Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA
NA  SVETKOVINU  DUHOVA

NEDJELJA, 27. SVIBNJA 2007.

 


Neka se Duh Sveti izlije u izobilju na Crkvu našeg doba

Draga braćo i sestre!

Slavimo danas veliki blagdan Duhova, na kojem nas liturgija potiče da ponovno proživimo rođenje Crkve, kao što nam to pripovijeda sveti Luka u knjizi Djela apostolskih (2,1-13). Pedeset dana nakon Uskrsa, Duh Sveti sišao je nad zajednicu učenika - "ustrajnih i jednodušnih u molitvi" - okupljenih "s Marijom, majkom Isusovom" i s dvanaestoricom apostola (usp. Dj 1,14; 2,1). Možemo dakle reći da je svečani početak Crkve bio označen silaskom Duha Svetoga. U tom izvanrednom događaju nalazimo bitna obilježja Crkve koja je određuju kao stvarnost: Crkva je jedna, poput zajednice na prvim Duhovima, koja je bila jedinstvena u molitvi i "jednodušna": "imala je jedno srce i jednu dušu" (Dj 4,32). Crkva je sveta, ne po svojim zaslugama, nego stoga što, pokrenuta od Duha Svetoga, ima pogled upravljen u Krista, da se tako suobliči Njemu i Njegovoj ljubavi. Crkva je katolička, jer Evanđelje je namijenjeno svim narodima te stoga, već na samom početku, Duh Sveti čini da ona govori sve jezike. Crkva je apostolska, jer, izgrađena na temelju apostola, vjerno čuva njihov nauk po neprekinutom nizu biskupskoga nasljedstva.

Crkva je, usto, po svojoj naravi misionarska, a od dana prvih Duhova Duh Sveti ne prestaje ju slati na puteve ovog svijeta, sve do krajnjih granica svijeta i sve do kraja vremena. Ova stvarnost što je možemo uočiti u svakom razdoblju povijesti već je na neki način unaprijed označena u Djelima apostolskim, gdje je opisan prijelaz Evanđelja od Židova poganima, iz Jeruzalema u Rim. Rim označava poganski svijet, a time i sve narode koji se nalaze izvan drevnog naroda Božjeg. Doista, Djela apostolska zaključuju se dolaskom Evanđelja u Rim. Može se stoga reći da je Rim konkretno ime za katolicitet i misijsku zauzetost, te izriče vjernost izvorima, Crkvi svih vremena, Crkvi koja govori sve jezike i ide ususret svim kulturama.

Draga braćo i sestre, prvi Duhovi dogodili su se dok je Blažena Djevica Marija bila nazočna među učenicima u Dvorani Posljednje večere u Jeruzalemu i molila. I danas se povjeravamo njezinu majčinskom zagovoru, kako bi Duh Sveti sašao u izobilju na Crkvu našeg vremena, ispunio srca svih vjernika te u njima zapalio oganj svoje ljubavi.

 

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana