Index   Back Top Print

[ HR ]

KAPELA U DOMU SV. MARTE U VATIKANU

HOMILIJA PAPE FRANJE NA JUTARNJOJ SV. MISI

Osvrćući se na Lukino Evanđelje današnje liturgije, Papa je istaknuo da se Crkva očituje u euharistiji i dobrim djelima;
osim toga, ima tihi temperament, rađa plodove bez buke

15. studeni 2018.

 

Crkva raste u jednostavnosti, tišini, hvali, euharistijskoj žrtvi i u bratskom zajedništvu, tamo gdje se svi vole – rekao je papa Franjo jutros na misi u Domu svete Marte osvrćući se na evanđelje današnje liturgije (Lk 17,20-25) i ističući da Kraljevstvo Božje nije ništa spektakularno nego da raste u tišini.

Crkva se očituje u euharistiji i u dobrim djelima, iako to nije nikakva vijest – rekao je Papa i naglasio – Kristova Zaručnica ima tihi temperament, rađa plodove bez buke, ne „trubi“ poput farizeja. Kako raste Crkva protumačio nam je Gospodin prispodobom o sijaču. Sijač sije i sjeme raste danju i noću. Bog daje da raste, a potom se vide plodovi. No, kao prvo, važno je da Crkva raste u tišini i u skrovitosti. To je način Crkve. Kako se on očituje u Crkvi? Po plodovima dobrih djela kako bi ljudi vidjeli i slavili Oca koji je na nebesima, kazao je Isus, i u slavlju, hvali i žrtvi Gospodinovoj, to jest u euharistiji.

Tamo se očituje Crkva; u euharistiji i u dobrim djelima – rekao je Sveti Otac i nastavio – Ona raste po svjedočanstvu, molitvi, Duhu Svetom koji privlači i koji je u njoj, a ne po događajima. Sigurno i oni pomažu, no pravi rast Crkve, onaj koji daje plod, događa se u tišini, skrovitosti, dobrim djelima i slavljem muke i proslave Gospodinove. Gospodin nam pomaže da ne budemo zavedeni. Željeli bismo da Crkva bude vidljivija i zato se pitamo: što možemo učiniti da se više vidi? Crkva obično time postaje Crkva događaja koja nije sposobna rasti dobrim djelima u tišini i skrovitosti.

U svijetu u kojem se prečesto popušta napastima spektakularnosti, svjetovnosti i pojavljivanja, i sam je Isus bio u napasti zbog tog spektakla koji zavodi. Đavao mu je rekao: Ali zašto tako dugo čekati da bi otkupio čovječanstvo? Napravi neko lijepo čudo. Baci se s vrha hrama i svi će doći, vidjet će i povjerovat će ti. No, On je izabrao put propovijedanja, molitve, dobrih djela, križa i trpljenja. Križ i trpljenje su neophodni. Crkva raste po krvi mučenika, muškaraca i žena koji daruju svoj život. Danas ih je mnogo. Oni nisu vijest za ovaj svijet, dapače, on ih skriva. Duh ovoga svijeta ne podnosi mučeništvo, nego ga nastoji sakriti – zaključio je papa Franjo. Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana