Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 22. svibnja 2005.

 

"Bez nedjelje ne možemo živjeti"

Danas liturgija slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva, te tako kao da podvlači da se u vazmenom otajstvu u potpunosti objavljuje središte svemira i povijesti: Bog sam, vječna i beskrajna Ljubav. Riječ koja sažima čitavu objavu jest ova: "Bog je ljubav" (1 Iv 5,8.16); a ljubav uvijek ostaje otajstvo, stvarnost koja nadilazi razum, a da mu se ne protivi. Naprotiv, uzvisuje njegove mogućnosti. Isus nam je objavio otajstvo Boga: On, Sin, upoznao nas je s Ocem koji je na nebesima, te nam je darovao Duha Svetoga, Ljubav Oca i Sina. Kršćanska teologija sažima istinu o Bogu ovim izričajem: jedna narav u tri osobe. Bog nije osamljenost, nego savršeno zajedništvo. Stoga se i ljudska osoba, slika Boga, ostvaruje u ljubavi, koja je iskreno darivanje sebe samih.

Promislimo o otajstvu Božje ljubavi u kojem se na uzvišeni način sudjeluje u presvetoj euharistiji, sakramentu tijela i krvi Kristove, koji predstavlja njegovu otkupiteljsku žrtvu. Stoga se radujem što danas, o blagdanu Presvetoga Trojstva, mogu uputiti pozdrave sudionicima Euharistijskoga kongresa talijanske Crkve, koji je započeo jučer u Bariju. Usred ove godine posvećene Euharistiji, kršćanski se narod okuplja oko Krista prisutna u Presvetom sakramentu, izvoru i vrhuncu njegova života i njegova poslanja. Posebice je svaka župa pozvana ponovno otkriti ljepotu nedjelje, dana Gospodnjega, u kojemu Kristovi učenici u Euharistiji obnavljaju zajedništvo s Njime, koji daje smisao svakidašnjim radostima i patnjama. "Bez nedjelje ne možemo živjeti": tako su svjedočili prvi kršćani i pod cijenu života, a to smo pozvani ponoviti i mi danas.

Iščekujući da se i osobno sljedeće nedjelje zaputim u Bari na euharistijsko slavlje, već se sada u duhu pridružujem tome crkvenome događaju. Zazovimo skupa zagovor Blažene Djevice Marije, kako bi ovi dani tako ustrajne molitve i klanjanja Kristu Euharistiji zapalili u talijanskoj Crkvi obnovljeni žar vjere, nade i ljubavi. Mariji bih htio povjeriti i svu djecu, adolescente i mlade koji u ovome razdoblju primaju svoju prvu Pričest ili sakrament Potvrde. S tom nakanom izmolimo sada Anđeo Gospodnji, proživljujući skupa s Marijom otajstvo Utjelovljenja.

            Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana