Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA DO BENINU
18-20 listopada 2011

Anioł Pański

(Kotonu, Stadion Przyjaźni, 20 listopada 2011)

[Video]

   

Drodzy Bracia i Siostry,

Na zakończenie tej uroczystej liturgii, zjednoczeni przez Chrystusa, zwracamy się z ufnością do Jego Matki, aby odmówić modlitwę Anioł Pański. Po przekazaniu wam adhortacji apostolskiej „Africae munus” pragnę powierzyć Maryi Dziewicy, Pani Afryki, nowy etap otwierający się przed Kościołem na tym kontynencie, aby towarzyszyła Ona przyszłości ewangelizacji całej Afryki, zwłaszcza na ziemi benińskiej.

Maryja z radością przyjęła zaproszenie Pana, aby stać się Matką Jezusa. Niech nas uczy odpowiadania na misję, jaką Bóg nam dziś powierza! Maryja jest tą kobietą z naszej ziemi, która otrzymała przywilej urodzenia Zbawiciela świata. Któż lepiej niż Ona zna wartość i piękno życia ludzkiego? Niech nigdy nie ustaje nasz zachwyt nad darem życia! Któż lepiej niż Ona zna nasze potrzeby, mężczyzn i kobiet nadal pielgrzymujących na ziemi? U stóp krzyża, zjednoczona ze swym ukrzyżowanym Synem, jest Ona Matką nadziei. Ta nadzieja pozwala nam podejmować codzienne życie z mocą, którą daje prawda ukazana przez Jezusa.

Drodzy bracia i siostry z Afryki, ziemi gościnnej dla Świętej Rodziny, nadal kultywujcie chrześcijańskie wartości rodzinne. Gdy wiele rodzin jest rozdzielonych, wygnanych, pogrążonych w żałobie z powodu niekończących się konfliktów, bądźcie twórcami pojednania i nadziei. Obyście zawsze trwali w radości wraz z Maryją Dziewicą wyśpiewującą Magnificat. Niech ta radość będzie w sercu waszych rodzin i waszych krajów!

Ze słowami modlitwy Anioł Pański zwracamy się teraz do naszej ukochanej Matki. Powierzmy Jej intencje, które nosimy w naszych sercach i módlmy się za Afrykę i cały świat.

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana