Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 5. rujna 2010.

(Video)

        

Mladi, plivajte protiv struje!

Draga braćo i sestre!

Upravo sam se vratio iz Carpineta Romana, gdje je, prije 200 godina, rođen papa Leon XIII., Vincenzo Gioacchino Pecci. Zahvalan sam Gospodinu što sam, o toj važnoj obljetnici, mogao slaviti euharistiju među njegovim sugrađanima. Sada pak želim u kratkim crtama predstaviti svoju Poruku – objavljenu prethodnih dana – upućenu mladima iz cijeloga svijeta za XXVI. Svjetski dan mladih, koji će se održati u Madridu za nešto manje od godinu dana.

Tema koju sam izabrao za tu Poruku preuzima izraz iz Poslanice Kološanima apostola Pavla: "Ukorijenjeni i nazidani na Kristu i učvršćeni vjerom" (2, 7). To je ponuda kojom se mlade odlučno poziva da plivaju protiv struje! Tko, naime, danas uopće predlaže mladima da budu "ukorijenjeni" i "učvršćeni"? Radije se veliča nesigurnost, promjenjivost, hirovitost… svi oni aspekti koji odražavaju jednu kulturu neodlučnu po pitanju temeljnih vrijednosti, temeljnih načela prema kojima čovjek treba usmjeriti i urediti vlastiti život. Zapravo, i ja sâm, iz vlastitog iskustva i kontakata koje imam s mladima, znam dobro da svaki naraštaj, štoviše, svaki pojedinac je pozvan iznova se uputiti u traženje smisla života. Upravo sam zbog toga želio ponovno ponuditi poruku koja, prema biblijskom stilu, doziva u pamet slike stabla i kuće. Mladi je čovjek, naime, poput stabla koje raste: da bi se dobro razvilo treba duboke korijene koji ga, kada navale vjetrovi i oluje, drže čvrsto zasađenim u tlu. Tako i slika zgrade u izgradnji doziva u pamet potrebu za ispravnim temeljima, kako bi kuća bila čvrsta i sigurna.

I to je sama srž Poruke: ona se krije u izrazima "na Kristu" i "učvršćeni vjerom". Puna zrelost osobe, njezina nutarnja stabilnost, imaju temelj u odnosu s Bogom, odnosu koji prolazi kroz susret s Isusom Kristom. Odnos dubokog povjerenja, istinskog prijateljstva s Isusom može dati mladome čovjeku ono što mu je potrebno da bi se dobro uhvatio u koštac sa životom: vedrinu i nutarnje svjetlo, sklonost pozitivno razmišljati, širokogrudnost prema drugima, spremnost osobno se založiti za dobro, pravdu i istinu. Posljednji, veoma važan vidik: da bi postao vjernik, mladi čovjek je u tome poduprt od Crkve; ako nijedan čovjek nije otok, to je još manje kršćanin, koji otkriva u Crkvi ljepotu vjere dijeljene i svjedočene zajedno s drugima u bratstvu i u službi ljubavi.

Ta moja Poruka mladima nosi nadnevak od 6. kolovoza, blagdan Preobraženja Gospodinova. Neka svjetlo Kristova lica zablista u srcu svakog mladog čovjeka! I neka Djevica Marija prati svojom zaštitom zajednicu i grupe mladih na njihovu putu prema velikom Susretu u Madridu 2011.

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana