Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

WIZYTA DUSZPASTERSKA OJCA ŚWIĘTEGO
W MATERZE NA ZAKOŃCZENIE 27. KRAJOWEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO
 

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI

Stadion Miejski XXI Września (Matera)
Niedziela, 25 września 2022 r.

[Multimedia]

____________________________

Na zakończenie tej celebracji pragnę podziękować wam wszystkim, którzy w niej uczestniczyliście, reprezentując święty lud Boży, który jest we Włoszech. Wdzięczny jestem również kard. Zuppiemu, który stał się jego rzecznikiem. Gratuluję wspólnocie diecezjalnej Matery-Irsiny wysiłku organizacyjnego i w zakresie gościnności; dziękuję wszystkim, którzy współpracowali na rzecz tego Kongresu Eucharystycznego.

Teraz, przed zakończeniem, zwrócimy się do Maryi Dziewicy, Niewiasty Eucharystii. Jej zawierzajmy drogę Kościoła we Włoszech, aby w każdej wspólnocie czuło się woń Chrystusa, żywego Chleba, który zstąpił z nieba. Dziś ośmielę się prosić dla Włoch o więcej narodzin, więcej dzieci. I przyzywajmy Jej matczynego wstawiennictwa w najbardziej palących potrzebach świata.

Myślę w szczególności o Mjanmie. Od ponad dwóch lat ten szlachetny kraj jest nękany poważnymi starciami zbrojnymi i przemocą, których wynikiem jest bardzo wiele ofiar śmiertelnych i przesiedleńców. W tym tygodniu dotarł do mnie krzyk bólu z powodu śmierci dzieci w zbombardowanej szkole. Jak widać, dziś na świecie stało się modne bombardowanie szkół! Oby krzyk tych maluczkich nie pozostał niewysłuchany. Nie może dochodzić do tych tragedii!

Niech Maryja, Królowa Pokoju, pokrzepi udręczony naród ukraiński i wyjedna dla przywódców narodów siłę woli, by niezwłocznie znaleźć skuteczne inicjatywy, które by doprowadziły do zakończenia wojny.

Przyłączam się do apelu biskupów Kamerunu o uwolnienie kilku osób porwanych w diecezji Mamfe, wśród nich pięciu kapłanów i jednej zakonnicy. Modlę się w ich intencji oraz w intencji mieszkańców prowincji kościelnej Bamenda – oby Pan obdarzył pokojem serca i życie społeczne w tym umiłowanym kraju.

Dzisiaj, w tę niedzielę, Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który ma za temat: „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”. Ponówmy zobowiązanie do budowania przyszłości zgodnie z zamysłem Bożym - przyszłości, w której każdy człowiek znajdzie swoje miejsce i będzie szanowany; w której migranci, uchodźcy, przesiedleńcy i ofiary handlu ludźmi będą mogli żyć w pokoju i z godnością. Bowiem królestwo Boże urzeczywistnia się z nimi, bez wykluczania. To również dzięki tym braciom i siostrom wspólnoty mogą się rozwijać pod względem społecznym, gospodarczym, kulturalnym i duchowym; a dzielenie się różnymi tradycjami ubogaca lud Boży. Angażujmy się wszyscy w budowanie przyszłości bardziej inkluzywnej i braterskiej! Migrantów trzeba przyjmować, towarzyszyć im, promować ich i integrować.      

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana