Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 5. veljače 2006.

 

Život - dar praćen ljubavlju

Draga braćo i sestre!

Danas se u Italiji obilježava Dan života, koji predstavlja dragocjenu priliku za molitvu i promišljanje o temama obrane i promicanja ljudskog života, posebice kada se on nalazi teškim uvjetima. Na Trgu Sv. Petra okupljeni su brojni vjernici laici koji djeluju u tom području, neki od njih zauzeti i u Pokretu za život. Njima upućujem svoj srdačni pozdrav, misleći posebno i na kardinala Camilla Ruinija koji ih prati, te ponavljam izraze poštovanja prema djelu što ga čine, kako bi život uvijek bio prihvaćen kao dar i praćen ljubavlju. Dok pozivam na razmišljanje o poruci talijanskih biskupa, naslovljenoj "Poštovati život", sjećam se ljubljenoga pape Ivana Pavla II., koji je ovim problemima posvećivao trajnu pozornost.

Posebno bih htio podsjetiti na encikliku Evangelium vitae, što ju je objavio 1995., a koja predstavlja istinski miljokaz u crkvenom učiteljstvu o jednoj tako suvremenoj i odlučujućoj temi. Smještajući moralni vidik u širi duhovni i kulturni okvir, moj časni prethodnik više je puta ponovio da je ljudski život prvotna vrijednost koju valja priznati, a evanđelje poziva da ga se uvijek poštuje. U svjetlu svoje nedavne enciklike o kršćanskoj ljubavi, htio bih podvući važnost služenja ljubavi u davanju potpore i u promicanju ljudskoga života. U tom smislu, prije operativnih inicijativa, bitno je promicati ispravan stav prema drugome: kultura života temelji se u biti na pažnji prema drugima, bez isključivosti ili diskriminacije. Svaki ljudski život, kao takav, zaslužuje i traži da ga se uvijek brani i promiče. Dobro nam je poznato da ovoj istini često proturječi hedonizam što se širi u takozvanim društvima blagostanja: život se uzvisuje dok je ugodan, no nastoji ga se ne poštovati kad je bolestan ili okrnjen. Polazeći, međutim, od duboke ljubavi prema svakoj osobi, moguće je odjelotvoriti učinkovite oblike služenja životu: onome koji se rađa, onome koji je obilježen odbačenošću i patnjom, posebno onome koji se nalazi u svojoj završnoj fazi. Djevica Marija savršenom je ljubavlju prihvatila Riječ života, Isusa Krista, koji je došao na svijet kako bi ljudi "imali život u izobilju" (Iv 10,10). Njoj povjeravamo žene trudnice, obitelji, zdravstvene radnike i volontere koji se na različite načine zauzimaju u služenju životu. Molimo posebno za osobe koje se nalaze u velikim teškoćama.

     

          



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana