Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji

Nedjelja, 30. rujna 2012.

[Video]

 

Radovati se svakom dobru koje se čini u Kristovo ime

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove nedjelje predstavlja jedno od onih događaja iz Kristova života koji, premda su shvaćeni, tako reći, en passant, sadrže duboko značenje (usp. Mk 9, 38-41). Riječ je o tome da je neki čovjek, koji nije bio Isusov sljedbenik, istjerivao zloduhe u njegovo ime. Apostol Ivan, mlad i revan, htio bi mu to zabraniti, ali Isus toga ne dopušta, štoviše, koristi tu prigodu da pouči svoje učenike kako Bog može činiti dobro pa čak i znamenja također izvan njihova kruga i da se može surađivati u širenju Božjeg kraljevstva na različite načine, također i pružanjem obične čaše vode misionaru (r. 41). Sveti Augustin u vezi s tim piše: "Kao što se u Katoličkoj – to jest u Crkvi – može naći onoga što nije katoličko, tako i izvan Crkve može biti nečega katoličkog" (Augustin, O krštenju protiv donatista: PL 43, VII, 39, 77). Zato pripadnici Crkve ne smiju osjećati ljubomoru, već se radovati ako netko izvan zajednice čini dobro u Kristovo ime, ukoliko to čini s ispravnom nakanom i poštivanjem. I unutar same Crkve se, katkad, može dogoditi da se na jedvite jade vrednuju i cijeni, u duhu dubokog zajedništva, dobra djela koja su učinile razne crkvene stvarnosti. Naprotiv, moramo biti svi i uvijek kadri međusobno se cijeniti i poštivati, hvaleći Gospodina zbog beskrajne 'domišljatosti' kojom djeluje u Crkvi i svijetu.
U današnjoj liturgiji odjekuje također pogrda apostola Jakova na račun nepoštenih bogataša, koji svoju sigurnost polažu u bogatstva zgrtana zlostavljanjima (usp. Jako 5, 1-6). U vezi s tim Cezarije iz Arlesa ovako govori u jednom svom govoru: "Bogatstvo ne može učiniti zla dobrom čovjeku, jer ga daruje s milosrđem, kao što ne može pomoći zlom čovjeku, sve dok ga škrto čuva ili rasipa" (Sermoni 35, 4). Riječi apostola Jakova, dok upozoravaju na ispraznu pohlepu za materijalnim dobrima, predstavljaju snažni podsjetnik na to da ih se treba koristiti u perspektivi solidarnosti i općeg dobra, radeći uvijek s pravičnošću i moralnošću, na svim razinama.

Dragi prijatelji molimo, po zagovoru Presvete Marije, da se znamo uvijek radovati za svaki dobar čin i inicijativu, bez zavisti i ljubomore, i da se znamo mudro koristiti zemaljskim dobrima u stalnom traženju vječnih dobara.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana