Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN BLAGOSLOV URBI ET ORBI NA USKRS 2011.

Nedjelja, 24. travnja 2011.

Krist je uskrsnuo, on je živ i naš je suputnik

 

"In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur –
Tvom se uskrsnuću, Kriste, raduje nebo i zemlja" (Časoslov)
Draga braćo i sestre iz Rima i čitavoga svijeta!

Uskrsno jutro nam je ponovno donijelo drevni a opet uvijek novi navještaj: Krist je uskrsnuo! Odjek toga događaja, koji je prije dva tisućljeća krenuo od Jeruzalema, nastavlja se širiti u Crkvi, koja u srcu nosi živu vjeru Marije, Isusove Majke, vjeru Magdalene i drugih žena, koje su prve ugledale prazan grob, vjeru Petra i ostalih apostola.

Sve do dana današnjeg – pa i u našem dobu naprednih komunikacijskih tehnologija – vjera kršćana se temelji na tome navještaju, na svjedočanstvu onih sestara i one braće koji su prvi ugledali odvaljen grobni kamen i prazan grob, a potom i one tajanstvene glasnike koji su posvjedočili da je Isus, Raspeti, uskrsnuo. Napokon se i on sam, Učitelj i Gospodin, živ i opipljiv, ukazao Mariji Magdaleni, dvojici učenika na putu za Emaus, a na kraju svoj dvanaestorici, okupljenoj u dvorani Posljednje večere (usp. Mk 16, 9-14).

Kristovo uskrsnuće nije plod nekog doumljivanja, nekog mističnog iskustva: to je događaj, koji zasigurno nadilazi povijest, ali koji se zbio u točno određenom trenutku povijesti i koji u njoj ostavlja neizbrisivi trag. Svjetlo koje je zaslijepilo stražare koji su postavljeni da stražare pred Isusovim grobom prošlo je kroz vrijeme i prostor. To je jedno drukčije, božansko svjetlo, koje je razbilo tamu smrti i unijelo u svijet Božje svjetlo, svjetlo Istine i Dobra. Kao što pod sunčevim zrakama u proljeće na granama stabala niču i rastvaraju se pupovi, tako svjetlo koje se širi iz Kristova uskrsnuća daje snagu i smisao svakoj ljudskoj nadi, svakom očekivanju, želji i planu. Zbog toga se čitav svemir danas iznova raduje, jer je u njemu zavladalo proljeće čovječanstva, koje u ime svega stvorenja uzdiže himan hvale. Uskrsni "Aleluja", koji se razliježe u Crkvi putnici u svijetu, izražava tihi ushit svemira i prije svega čežnju svake ljudske duše iskreno otvorene Bogu, zahvaljujući mu na njegovoj beskrajnoj dobroti, ljepoti i istini.

"Tvom se uskrsnuću, Kriste, raduje nebo i zemlja". Na taj poziv na hvalu, koja se danas izdiže iz srca Crkve, "nebesa" odgovaraju u punini: čete anđela, svetaca i blaženika jednim se glasom pridružuju našem klicanju. Na nebu vladaju posvemašnji mir i radost. No na zemlji, nažalost, tomu nije tako! Ovdje na našemu svijetu, uskrsni "Aleluja" još je uvijek u opreci s vapajima i kricima koji se izdižu zbog mnogih bolnih situacija: bijede, gladi, bolesti, ratova, nasilja. Ipak, upravo zbog toga je Krist umro i uskrsnuo! Umro je također zbog naših današnjih grijeha, i uskrsnuo je također zbog otkupljenja naše današnje povijesti. Stoga ova moja poruka želi doprijeti do svih i, kao proročki navještaj, želi prije svega doprijeti do naroda i zajednica koje proživljavaju čas trpljenja, da im Uskrsli Krist otvori vrata slobode, pravednosti i mira.

Neka se raduje zemlja koja je prva bila preplavljena svjetlom Uskrsloga. Neka Kristovo svjetlo dopre također do naroda na Bliskom istoku, da svjetlo mira i dostojanstva pobijedi tamu podjele, mržnje i nasilja. Neka u Libiji diplomacija i dijalog zauzmu mjesto oružja i neka se, u sadašnjim sukobima, omogući dostava humanitarne pomoći onima koji trpe zbog posljedica sukoba. Neka u sjevernoj Africi i na Bliskom istoku svi građani – a navlastito mladi – porade na promicanju općeg dobra i izgrađivanju društva, u kojem će siromaštvo biti iskorijenjeno a sve političke odluke nadahnute na poštivanju osobe. Neka svi iskažu solidarnost mnoštvu izbjeglica i prognanika iz raznih afričkih zemalja koji su zbog sukoba bili prisiljeni napustiti sve što im je drago; neka im ljudi dobre volje otvore svoja srca i iskažu im gostoprimstvo tako da se složno izađe ususret urgentnim potrebama mnoge naše braće; neka do svih onih koji pružaju uzorno svjedočanstvo u tome pogledu dopru naše riječi utjeha i zahvalnosti.

Neka se ponovno uspostavi mirni suživot među stanovnicima Obale Bjelokosti, gdje postoji urgentna potreba krenuti putom pomirenja i opraštanja kako bi se izliječile duboke rane prouzročene nedavnim nasiljima. Neka Japan uzmogne naći utjehu i nadu sada dok se suočava s dramatičnim posljedicama nedavnog potresa, zajedno sa ostalim zemljama koje su proteklih mjeseci bile kušane prirodnim katastrofama koje su sijale bol i tjeskobu.
Neka se raduju nebesa i zemlja zbog svjedočanstva onih koji trpe protivštine ili čak progone zbog svoje vjere u Gospodina Isusa. Neka im navještaj njegova uskrsnuća ulije dodatnu hrabrost i učvrsti im vjeru.

Draga braćo i sestre! Uskrsli Krist ide pred nama prema novom nebu i novoj zemlji (usp. Otk 21, 1) u kojoj ćemo konačno svi živjeti kao jedna obitelj, kao djeca istoga Oca. On je s nama sve do svršetka vremena. Kročimo za Njim, u ovom ranjenom svijetu, pjevajući "Aleluja". U našemu su srcu istodobno radost i bol, na našem licu osmjesi i suze. Takva je naša zemaljska stvarnost. Ali Krist je uskrsnuo, on je živ i naš je suputnik. Zato dok putujemo ovom zemljom mi pjevamo, vjerno obavljajući svoju zadaću na ovome svijetu, s pogledom upravljenim prema Nebu.

Sretan Uskrs svima!

 

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana