Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

REGINA CAELI

Plac św. Piotra
Niedziela, 15 maja 2022 r.

[Multimedia]

_________________________________

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Przed zakończeniem tej celebracji eucharystycznej pragnę was wszystkich pozdrowić i wam podziękować – braciom kardynałom, biskupom, kapłanom, zakonnicom i zakonnikom, w szczególności tym, którzy należą do duchowych rodzin nowych świętych, oraz wam wszystkim wiernym, wiernemu ludowi Bożemu, którzy przybyliście tutaj z bardzo wielu miejsc świata.

Pozdrawiam oficjalne delegacje z różnych krajów, w szczególności pana prezydenta Republiki Włoskiej. Wspaniale jest stwierdzić, że przez swoje ewangeliczne świadectwo ci święci przyczynili się do duchowego i społecznego rozwoju własnych krajów, a także całej rodziny ludzkiej. Podczas gdy na świecie, co smutne, zwiększają się dystanse i wzmagają się napięcia i wojny, niech ci nowi święci inspirują do wspólnych rozwiązań, dróg dialogu, zwłaszcza w sercach i w umysłach tych, którzy pełnią bardzo odpowiedzialne funkcje i są powołani do bycia twórcami pokoju, a nie wojny.

Pozdrawiam was wszystkich, drodzy pielgrzymi, a także tych, którzy uczestniczyli w tej Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu.   

A teraz zwrócimy się do Maryi Dziewicy, żeby nam pomagała z radością naśladować nowych świętych. 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana