Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Utorak, 1. siječnja 2008.

  

Između obitelji, društva i mira postoji duboka veza

Draga braćo i sestre!

Započeli smo novu godinu i želja mi je da svima bude mirna i plodna. Povjeravam je nebeskoj zaštiti Djevice Marije, koju danas liturgijski zazivamo njezinim drevnim i najvažnijim naslovom, naslovom Bogorodice. S njezinim "da" izrečenim anđelu na dan Blagovijesti, Djevica je u svome krilu začela, djelovanjem Duha Svetoga, vječnu Riječ, a u božićnoj ju je noći rodila. U Betlehemu, u punini vremena, od Marije je rođen Isus: Sin Božji postao je čovjekom poradi našega spasenja, a Djevica je postala Majkom Božjom. Ovaj ogroman dar što ga je Marija primila nije rezerviran samo za nju, nego je namijenjen svima nama. U njezinu je plodnom djevičanstvu, doista, Bog dao "ljudima dobra vječnoga spasenja... da po njoj smo primili začetnika života" (usp. Zborna molitva). Marija je, dakle, nakon što je dala smrtno tijelo Jedinorođenome Sinu Božjem, postala majkom vjernika i čitavoga čovječanstva.

I upravo se pod imenom Marije, majke Božje i majke ljudi, već četrdeset godina prvoga dana u godini slavi Svjetski dan mira. Tema što sam je izabrao za današnju prigodu glasi: "Obitelj čovječanstva, zajednica mira". Ista ljubav koja izgrađuje i drži ujedinjenom obitelj, životnu stanicu društva, omogućuje da se među narodima svijeta ostvare odnosi solidarnosti i suradnje dostojni članova jedinstvene obitelji čovječanstva. Na to upozorava i Drugi vatikanski sabor kad izjavljuje da "svi narodi čine samo jednu zajednicu, imaju samo jedno izvorište... i imaju samo jednu konačnu svrhu, Boga" (Deklaracije Nostra aetate, 1). Postoji stoga uska veza između obitelji, društva i mira. "Tko i nesvjesno škodi ustanovi obitelji - ističem u poruci za ovaj Dan mira - čini mir krhkim u čitavoj zajednici, nacionalnoj i međunarodnoj, jer oslabljuje ono što je, de facto, glavni "agent" mira" (br. 5). I nastavljam: "Ne živimo jedni pokraj drugih slučajno; svi idemo istim putem kao ljudi pa tako i kao braća i sestre" (br. 6). Doista je onda važno da svatko prihvati svoju odgovornost pred Bogom i prepozna u Njemu prvotno izvorište svoga postojanja i postojanja drugoga. Iz te svijesti proizlazi zauzimanje da se od čovječanstva načini istinska zajednica mira, koju vodi "zajednički zakon koji će pomagati slobodi da bude doista sloboda... i koji će štititi slabe od nasilja snažnijih" (br. 11).

Marija, Majka Kneza mira, neka podrži Crkvu u njezinu neumornu djelovanju u službi mira i neka pomogne zajednici naroda, koja 2008. godine slavi 60. obljetnicu Opće deklaracije o pravima čovjeka, da ide putem istinske solidarnosti i čvrstoga mira.

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana