The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

VENERABILI DEI SERVO IOANNI IOSEPHO LATASTE
CAELITUM BEATORUM TRIBUITUR DIGNITAS
*

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Laetus aliquando apostoli munus ministeriumque accipiam carceres curandi, carceres scilicet virorum feminarumque » (eiusdem ex litteris).

Venerabilis Dei Servus Ioannes Iosephus Lataste, saeculari nomine Alcides appellatus, sacerdos et religiosus Ordinis Fratrum Praedicatorum, XXXVII tantum annos vixit, sed vehementia atque eiusdem fidei vis cito ad vitae christianae fastigium eum perduxerunt, videlicet ad heroicam perfectionem virtutum theologalium, nominatim caritatis in ultimos, viros ac feminas qui in carceribus includebantur.

Die V mensis Septembris anno MDCCCXXXVII in oppido Cadillac Burdigalensis archidioecesis in Francogallia natus est. Sicut laicus Conferentiae sancti Vincentii de Paul operam dedit. Vectigalia exigebat et in Conferentia sancti Vincentii de Paul Christo Iesu in pauperioribus fratribus inserviendi rationem invenit. Eucharistiae amore pellectus, officiis sinentibus, tempus in Iesu eucharistico adorando terebat. Ex hac silenti precatione vim traxit, anno MDCCCLVII, ingrediendi in Ordinem Fratrum Praedicatorum in oppido Flavigny-sur-Ozerain; die X mensis Maii anno MDCCCLIX Tolosano in claustro vota religiosa nuncupavit atque die VIII mensis Februarii anno MDCCCLXIII Massiliae sacerdotalem ordinationem recepit. Anno MDCCCLXIV cum quibusdam feminis, coactivae operae damnatis in carcere Cadillac, concionaretur, consilium iniit singulare in Ecclesia persequendi propositum, in religiosam communitatem contemplativam mulieres recipiendi, quae e carcere emit- tebantur, praeiudicio reiecto eas esse omnino infamia affectas. « Domus Bethaniae » die XIV mensis Augusti anno MDCCCLXVI in loco Frasnes-le-Château archidioecesis Bisuntinae constituta est. Venerabilis Dei Servus suum concionatoris et magistri discipulorum claustri Flavigny opus agere perrexit; complures carceres invisit, cum confiteretur hoc ministerium se velle fieri peculiare suae apostolicae vitae. Praecipuum eius vitae consecratae Eucharistia obtinebat locum, cum totum Deo aliisque alta humilitate flagrantique caritate se devoveret. Haec nempe eucharistica peculiaritas in iuvene vectigalium exactore aderat, qui in nocturna Eucharistiae adoratione vim elationemque bonam reciperatis pateret, arte copulatur cum Christo in Eucharistia occursus in carcere, ubi concionabatur.

Fidei oboedientis ac supernaturalis prudentiae praestantia exstat erga superiores ex oboedientia, qui initio difficulter admiserunt unam religiosam communitatem per virgines consecratas itemque mulieres e carceribus venientes fieri posse. Attamen eius eximia humilitas etiam incredulioribus de eius propositi probitate suasit, quod illo tempore erat omnino novum. Compluribus superatis difficultatibus, in paupertate prorsus vitam exigens, incohatam operam perfecit, cum non esset eius opera sed Domini. Saepe aegrotus ardenti precatione est sustentatus, cum in Eucharistiam amor praecipuum obtineret locum. Sanctitatis fama perfusus, in oppido Frasne-le-Château die X mensis Martii anno MDCCCLXIX ex hoc mundo discessit. Annis MCMXXXVII-MCMXXXVIII Processus Ordinarius in archidioecesi Bisuntina actus est. Tristes mundani belli eventus Causae examen procrastinarunt atque die VI mensis Octobris anno MCMXCVIII Historici Consultores documenta faventi sententia sunt suffragati, ac Consultores Theologi in peculiari Congressione coadunati die XVIII mensis Octobris anno MMV idem senserunt de eius virtutibus heroum in modum exercitis. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati die XX mensis Februarii anno MMVII sic iudicarunt. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de hac re Decretum die I mensis Iunii anno MMVII ederet. Pro beatificatione, Postulatio Congregationis de Causis Sanctorum iudicio commisit putatam prodigiosam sanationem, Venerabilis Dei Servi intercessioni adscriptam. Medici Dicasterii Consultores die VIII mensis Maii anno MMVIII talem sanationem ad scientiam inexplicabilem agnoverunt. Die XII mensis Martii anno MMXI feliciter actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum atque die XVII mensis Maii anno MMXI Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria casum pensitarunt, Causam ponente Venerabili Fratre Marcello Semeraro, Episcopo Albanensi, qui eum verum miraculum iudicavit. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum die XVII mensis Iunii anno MMXI Decretum evulgaret atque statuimus ut beatificationis ritus Vesontione in Francogallia die III mensis Iunii anno MMXII celebraretur. Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Dei Servum Ioannem Iosephum Lataste adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Andreae Lacrampe, Archiepiscopi Bisuntini, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Iosephus Lataste (in saeculo: Alcides Vitalis), Presbyter ex Ordine Fratrum Praedicatorum, fundator Congregationis Sororum Tertii Ordinis Sancti Dominici a Bethania, indefatigabilis divinae misericordiae praeco, qui peccatores in integrum restituendos fovit eorumque plenam Ecclesiae missionem participandam, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die quinta mensis Septembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III mensis Iunii, anno MMXII, Pontificatus Nostri octavo.

BENEDICTUS PP. XVI

 

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status


*A.A.S., vol. CV (2013), n. 8, pp. 729-731

 

© Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana

 

top