Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 1. ožujka 2006.

 

Poziv na plodnu korizmu

Danas, liturgijom Čiste srijede, započinje četrdesetodnevni korizmeni hod koji će nas uvesti u Vazmeno trodnevlje, spomen muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova, u srce otajstva našega spasenja. To je prikladno vrijeme u kojem Crkva poziva kršćane da si još življe posvijeste otkupiteljsko djelo Kristovo, te da još dublje žive svoje krštenje. Doista, kroz ovo liturgijsko vrijeme Narod Božji od prvih se vremena hrani izobiljem Božje Riječi kako bi ojačao svoju vjeru, prolazeći u mislima čitavu povijest stvaranja i otkupljenja. Po svome trajanju od četrdeset dana, korizma posjeduje nesumnjivu snagu podsjećanja. Ona zapravo dozvati u pamet neke od događaja koji su odredili život i povijest staroga Izraela, stavljajući i pred nas danas njihovu paradigmatsku vrijednost: mislimo pritom, na primjer, na četrdeset dana općega potopa, koji su doveli do saveza što ga je Bog sklopio s Noom, kao i na četrdeset dana što ih je Mojsije proveo na brdu Sinaj, kojemu je slijedilo predavanje ploča Zakona.

Korizmeno razdoblje želi nas pozvati ponajprije da s Isusom proživimo onih četrdeset dana što ih je proveo u pustinji, moleći i posteći, prije nego se upustio u javno djelovanje. I mi danas započinjemo hod promišljanja i molitve sa svim kršćanima svijeta, kako bismo se u duhu zaputili prema Kalvariji, razmišljajući o središnjim otajstvima vjere. Tako ćemo se pripremiti da, nakon otajstva križa, doživimo i vazmenu radost uskrsnuća.

Danas se u svim župnim zajednicama obavlja jednostavna i simbolična gesta pepeljenja, a taj je obred praćen dvama bogatim obrascima, koji predstavljaju hitan poziv da se priznamo grešnicima te da se vratimo Bogu. Prvi obrazac kaže: "Spomeni se, čovječe, da si prah i da se u prah vraćaš" (usp. Post 3,19). Ove riječi, preuzete iz Knjige Postanka, odnose se na ljudsko postojanje koje je pod znakom prolaznosti i ograničenosti, a žele nas potaći da svaku svoju nadu stavimo samo u Boga. Drugi se obrazac poziva na riječi što ih je Isus izgovorio na početku svoga putujućeg služenja: "Obratite se i vjerujte Evanđelju" (Mk 1,15). To je poziv da kao temelj osobne i zajedničke obnove postavimo trajno i pouzdano prianjanje uz Evanđelje. Život kršćanina život je vjere, utemeljen na Riječi Božjoj i njome hranjen. U životnim kušnjama i u svakoj napasti tajna pobjede nalazi se u osluškivanju Riječi istine i u odlučnom odbijanju laži i zla. Stoga je neophodno potrebno iznova slušati Evanđelje, riječ istine, kako bi u svakom kršćaninu ojačala svijest o istini koja mu je darovana, te je on počne živjeti i postane njezinim svjedokom.

Korizma nas na to potiče, otvarajući pred nama asketski i liturgijski hod. Dok nam pomaže da otvorimo oči nad svojom slabošću, potiče nas da otvorimo srce milosrdnoj ljubavi Kristovoj. Korizmeni hod koji nas približava Bogu, omogućuje nam da novim očima gledamo braću i njihove potrebe. Stoga je korizma prava prigoda da se obratimo ljubavi. Ljubavi koja znade usvojiti stav suosjećanja i milosrđa Gospodinova, kako sam to napomenuo u Korizmenoj poruci, koja za temu ima evanđeoske riječi: "Isus, vidjevši mnoštvo, sažali se nad njim" (Mt 9,36). Svjesna svoga poslanja u svijetu, Crkva ne prestaje proglašavati milosrdnu ljubav Krista, koji i dalje upravlja suosjećajni pogled na ljude i narode svakoga vremena. Pred strašnim izazovima siromaštva velikog dijela čovječanstva - napisao sam u navedenoj Korizmenoj poruci - nezainteresiranost i zatvorenost u vlastiti egoizam predstavljaju neprihvatljivu suprotnost "pogledu Kristovu". Post i milostinja, što ih, skupa s molitvom, Crkva na osobiti način savjetuje u korizmenom vremenu, prava su prigoda da se suobličimo tome "pogledu" (Osservatore Romano, 1. veljače 2006. str. 5).

U takvom duhu uđimo u ozbiljno i molitveno ozračje korizme. Neka to budu dani promišljanja i ustrajne molitve, kroz koje neka nas vodi Riječ Božja što nam je liturgija donosi u izobilju. Neka korizma, usto, bude vrijeme posta, pokore i bdjenja nad nama samima, jer smo uvjereni da borba protiv grijeha nikad ne prestaje, budući da je napast svakodnevna stvarnost, dok su krhkost i obmana dio svačijeg iskustva. Korizma neka, konačno, po milostinji bude prilika za iskreno dijeljenje primljenih darova sa svom braćom, te za pozornost na potrebe najsiromašnijih i napuštenih. Neka nas kroz ovo korizmeno putovanje prati Marija, Majka Otkupiteljeva, koja je učiteljica slušanja i vjernoga prianjanja uz Boga. Pomogla nam Blažena Djevica Marija da, umom i duhom očišćeni i obnovljeni, uđemo u slavlje velikog otajstva Kristova vazma. Uz ove misli svima vam želim dobru i plodnu korizmu.

Pozdrav hrvatskim hodočasnicima na hrvatskom:

Pozdravljam predrage krizmanike iz Hrvatske Katoličke Misije u Münchenu! Ispunjeni Duhom Svetim, budite u svijetu svjedoci radosnoga i vjernoga prijateljstva s Kristom. Hvaljen Isus i Marija!

              Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana