Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 31. prosinca 2006.


Bog se htio roditi i rasti u ljudskoj obitelji

Ove posljednje nedjelje u godini slavimo blagdan Svete nazaretske obitelji. S radošću upućujem pozdrav svim obiteljima svijeta, želeći im mir i ljubav što ih je Isus darovao, došavši na Božić među nas. U Evanđelju ne nalazimo rasprave o obitelji, nego događaj koji vrijedi više od bilo koje riječi: Bog se htio roditi i rasti u ljudskoj obitelji. Na taj ju je način posvetio kao prvi i redoviti način svoga susreta s čovječanstvom. Kroz život proveden u Nazaretu, Isus je počastio Djevicu Mariju i pravednika Josipa, ostajući podložan njihovoj skrbi u sve vrijeme svoga djetinjstva i dječaštva (usp. Lk 2,51-52). Tako je naglasio prvotnu vrijednost obitelji u odgoju osobe. Marija i Josip uveli su Isusa u vjerničku zajednicu, pohađajući nazaretsku sinagogu. S njima je naučio hodočastiti u Jeruzalem, kao što to pripovijeda evanđeoski odlomak što nam ga današnje bogoslužje predlaže za razmatranje. Kad je imao dvanaest godina, ostao je u Hramu, a njegovim su roditeljima bila potrebna tri dana da ga nađu. Tom je gestom dao naslutiti da "mu je biti u onome što je Oca njegova", to jest da se mora brinuti oko poslanja što mu ga je namijenio Bog (usp. Lk 2,41-52).

Ovaj evanđeoski odlomak otkriva onaj istinski i najdublji poziv obitelji, poziv da prati svakog svoga člana na putu nalaženja Boga i nauma što ga Bog ima o njemu. Marija i Josip odgajali su Isusa ponajprije svojim primjerom: u svojim je roditeljima upoznao svu ljepotu vjere, ljubavi prema Bogu i prema njegovu Zakonu, kao i potrebu pravde, koja nalazi svoje puno ostvarenje u ljubavi (usp. Rim 13,10). Od njih je naučio da u prvom redu valja vršiti volju Božju, te da je duhovna veza snažnija od one krvne. Sveta obitelj iz Nazareta doista je "prototip" svake kršćanske obitelji koja je, sjedinjena u sakramentu ženidbe i hranjena Riječju i Euharistijom, pozvana ostvariti predivno zvanje i poslanje da bude živa stanica, ne samo društva, nego i Crkve, znak i oruđe jedinstva čitavog ljudskog roda

Zazovimo sada zajedno zaštitu Blažene Djevice Marije i svetoga Josipa na svaku obitelj, osobito na obitelji u teškoćama. Neka ih podrže kako bi se znale oduprijeti poticajima određenog smjera suvremene kulture koji navode na rastavljanje te veze, te prijete samim temeljima obitelji. Neka pomognu kršćanskim obiteljima da budu, u svakom kraju svijeta, živa slika Božje ljubavi.

                 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana