Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 7. svibnja 2006.

 

Crkva živi od prijateljstva s Isusom

Draga braćo i sestre!

Ove, četvrte vazmene nedjelje, nedjelje Dobrog pastira, za koje se proslavlja i Svjetski dan molitve za zvanja, bila mi je radost zarediti u bazilici Svetoga Petra 15 novih svećenika za Rimsku biskupiju. Zajedno s njima mislim na sve one koji u raznim dijelovima svijeta kroz ovo razdoblje primaju svećeničko ređenje. Dok zahvaljujemo Gospodinu na daru ovih novih prezbitera u službi Crkve, želimo ih sve povjeriti Mariji, zazivajući istovremeno njezin zagovor kako bi porastao broj onih koji prihvaćaju Kristov poziv da ga slijede putem svećeništva i posvećenoga života.

Ove godine Svjetski dan molitve za zvanja kao temu ima "Poziv u otajstvu Crkve". U poruci što sam je uputio čitavoj crkvenoj zajednici ovom prigodom, spomenuo sam se iskustva prvih Isusovih učenika, koje je, nakon što su ga upoznali uz jezero i po galilejskim naseljima, osvojila njegova privlačnost i njegova ljubav. Kod kršćanskog je poziva uvijek riječ o obnavljanju toga osobnog prijateljstva s Isusom Kristom, koji daje puni smisao našem postojanju te nas čini raspoloživima za kraljevstvo Božje. Crkva živi od toga prijateljstva, hranjenog Riječju i sakramentima, svetinjama što su na osobiti način povjerene biskupima, prezbiterima i đakonima, posvećenim sakramentom reda.

Stoga je - kao što sam to potvrdio u istoj Poruci - svećeničko poslanje nezamjenjivo, te se, premda u nekim krajevima postoji nedostatak klera, ne smije sumnjati da će Bog nastaviti pozivati dječake, mladiće i odrasle da ostave sve kako bi se posvetili propovijedanju evanđelja i pastoralnom služenju. Drugi poseban oblik nasljedovanja Krista poziva je na posvećeni život, koji se očituje u siromašnom, čistom i poslušnom življenju, potpuno posvećenom Bogu, u kontemplaciji i molitvi, te predanom služenju braći, posebice malenima i siromašnima. Ne zaboravimo, potom, da je i kršćanska ženidba u pravom smislu poziv na svetost, te da je primjer svetih roditelja prvi uvjet koji pogoduje procvatu svećeničkih i redovničkih zvanja. Draga braćo i sestre, zazovimo zagovor Marije, Majke Crkve, nad svećenike i redovnike i redovnice; molimo osim toga da sjeme zvanja, što ga Bog sije u srcima vjernika, dostigne puninu zrelosti te donese plodove svetosti u Crkvi i u svijetu.

                        Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana