Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

 LETTERA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
ALL'ARCIVESCOVO DI CRACOVIA, S.E. MONS. STANISŁAW DZIWISZ
IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE
DEL SINDACATO INDIPENDENTE "SOLIDARNOŚĆ"

 

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Mija dwadzieścia pięć lat od pamiętnych dni, w których pracownicy Stoczni Gdańskiej, a potem innych zakładów pracy w Polsce, dali początek ruchowi związkowemu, który przybrał nazwę „Solidarność”. W związku z tą datą, na ręce Waszej Ekscelencji, jako mojego wysłannika na jubileuszowe uroczystości, przesyłam moje pozdrowienie tym, którzy brali aktywny udział w tamtych wydarzeniach i tym, którzy dzisiaj nawiązują do tego dziedzictwa polskiego ruchu robotniczego.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie w dziejach Polski i w historii całej Europy miało powstanie tego związku zawodowego. Nie tylko w pokojowy sposób dokonał on niewyobrażalnych przemian politycznych w Polsce, wprowadzając naród polski na drogę wolności i demokracji, ale także wskazał innym narodom byłego bloku wschodniego na możliwość dążenia do naprawy historycznej niesprawiedliwości, w wyniku której zostały pozostawione poza „żelazną kurtyną”. Wiem jak bardzo zależało na tym mojemu wielkiemu poprzednikowi, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, aby dokonał się ten akt dziejowej sprawiedliwości i by Europa mogła oddychać dwoma płucami – wschodnim i zachodnim. Wiem, jak bardzo wspierał „Solidarność” swoim autorytetem i przez sprawną dyplomację bronił jej, gdy była taka potrzeba. Wiem też, że chodziło o słuszną sprawę, a upadek muru berlińskiego i włączenie do Wspólnoty Europejskiej krajów, które pozostały za nim po drugiej wojnie światowej, jest tego najlepszym dowodem.

Gratuluję Polakom, że przy wsparciu Kościoła zdobyli się na to zjednoczenie ducha, idei i sił, które owocuje do dziś w całej Europie. Serdecznie też życzę, aby wszyscy mogli cieszyć się nie tylko z wolności, ale również z ekonomicznej pomyślności kraju, rodzin i poszczególnych obywateli. Proszę o przekazanie mojego pozdrowienia Władzom Rzeczypospolitej, byłym i obecnym działaczom Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz innym uczestnikom jubileuszowej uroczystości. Wszystkim z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Castel Gandolfo, 23 sierpnia 2005 r.

BENEDICTUS PP. XVI

 

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana