Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE
IN IRLANDA PER IL IX INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

(25-26 AGOSTO 2018)

PAPA FRANCESCO

Anioł Pański

Sanktuarium w Knock
26 sierpnia 2018 r

[Multimedia]


 

Drodzy bracia i siostry,

Cieszę się, że jestem tutaj dziś z wami. Cieszę się, że jestem z wami w Domu Matki Bożej i dziękuję Bogu za możliwość odwiedzenia tego tak drogiego Irlandczykom sanktuarium, w związku ze Światowym Spotkaniem Rodzin. Dziękuję arcybiskupowi Neary i rektorowi, księdzu Gibbonsowi, za ich serdeczne powitanie.

W Kaplicy Objawienia powierzyłem miłosiernemu wstawiennictwu Matki Bożej wszystkie rodziny świata, a szczególnie wasze rodziny, rodziny irlandzkie. Maryja, nasza Matka, zna radości i trudy, jakich doświadcza się w każdym domu. Zachowując je w swoim Niepokalanym Sercu przedstawia je z miłością u tronu swego Syna.

Pragnąc upamiętnić moją wizytę, przywiozłem w darze różaniec. Wiem, jak ważna jest w tym kraju tradycja różańca rodzinnego. Zadbajcie, by kontynuować tę tradycję. Jak wiele serc ojców, matek i dzieci zaczerpnęło pocieszenie i moc na przestrzeni lat rozważając udział Matki Bożej w tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych życia Chrystusa!

Maryja, jest Matką, Maryja jest naszą Matka, jest także Matką Kościoła i to właśnie Jej zawierzamy dziś drogę wiernego ludu Bożego na tej „Szmaragdowej Wyspie”. Prosimy o wsparcie rodzin w ich trudzie szerzenia królestwa Chrystusowego i troski o najmniejszych z  naszych braci i sióstr. Pośród wiatrów i burz dotykających naszych czasów niech rodziny będą bastionami wiary i dobroci, które zgodnie z najlepszymi tradycjami narodu, będą odporne na to wszystko, co chciałoby pomniejszyć godność mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz Boga i powołanych do wzniosłego przeznaczenia życia wiecznego.

Niech Matka Boża miłosiernie patrzy na wszystkich cierpiących członków rodziny swego Syna. Modląc się przed Jej figurą, zawierzyłem Jej w szczególności wszystkich, którzy doświadczyli nadużyć ze strony członków Kościoła w Irlandii. Nikogo z nas nie mogą nie poruszyć historie osób małoletnich, które były wykorzystywane, zostały okradzione z niewinności, lub oddzielone od mam i pozostawione same z bolesnymi wspomnieniami. Ta otwarta rana rzuca nam wzywanie by być stanowczymi i zdecydowanymi w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości.  Błagam Pana o przebaczenie za te grzechy, za zgorszenie i zdradę dostrzegane przez wielu członków rodziny Bożej. Proszę naszą Matkę Najświętszą, by wstawiała się za wszystkimi osobami, które doświadczyły nadużyć wszelkiego i umocniła wszystkich członków rodziny chrześcijańskiej w stanowczym postanowieniu, by nigdy nie pozwolić, aby takie sytuacje się zdarzały. Także, by wstawiała się za nami wszystkimi, abyśmy mogli stale iść naprzód ze sprawiedliwością i naprawić, na ile zależy to od nas tę wielką przemoc.

Moja pielgrzymka do Knock pozwala mi również skierować serdecznie pozdrowienie do umiłowanych mieszkańców Irlandii Północnej. Chociaż moja podróż na Światowe Spotkanie Rodzin nie obejmuje wizyty na Północy, zapewniam was o mojej miłości i bliskości w modlitwie. Proszę Matkę Bożą, aby wspierała wszystkich członków rodziny irlandzkiej, żeby trwali jako bracia i siostry w dziele pojednania. Z wdzięcznością za postępy ekumeniczne oraz znaczny wzrost przyjaźni i współpracy między wspólnotami chrześcijańskimi, modlę się, aby wszyscy uczniowie Chrystusa stale kontynuowali wysiłki na rzecz postępu procesu pokojowego i budowania harmonijnego i sprawiedliwego społeczeństwa dla dzieci dnia dzisiejszego, czy są oni chrześcijanami, czy muzułmanami, żydami, czy wyznawcami wszelkich innych religii: dzieci Irlandii.

A teraz, z tymi intencjami oraz z tymi wszystkimi, które nosimy w naszych sercach, zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny modlitwą Anioł Pański.

Po modlitwie Anioł Pański:

Chciałbym skierować szczególne pozdrowienie do mężczyzn i kobiet, którzy przebywają w więzieniu w tym kraju, i podziękować w szczególności tym z nich, którzy napisali do mnie, wiedząc, że przybędę do Irlandii. Chciałbym wam powiedzieć: jestem blisko was, bardzo blisko. Zapewniam was i wasze rodziny o mej bliskości i modlitwie. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, strzeże was i umocni w wierze i nadziei. Dziękuję.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana