Index   Back Top Print

[ LA ]

BENEDICTUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

AZERBAIGIANIENSIS*

IN AZERBAIGIANIA PRAEFECTURA APOSTOLICA
CONDITUR AZERBAIGIANIENSIS APPELLANDA

 

De iuvandis omnibus Christifidelibus solliciti, cuncta disponere conamur ut Evangelii nuntius et Domini salutaria beneficia omnia loca contingant et quam efficacissime ad longinquos etiam populos perveniant. Nunc ob oculos Nostros gentes versantur quae in Azerbaigiania commorantur, quibus ob eorum spiritales necessitates opportuna subsidia commodare properamus. Quapropter, favorabili quorum interest habito suffragio, Missionem « sui iuris » Bacuensem ad gradum Praefecturae Apostolicae Azerbaigianiensis appellandae elevamus, quam sollicitis curis Societatis S. Francisci Salesii committimus. Itemque primum Praefectum Apostolicum Azerbaigianiensem Reverendum Dominum nominamus Vladimirum Fekete, S.D.B., cum omnibus iuribus et facultatibus eidem Officio adnexis. Haec omnia ad expedienda ecclesiasticum virum, qui Apostolicae Sedis negotia in Azerbaigiania curat, legamus. Re tandem ad finem perducta, documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione diligenter mittantur.

Hanc denique Apostolicam Nostram Constitutionem nuncet in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto mensis Augusti, anno Domini bismillesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

 

 

Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status

 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. CIII (2011), n.9, pp.567-568.

 

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana