Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

Nedjelja, 13. studenog 2011.

[Video]

 

Budno čuvajmo dar ljubavi

Draga braćo i sestre!

Božja riječ ove nedjelje – pretposljednje u liturgijskoj godini – upozorava nas na prolaznost ovozemaljskog života i poziva nas da ga živimo kao putovanje, držeći svoj pogled uprt prema cilju, a to je Bog koji nas je stvorio i, budući da nas je stvorio za sebe (usp. sv. Augustin, Ispov. 1,1), on je naše krajnje odredište i smisao našega života. Da bismo prispjeli toj konačnoj stvarnosti moramo proći kroz smrt, nakon koje slijedi Posljednji sud. Apostol Pavao podsjeća da "Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći" (1 Sol 5, 2), to jest nenajavljeno. Svijest o ponovnom dolasku Gospodina Isusa u slavi potiče nas živjeti budno, iščekujući njegovo očitovanje u stalnom spomenu njegova prvog dolaska.
U glasovitoj prispodobi o talentima, koju prenosi evanđelist Matej (usp. 25, 14-30), Isus pripovijeda o trojici sluga kojima gospodar, odlazeći na daleki put, povjerava svoj imetak. Dvojica od njih se ponašaju dobro, jer su primljena dobra udvostručili. Treći je, naprotiv, sakrio primljeni novac u zemlju. Po povratku, gospodar je zatražio od svojih slugu da podnesu račun za novac koji su primili i dok je s prvom dvojicom bio zadovoljan, treći ga je razočarao. Taj sluga, naime, koji je sakrio talent u zemlju i nije znao prepoznati njegovu vrijednost, preračunao se: ponašao se kao da se njegov gospodar neće vratiti, kao da neće doći dan kada će od njega zatražiti račun za ono što je učinio. Isus tom prispodobom želi učenike poučiti da koriste dobro svoja dobra: Bog poziva svakog čovjeka na život i udjeljuje mu talente, povjeravajući mu istodobno neko poslanje koje mora ispuniti. Bio bi bezuman onaj koji bi mislio da su ti darovi njegova zasluga, jednako kao što bi onaj koji bi ih odbio koristiti promašio cilj vlastitog života. Tumačeći taj tekst Evanđelja, sveti Grgur Veliki primjećuje da Gospodin svima daje dar svoje ljubavi. On piše: "Zato je nužno, dragi prijatelji, da, što god činili, sa svom pomnjom čuvate ljubav" (Homilija o evanđeljima, 9,6). I nakon što je pojasnio da se prava ljubav sastoji u tome da se ljubi i prijatelje i neprijatelje, dodaje: "ako neko nema te kreposti, gubi svako dobro koje ima, ostaje lišen primljenog talenta i biva izbačen van, u tminu" (isto).
Draga braćo, prihvatimo poziv na budnost, koju nam Sveto pismo više put doziva u pamet! To je stav onoga koji zna da će se Gospodin vratiti i htjeti vidjeti u nama plodove svoje ljubavi. Ljubav je temeljno dobro koje je svatko dužan oploditi i bez kojeg je svako drugo dobro isprazno (usp. 1 Kor 13, 3). Ako nas je Isus ljubio dotle da je dao svoj život za nas (usp. 1 Iv 3,16), kako da onda mi ne ljubimo Boga čitavim svojim bićem i od sveg srca jedni druge? (usp. 1 Iv 4, 11) Samo provodeći u djelo ljubav i mi ćemo moći postati dionici radosti našega Gospodina. Neka nam Djevica Marija bude učiteljica marljive i radosne budnosti na putu prema susretu s Bogom.


Nakon Angelusa:

Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, kronične bolesti od koje boluju mnogi, pa i mladi. Molim za svu tu braću i sestre i za sve one koji s njima svakoga dana dijele njihove tegobe kao i za zdravstvene djelatnike i volontere koji im pomažu.

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana