The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

Templum paroeciale Deo dicatum in honorem Sacratissimi Cordis Iesu in oppido vulgo Dabrowa Górnicza – Strzemieszyce, Sosnoviensi in dioecesi,
ad gradum Basilicae Minoris evehitur*

 

 

Ad perpetuam rei memoriam. — Spiritale omnium Christifidelium bonum sollicite curantes, laetamur sane quotiescumque occasio Nobis datur divinum cultum diffundendi atque sacras in toto orbe aedes exornandi. Ideoque, cum Venerabilis Frater Adam migielski, Episcopus Sosnoviensis, cleri populique vota interpretatus, rogaverit ut templum paroeciale Deo dicatum in honorem Sacratissimi Cordis Iesu in oppido vulgo Dąbrowa Górnicza — Strzemieszyce, intra fines memoratae dioecesis situm, ad dignitatem Basilicae Minoris eveheretur, petitioni illi libenti animo obsecundare volumus. Scimus enim hanc ecclesiam non solum magnitudine aedificii et pulchritudine ornamentorum eminuisse sed praesertim locum fuisse singularis pietatis quam sacerdotes et fideles ibidem orantes demonstraverunt firmam fidem profitentes. Itaque de Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum consulto, Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, statuimus ut sacra illa aedes ad titulum ac dignitatem Basilicae Minoris evehatur, omnibus adiectis iuribus et privilegiis, quae templis hoc nomine insignibus rite competunt, secundum Decretum « De titulo Basilicae Minoris », die IX mensis Novembris anno MCMLXXXIX datum. Contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIX mensis Augusti, anno MMVIII, Pontificatus Nostri quarto.

De mandato Summi Pontificis

THARCISIUS card. BERTONE
Secretarius Status


*A.A.S., vol. C (2008), n. 9, p. 621

 

top