Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ FRANCESCO A TIRANA (ALBANIA)

ANIOŁ PAŃSKI

Tirana, plac Matki Teresy, 21 września 2014 r.

Video

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Przed zakończeniem tej uroczystości pragnę zwrócić się do was wszystkich, przybyłych z Albanii i z krajów sąsiednich. Dziękuję wam za obecność i za świadectwo wiary.

W szczególności zwracam się do was, młodzi! Mówią, że Albania jest najmłodszym krajem Europy i zwracam się do was. Zachęcam was, byście budowali swoje życie na Jezusie Chrystusie, na Bogu: ten, kto buduje na Bogu, buduje na skale, bo On jest zawsze wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności (por. 2 Tm 2, 13). Jezus zna nas lepiej niż ktokolwiek inny; kiedy popełniamy błędy, nie oskarża nas, ale mówi: «Idź i odtąd już nie grzesz!» (J 8, 11). Drodzy młodzi, jesteście nowym pokoleniem, nowym pokoleniem Albanii, przyszłością ojczyzny. Z mocą Ewangelii, biorąc przykład z waszych przodków i męczenników, umiejcie powiedzieć «nie» bałwochwalstwu pieniądza — «nie» bałwochwalstwu pieniądza! — «nie» fałszywej wolności indywidualistycznej, «nie» uzależnieniom i przemocy; natomiast mówcie «tak» kulturze spotkania i solidarności, «tak» pięknu nierozerwalnie związanemu z dobrem i prawdą; «tak» życiu przeżywanemu z wielkodusznością, ale wiernie w małych rzeczach. W ten sposób zbudujecie lepszą Albanię i lepszy świat, idąc w ślady waszych przodków.

Zwróćmy się teraz do Maryi Panny, którą czcicie w szczególny sposób jako Matkę Dobrej Rady. Duchowo udaję się do drogiego wam Jej sanktuarium w Szkodrze i zawierzam Jej cały Kościół w Albanii i cały naród albański, zwłaszcza rodziny, dzieci i starszych, którzy są żywą pamięcią narodu. Niech Matka Boża prowadzi was drogą «z Bogiem, ku nadziei, która nie zawodzi».

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana