Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 29. lipnja 2005. na svetkovinu sv. Petra i Pavla

   

Palij je znak zajedništva Petrova nasljednika i metropolita

Danas Crkva slavi svečani spomen svetih apostola Petra i Pavla, koji se posebice slavi u Rimu, gdje su ova dvojica znamenitih Kristovih svjedoka podnijeli mučeništvo i gdje se časte njihovi ostaci. Spomen ovih svetih zaštitnika čini me posebno bliskim vama, dragi vjernici Rimske biskupije. Božanska me je providnost pozvala da budem vašim pastirom: zahvaljujem vam zbog ljubavi kojom ste me prihvatili te od vas tražim da molite kako bih zagovorom svetih Petra i Pavla zadobio milost vjernoga izvršavanja pastoralne službe koja mi je povjerena.

Kao biskup Rima, papa vrši jedinstvenu i nezamjenjivu službu u korist sveopće Crkve: on je trajno i vidljivo počelo i temelj jedinstva biskupâ i svih vjernika. Liturgijski znak zajedništva koje sjedinjuje Petrovu stolicu i Petrova nasljednika s metropolitima, a po njima i s ostalim biskupima svijeta, je palij, što sam ga jutros, za vrijeme Euharistijskoga slavlja u bazilici sv. Petra položio na više od trideset pastira pridošlih iz različitih zajednica. Ovoj dragoj braći, kao i svima kojima se oni nalaze na čelu, obnavljam izraze svoga bratskoga pozdrava. Srdačan pozdrav posebnom ljubavlju upravljam izaslanstvu Ekumenskoga carigradskog patrijarhata, koje je došlo ovom osobitom prigodom. Kako se ne sjetiti danas da je prvenstvo Crkve koja je u Rimu, te njezina biskupa, prvenstvo služenja katoličkome zajedništvu. Počevši od dvostrukoga događaja mučeništva Petra i Pavla, sve Crkve započele su gledati prema Rimu kao prema središnjem orijentiru jedinstva nauka i pastorala.

II. vatikanski sabor izjavljuje: “U crkvenoj zajednici zakonito postoje posebne Crkve, koje imaju vlastite predaje, dok ostaje netaknut primat Petrove stolice, koja predsjeda čitavoj zajednici ljubavi (usp. sv. Ignacije, Ad Rom., Preaf.: Funk, I, 252), štiti zakonite raznolikosti i ujedno bdije da ono što je posebno ne samo ne bude na štetu jedinstvu, nego radije da mu služi. Neka nam Blažena Djevica Marija izmoli da petrovska služba Rimskoga biskupa ne bude viđena kao kamen spoticanja, nego kao podrška na putu jedinstva, te nam pomogne da što prije postignemo ostvarenje Kristove želje: “ut unum sint – da budu jedno”. Neka nas zagovaraju sveti apostoli Petar i Pavao.

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana