Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 31. siječnja 2010. 

(Video) 

 

Put savršenstva se sastoji  u ljubavi

Draga braćo i sestre!

U liturgiji ove nedjelje čita se jedna od najljepših stranica Novog zavjeta i cijele Biblije: takozvani "hvalospjev ljubavi" apostola Pavla (1 Kor 12,31-13,13). U svojoj Prvoj poslanici Korinćanima, nakon što je, posluživši se slikom tijela, objasnio da različiti darovi Duha Svetoga služe na dobro jedne Crkve, Pavao pokazuje "put" savršenstva. Taj se – kaže – ne sastoji u posjedovanju izvanrednih osobina kao što su govorenje novim jezicima, poznavanje svih otajstava, posjedovanje čudotvorne vjere ili činjenje junačkih djela. On se, naprotiv, sastoji u ljubavi – agape – to jest u istinskoj ljubavi, onoj koju nam je Bog objavio u Isusu Kristu. Ljubav je "najveći dar", koji daje vrijednost svim drugim, a ipak "se ne hvasta, ne nadima se", štoviše, "raduje se istini" i tuđem dobru. Onaj tko istinski ljubi "ne traži svoje", "ne pamti zlo", "sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi" (usp. 1 Kor 13,4-7). Na kraju, kada se budemo susreli licem u lice s Bogom, svi će ostali darovi nestati; jedini koji će trajno ostati bit će ljubav, jer je Bog ljubav i mi ćemo biti slični Njemu, u savršenom zajedništvu s Njim.

Za sada, dok smo na ovome svijetu, ljubav je prepoznatljivo obilježje kršćanina. To je sinteza čitavoga njegovog života: onoga što vjeruje i onoga što čini. Zbog toga sam, na početku svoga pontifikata, htio posvetiti svoju prvu encikliku upravo temi ljubavi: Deus caritas est (Bog je ljubav).

Kao što ćete se sjetiti, ta se enciklika sastoji od dva dijela, koji odgovaraju dvama vidicima ljubavi: njezinu značenju te njezinu ostvarivanju na djelu. Ljubav je bit samoga Boga, ona je smisao stvaranja i povijesti, ona je svjetlo koje daje dobrotu i ljepotu životu svakog čovjeka. Istodobno, ljubav je, tako reći, "stil" Boga i čovjeka vjernika, ona je vladanje onoga koji, odgovarajući na Božju ljubav, shvaća vlastiti život kao darivanje samoga sebe Bogu i bližnjemu. U Isusu Kristu ta su dva vidika potpuno sjedinjena: On je utjelovljena ljubav. Ta nam se ljubav objavila u punini u Kristu raspetom. Upirući svoj pogled u Njega, zajedno s apostolom Pavlom možemo reći: "Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i u nju smo povjerovali" (usp. 1 Iv 4,16; enc. Deus caritas est, 1).

Dragi prijatelji, kada promatramo svece uviđamo različitost njihovi duhovnih darova kao i njihovih naravi. Ali život svakog od njih je jedan himan ljubavi, živi hvalospjev Božjoj ljubavi! Danas, 31. siječnja, spominjemo se na osobit način svetoga Ivana don Bosca, utemeljitelja salezijanske obitelji i zaštitnika mladeži. U ovoj Svećeničkoj godini htio bih zazvati njegov zagovor da svećenici budu uvijek odgojitelji i očevi mladima; i da, iskusivši tu pastoralnu ljubav, mnogi mladi prigrle poziv dati život za Krista i za evanđelje. Neka nam Marija Pomoćnica, uzor ljubavi, izmoli te milosti.

Nakon Angelusa:

Posljednje nedjelje mjeseca siječnja slavi se Svjetski dan oboljelih od gube. Misao sama od sebe leti k ocu Damianu de Veusteru, koji je dao svoj život za tu braću i sestre i kojeg sam u listopadu prošle godine proglasio svetim. Njegovoj nebeskoj zaštiti povjeravam sve osobe koje nažalost još uvijek trpe od te bolesti, kao i zdravstvene djelatnike i volontere koji se žrtvuju za svijet bez gube. Pozdravljam osobito Talijansko udruženje Raoula Follereaua.

Danas se slavi također Dan molitve za mir u Svetoj zemlji. U zajedništvu s jeruzalemskim latinskim patrijarhom i kustodom Svete zemlje, pridružujem se u duhu molitvi tolikih kršćana iz svih dijelova svijeta. Ujedno od srca pozdravljam sve one koji su se ovdje okupili tim povodom.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana