The Holy See
back up
Search
riga

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

 

SAPIENTI CONSILIO*

 

DE ROMANA CURIA

 

I. SACRAE CONGREGATIONES  

1

Congregatio Sancti Officii

2

Congregatio Consistorialis

3

Congregatio de disciplina Sacramentorum

4

Congregatio Concilii

5

Congregatio negotiis Religiosorum sodalium praeposita

6

Congregatio de Propaganda Fide

7

Congregatio Indicis

8

Congregatio sacrorum Rituum

9

Congregatio Caeremonialis

10

Congregatio pro Negotiis ecclesiasticis extraordinariis

11

Congregatio Studiorum
II. TRIBUNALIA  

1

Sacra Poenitentiaria

2

Sacra Romana Rota

3

Signatura Apostolica
III. OFFICIA  

1

Cancellaria Apostolica

2

Dataria Apostolica

3

Camera Apostolica

4

Secretaria Status

5

Secretaria Brevium ad Principes et Epistolarum latinarum

____________________________________

 

LEX PROPRIA

SACRAE ROMANAE ROTAE ET SIGNATURAE APOSTOLICAE

 

Tit. I. - SACRA ROMANA ROTA

 

Cap. I.  - 

De constitutione sacrae Romanae Rotae

Cap. II. - 

De competentia sacrae Romanae Rotae

Cap. III.-

De modo iudicandi sacrae Romanae Rotae
 

Tit. II. - SIGNATURA APOSTOLICA

 

Cap. I. -

De constitutione et competentia Signaturae Apostolicae

Cap. II.-

De modo iudicandi Apostolicae Signaturae
 

Tit. III - DE ADVOCATIS PENES SACRAM ROTAM ET APOSTOLICAM SIGNATURAM

 

APPENDIX

 

DE TAXATIONE EXPENSARUM IUDICIALIUM

 Cap. I.- 

De proventibus qui ad aerarium Sanctae Sedis spectant

  Cap. II.-

De proventibus qui cedunt in retributionem operis a singulis praestiti

   Cap. III.-

De advocatorum et procuratorum proventibus

    Cap. IV.-

De exemptione a iudicialibus expensis et gratutito patrocinio

   Cap. V.-

De expensis in iudiciis coram Signatura Apostolica

 

________________________________

 

ORDO SERVANDUS

IN SACRIS CONGREGATIONIBUS TRIBUNALIBUS OFFICIIS
ROMANAE CURIAE

 

PARS PRIMA. - Normae Communes

  Cap. I.-

De ordine ac directione generatim

    Cap. II.-

De provisione officiorum

     Cap. III.-

De iureiurando

     Cap. IV.-

De horis ac disciplina Officiorum

    Cap. V.-

De feriis

      Cap. VI.-

De stipendiis

      Cap. VI.-

De advocatis

         Cap. VIII.-

De ministris expeditionum

      Cap. IX.-

De procuratoribus seu agentibus

Sect. I.-

De procuratoribus particularibus et privatis

  Sect. II.-

De procuratoribus publicis ac legitimis

    Cap. X.-

De ratione adeundi Sanctae Sedis Officia cum iisque agendi generatim

Sect. I.

Pro privatis

Sect. II.

Pro Ordinariis

    Cap. XI.

De taxationibus et procurationibus

     Cap. XII.

Dispositiones temporarie

 

PARS ALTERA. - Normae Peculiares

    Cap. I. -

De ambitu competentiae singulorum Officiorum S. Sedis

     Cap. II. -

De iis quae plenae Congregationi reservantur et congressui tribuuntur

       Cap. III. -

De modo tractandi negotia non stricte iudicialia
Art. I. - Quando agitur de rebus gratiae
Art. II. - Quando agitur de causis ordinis disciplinam et administrationem spectantibus

      Cap. IV. -

De diebus quibus Cardinalium coetus coadunantur ac de modo procedendi plenarum Congregationum

     Cap. V. -

De relationibus Summo Pontificis agendi

      Cap. VI. -

De munere variorum administrorum communiter

        Cap. VII. -

De singulis sacris Congregationibus
Art. I. - Congregatio S. Officii
Art. II. - Congregatio Consistorialis
Art. III. - Congregatio de Sacramentis
Art. IV. - Congregatio Concilii
Art. V. - Congregatio de sodalibus Religiosis
Art. VI. - Congregatio de Propaganda Fide
Art. VII. - Congregatio Indicis
Art. VIII. - Congregatio SS. Rituum
Art. IX. - Congregatio Caeremonialis
Art. X. - Congregatio pro Negotii seccles. extraordinariis
Art. XI. - Congregatio Studiorum

        Cap. VIII.-

De singulis Tribunalibus
Art. I. - Sacra Poenitentiaria
Art. II. - Sacra Romana Rota et Signatura Apostolica

      Cap. IX.-

De singulis Officiis
Art. I. - Cancellaria Apostolica
Art. II. - Dataria Apostolica
Art. III. - Camera Apostolica, Secretaria Status, Secretariae Brevium ad Principes et Epistolarum latinarum

APPENDIX. -

Instructio circa modum in tabulas referendi et scripta expediendi
 

*A.A.S., vol. I (1909), n. 1, pp. 7 - 108.

 

top