The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

BRATISLAVIENSIS*

Nova Eparchia in Slovachia constituitur
Bratislaviensis appellanda.

 

 

Complures saeculorum decursu in Ecclesia communitates exstiterunt quae multiplices variasque prae se exhibuerunt formas, quas legitimas Nos tueri volumus, ut floridiorem statum per proprium ritum illae consequantur. Nunc de fidelibus ritus Byzantini in Slovachia commorantibus cogitamus. Itaque, postquam de hac re Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus Praefectus rettulit, iudicavimus opportunum ibidem novam Eparchiam condere. Quapropter Apostolica Nostra de auctoritate, quodam territorio a iurisdictione Episcopi Prešoviensis detracto, id est in decanatibus nempe Bratislaviensi, Nitriensi, Neosoliensi et Ziliniensi, novam Eparchiam pro fidelibus ritus Byzantini constituimus Bratislaviensem appellandam, cunctis factis propriis iuribus et obligationibus. Quam quidem Eparchiam Ecclesiae Metropolitanae Prešoviensi suffraganeam facimus, eparchialem insuper sedem in urbe Bratislaviae locantes atque Cathedralem sedem in sacra aede Laudationis Sanctae Crucis ponentes. Ad haec tandem perficienda consuetudines iuraque congrua serventur et quae Codice Canonum Ecclesialium Orientalium praecipiuntur. De eodem praeterea absoluto negotio sueta documenta exarentur et ad memoratam Congregationem mittantur. Hanc demum Apostolicam Constitutionem nunc et in posterum ratam esse volumus, quibusvis rebus minime officientibus.

Datum apud S. Petrum, die tricesimo mensis Ianuarii, anno Domini bis millesimo octavo, Pontificatus Nostri tertio.

THARCISIUS card. BERTONE
Secretarius Status

Brennus Chestle, Protonot. Apost.
Emmanuel Fernandez, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. C (2008), n. 2, pp. 59-60

 

top