Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 29. listopada 2006.

 
Apel za žrtve otmica

Draga braćo i sestre!

U današnjem evanđelju (Mk 10,46-52) čitamo kako se Gospodinu, dok je ovaj prolazio jerihonskim putovima, obratio neki slijepac imenom Bartimej, te snažno uzviknuo: “Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!” Ova molitva dotiče Kristovo srce, te se on zaustavlja, poziva ga k sebi i ozdravlja ga. Odlučujući trenutak bio je osobni, izravni susret između Gospodina i toga napaćenog čovjeka. Nalaze se jedan pred drugim: Bog sa svojom voljom da izliječi i čovjek sa svojom željom da bude izliječen. Dvije slobode, dvije volje koje se međusobno dodiruju: “Što hoćeš da ti učinim?”, pita ga Gospodin. “Da progledam!”, odgovara slijepac. “Idi, vjera te tvoja spasila!” Ovim riječima događa se čudo. Radost Božja, radost čovječja. I Bartimej, ugledavši svjetlo dana, kaže Evanđelje, “uputi se za njim”: postaje zapravo njegov učenik te s Učiteljem uzlazi prema Jeruzalemu da bi s njime sudjelovao u velikom otajstvu spasenja. Ovaj izvještaj, u svojim bitnim crtama, podsjeća na katekumenov put prema sakramentu krštenja, koje je u drevnoj Crkvi nazivano također “prosvjetljenje.”

Vjera je put prosvjetljenja. Ona kreće od poniznosti u kojoj priznajemo da nam je potrebno spasenje, te stiže do osobnog susreta s Kristom, koji poziva da ga slijedimo na putu ljubavi. Prema ovom je uzoru u Crkvi ustrojen put kršćanske inicijacije, koji pripravlja na sakramente krštenja, potvrde (ili krizme) i euharistije. U područjima koja su davno evangelizirana, gdje je prošireno krštenje djece, mladima i odraslima ponuđeno je da sudjeluju u katehezama i duhovnim obnovama koje im omogućuju da ponovno prođu putem novog, zrelog i svjesnog otkrivanja vjere, kako bi mogli potom preuzeti obvezu dosljednog svjedočenja. Koliko je važno sve što na tom polju čine pastiri i vjeroučitelji! Ponovno otkrivanje vrijednosti vlastitog krštenja u temelju je misijske zauzetosti svakoga kršćanina, jer u Evanđelju vidimo da, tko Kristu dozvoli da ga zavede, ne može ne svjedočiti kolika se radost nalazi u nasljedovanju njegovih stopa. U mjesecu listopadu, osobito posvećenom misijama, shvaćamo još bolje da upravo snagom krštenja posjedujemo naravni misijski poziv.

Zazovimo zagovor Djevice Marije, kako bi se umnožili misionari Evanđelja. Neka svaki krštenik, bitno sjedinjen s Gospodinom, osjeti da je pozvan naviještati svima ljubav Božju, svjedočanstvom vlastitoga života.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

S više strana dolaze mi molbe da se zauzmem za osobe koje su u raznim zemljama svijeta žrtve otmica. Dok ponavljam snažnu osudu takvih zločina, obećavam i spomen u svojim molitvama za sve žrtve te za članove njihovih obitelji i prijatelje. Posebno se sjedinjujem sa snažnim pozivom što su mi ga nedavno uputili nadbiskup i zajednica iz Sassarija u korist gospodina Giovannija Battiste Pinne, otetog 14. rujna, kako bi skoro bio vraćen svojim najdražima.

Poslije molitve Anđeoskog pozdravljenja Papa je pozdravio hrvatske hodočasnike na hrvatskom:

Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike! Nasljedujući poniznost i vjeru Majke Gospodinove, i vi svoje dane ispunite radosnim služenjem i pouzdanom molitvom Nebeskome Ocu, koji blagoslivlja vaše obitelji. Hvaljen Isus i Marija!

                      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana