Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 7. kolovoza 2005.

 

Klanjanje - vrhunac iskazivanja ljubavi prema Kristu

Tisuće se mladih pripremaju na put, ili su već na putu, prema Koelnu za XX. svjetski dan mladih, čija je tema "Dođosmo mu se pokloniti" (Mt 2,2). Moglo bi se reći da je Crkva duhovno pokrenuta kako bi mogla dobro proživjeti ovaj izvanredni događaj, pogleda uprtoga prema Mudracima kao prema jedinstvenim uzorima tražitelja Krista, pred kojim valja svinuti koljena na molitvu. No, što znači "pokloniti se"? Radi li se možda o stavu koji pripada nekim drugim vremenima, koji nema smisla za suvremenoga čovjeka? Ne! Jedna dobro poznata molitva, koju mnogi izgovaraju ujutro i navečer, započinje upravo ovim riječima: "Klanjam ti se, moj Bože, ljubim te svim svojim srcem...". U zoru i o zalasku sunca vjernik svakoga dana obnavlja svoje "klanjanje", to jest svoje priznanje prisutnosti Boga, Stvoritelja i Gospodara svega svijeta. To je priznanje puno zahvalnosti, koja izlazi iz dubine srca te obuhvaća čitavo biće, jer samo klanjajući se Bogu i ljubeći ga iznad svega, čovjek može u potpunosti ostvariti sebe samoga.

Mudraci su se poklonili Djetešcu u Betlehemu, prepoznajući u Njemu obećanoga Mesiju, jedinorođenoga Sina Očeva, u kome, kao što potvrđuje i sveti Pavao, "tjelesno prebiva sva punina božanstva" (Kol 2,9). Tome je u određenom smislu slično i iskustvo Isusovih učenika, Petra, Jakova i Ivana - spominje ga blagdan Preobraženja proslavljen jučer - kojima je Isus na brdu Tabor objavio svoju božansku slavu, unaprijed navješćujući konačnu pobjedu nad smrću. O Uskrsu, potom, raspeti i uskrsli Krist objavit će u potpunosti svoje božanstvo, nudeći svim ljudima dar svoje otkupiteljske ljubavi. Sveci su oni koji su prihvatili taj dar te su postali istinski klanjatelji živoga Boga, ljubeći ga bez pridržaja u svakome trenutku svoga života. Predstojećim susretom u Koelnu Crkva želi ponovno ponuditi svim mladima trećega tisućljeća tu svetost, vrhunac ljubavi.

Tko nas bolje od Marije može pratiti na tom zahtjevnom putu svetosti? Tko nas bolje od nje može naučiti kako se klanjati Kristu? Neka ona posebice pomogne novim naraštajima da u Kristu prepoznaju pravo Božje lice, da mu se klanjaju, da ga ljube i da mu služe u potpunom predanju.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Prije nego što pozdravim prisutne hodočasnike, želio bih izreći svoju sućut rodbini žrtava avionske nesreće koja se jučer dogodila na jugu Italije. Molim za žrtve i za ranjene, koji potječu najvećim dijelom iz Barija i okolice. Suosjećam s obiteljima i s čitavom crkvenom i građanskom zajednicom toga grada, što sam ga nedavno posjetio prigodom Nacionalnoga euharistijskog kongresa. Krist, umrli i uskrsli, neka svima podari utjehu i nadu.

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana