon, provinciae et archidioecesis Burgensis. Post mortem uxoris filiaeque sese orationi dicavit divinoque servitio tamquam eremita apud Sanctuarium Visitationis Nostrae Dominae in loco Arcellares, archidioecesis Burgensis. Anno MCMIX ingressus est Ordinem Praedicatorum uti frater Oboedientiae. Mense Septembri anni MCMXXXVI, dum iter faciebat versus eremum Los Carabeos, agnitus est veluti religiosus et hac de causa occisus.

Populus Dei universos eos fidei martyres consideravit. Huiusmodi per annos confirmata fama permovit Provinciam Ordinis Praedicatorum in Hispania ut Causam beatificationis seu declarationis martyrii incoharet apud dioecesim Santanderiensem, quae ibi inducta est ab Episcopo anno MCMLXIII.

Processus Ordinarii Informativi iuridica validitas approbata est die IV mensis Februarii anno MCMXCIV. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum die XXIII mensis Novembris anno MMIV, et Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die III mensis Octobris anno MMVI, agnoverunt mortem horum Venerabilium Servorum Dei verum fuisse martyrium. Deinde, peractis rite omnibus iure statutis, Nos Ipsi iussimus Congregationi de Causis Sanctorum ut die XVI mensis Decembris anno MMVI promulgaret Decretum de martyrio, ac deinde statuimus ut sollemnis ritus eorum beatificationis Romae die XXVIII mensis Octobris anni MMVII celebraretur.

Hodie igitur Romae, in Foro ante Basilicam Sancti Petri, ingenti adstante catholicorum Pastorum et Christifidelium multitudine ex Hispania aliisve nationibus, de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus Venerabiles Servos Dei Henricum Izquierdo Palacios eiusque XIII Socios ex Ordine Fratrum Praedicatorum.

Nos, vota Fratrum Nostrorum Aloisii Martı´nez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Francisci Gil Hellı´n, Archiepiscopi Burgensis, Antonii S.R.E. Cardinalis Cañizares Llovera, Archiepiscopi Toletani, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis, Antonii Angeli Algora Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Iacobi Garcı´a Aracil, Archiepiscopi Emeritensis Augustani-Pacensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Archiepiscopi Matritensis, Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Ovetensis, Caroli S.R.E. Cardinalis Amigo Vallejo, O.F.M., Archiepiscopi Hispalensis, Raimundi del Hoyo Lòpez, Episcopi Giennensis, Vincentii Jiménez Zamora, Episcopi Santanderiensis, Ioannis Antonii Reig Pla, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Caroli Soler Perdigò, Episcopi Gerundensis, Antonii Dorado Soto, Episcopi Malacitani, atque Cyriaci Benavente Mateos, Episcopi Albasitensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei:

Lucas a Sancto Ioseph Tristany Pujol, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;

Leonardus Iosephus Aragonés Mateu, religiosus professus Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, Apollonia Lizarraga a Sanctissimo Sacramento, religiosa professa et moderatrix generalis Congregationis Carmelitanarum a Caritate, necnon LXI Socii et Sociae;

Bernardus Fàbrega Julià, religiosus professus Instituti Fratrum Maristarum a Scholis;

Victor Chumillas Fernàndez, presbyter professus Ordinis Fratrum Minorum, et XXI Socii eiusdem Ordinis;

Antherus Mateo Garcìa, paterfamilias, ex Tertio Ordine Sancti Dominici, et XI Socii ex Secundo et Tertio Ordine Sancti Dominici;

Crux Laplana y Laguna, Episcopus Conchensis, et Ferdinandus Español Berdié, presbyter;

Narcissus de Esténaga Echevarrìa, Episcopus Cluniensis, et X Socii;

Liberius Gonzàlez Nombela, presbyter, et XII Socii ex clero archidioecesis Toletanae;

Eusebius a Iesu Infante Fernàndez Arenillas, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, et XV Socii eiusdem Ordinis;

Felix Echevarrìa Gorostiaga, presbyter professus Ordinis Fratrum Minorum, et VI Socii eiusdem Ordinis;

Theodosius Raphaël, religiosus professus Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, et III Socii ex eodem Instituto;

Bonaventura Garcìa Paredes, presbyter professus Ordinis Fratrum Praedicatorum, Michaël Léibar Garay, presbyter professus Societatis Mariae, et XL Socii;

Simon Reynés Solivellas et V Socii, professi ex Congregatione Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae necnon ex Congregatione Sororum Franciscalium Filiarum Misericordiae, et Prudentia Canyelles i Ginestà, laica;

Caelestinus Iosephus Alonso Villar et IX Socii, ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

Angelus Maria Prat Hostench et XVI Socii, ex Ordine Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;

Henricus Sàiz Aparicio et LXII Socii, ex Societate Sancti Francisci Salesii;

Marianus a Sancto Ioseph Altolaguirre y Altolaguirre et IX Socii, ex Ordine Sanctissimae Trinitatis;

Euphrasius a Iesu Infante Barredo Fernàndez, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;

Laurentinus Alonso Fuente, Vergilius Lacunza Unzu et XLIV Socii ex Instituto Fratrum Maristarum a Scholis;

Henricus Izquierdo Palacios, presbyter, et XIII Socii, ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

Ovidius Bertrandus Anuncibay Letona, Hermenegildus Laurentius Sàez

Manzanares, Lucianus Paulus Garcìa Garcìa, Stanislaus Victor Cordero Fernàndez et Laurentius Iacobus Martìnez de la Pera y Alava, religiosi professi Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, atque Iosephus Maria Cànovas Martìnez, presbyter dioecesanus;

Maria a Monte Carmelo, Rosa et Magdalena Fradera Ferragutcasas, sorores professae Congregationis Filiarum Sanctissimi et Immaculati Cordis Mariae;

Avellinus Rodrìguez Alonso, presbyter professus ex Ordine Fratrum Sancti Augustini, et XCVII Socii eiusdem Ordinis, necnon VI Socii ex clero dioecesano;

Emmanuela a Corde Iesu Arriola Uranga et XXII Sociae, ex Congregatione Ancillarum Adoratricum Sanctissimi Sacramenti et Caritatis;

qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt testimonium perhibentes de Evangelio Iesu Christi, Beati nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem his Litteris Nostris decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXVIII mensis Octobris, anno MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis

THARCISIUS card. BERTONE
Secretarius Status


*A.A.S., vol. CI (2009), n. 6, pp. 460-465

 

top