The Holy See
back up 
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Dei Servae Lindalvae Justo de Oliveira caelitum Beatorum tribuitur dignitas.*

 

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Humiliter in Christi amore inservire solummodo cupio ». Hoc propositum tenuit complevitque Venerabilis per totum vitae cursum Dei Serva Lindalva, quam pauperum famulatui usque ad sanguinis in martyrio effusionem devovit. Die XX mensis Octobris anno MCMLIII in pago Sitio Malhada da Areia municipii Ac¸u orta, die VII mensis Ianuarii anno MCMLIV in sacello Olho d’Agua latissimi paroecialis territorii Açu est baptizata. Cum ad tenuioris ordinis familiam, quae tamen fide christianoque usu locupletabatur, pertineret, Lindalva puella ab ipsis parentibus spiritaliter est instituta. Ipsa ab infantibus peculiarem in modum trahebatur, quos assidue curabat. Cum parvulos, senes aegrotosque iuvare studeret, Lindalva studiis operam dabat, quae anno MCMLXXIX Diploma « Assistentis Administrativi » in Altiore Schola Helvecio Dahe a Natal est consecuta. Cum hoc in loco domicilium haberet, Domum Sororum et Institutum senibus curandis adire solebat, quaedam munia voluntarie gerens. Mortuo patre, valetudinariae disciplinae, artis citharae et cultus curriculum agere coepit, atque ab anno MCMLXXXVI ad Motum vocationalem Filiarum a Caritate itare incohavit, institutionis cursum sedule participans, cum eius in corde desiderium resideret pauperibus inserviendi. Sub anno MCMLXXXVII, suo in proposito firma, Lindalva postulavit ut ad Postulatum Filiarum a Caritate admitteretur. Eius exarata ex postulatione voluntas emergit « pauperibus inserviendi » atque « Iesum Christum ardentiorem in modum sequendi », at eius altiora consilia exstant: « Caelestem felicitatem laetitiam effluentem et iuvare proximum et bonum indefesso labore facere volo ». Die XI mensis Februarii anno MCMLXXXVIII suum postulatum in Provinciali domo Cautensi incohavit.

Novitiatus curriculo absoluto, die XXIX mensis Ianuarii anno MCMXCI, Soror Lindalva ad famulatum XL senum, in Abrigo Domini Petri II, ut aiebant, degentium, scilicet in valetudinario municipali Sancti Salvatoris in Brasilia destinata est.

Religiosam suam consecrationem studiose egit, strenue sanctitatis semitam decurrens. Suam propter simplicem cum aliis necessitudinem, comitatem atque laetitiam aestimabatur. Illius anni Feria VI in parasceve, postquam paroeciae Viam Crucis participavit atque senibus hospitibus ientaculum paravit, a quodam horum, eius virginitatem violare conante, efferate interempta est. Fama perstante martyrii Venerabilis Servae Dei apud Populum, Processus ab Archiepiscopo Sancti Salvatoris in Brasilia anno MM incohatus est. Consultores primum Theologi in Peculiari Congressu die XXVI mensis Septembris anno MMVI, atque postea Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei XXI mensis Novembris anno MMVI, agnoverunt Venerabilis Dei Servae necationem evenisse eo quod mulieris consecratae tuita ipsa est dignitatem. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio die XVI mensis Decembris anno MMVI evulgaret. Statuimus igitur ut Beatificationis ritus in urbe Sancti Salvatoris in Brasilia die II mensis Decembris anno MMVII celebraretur.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Servam Dei Lindalvam Justo de Oliveira adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Geraldi Majella S.R.E. Cardinalis Agnelo, Archiepiscopi Sancti Salvatoris in Brasilia, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Lindalva Justo de Oliveira virgo et martyr, ex Societate Filiarum a Caritate S. Vincentii de Paul, quae tenuioribus assidendis cunctam vitam suam devovit, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die septima Ianuarii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die II mensis Decembris, anno MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis

THARCISIUS card. BERTONE
Secretarius Status


*A.A.S., vol. C (2008), n. 9, pp. 619-620
 

top