Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

 6 listopada 2019 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Kontynuujemy naszą „podróż” z Księgą Dziejów Apostolskich. Po trudnych doświadczeniach przeżytych w Filippi, Tesalonice i Berei Paweł dotarł do serca Grecji – Aten. Tutaj Apostoł „burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków” (Dz 17,16). To „zderzenie” z pogaństwem pobudziło go do poszukiwania płaszczyzn dialogu z kulturą grecką. Postanowił zapoznać się z miastem i zaczął odwiedzać najważniejsze miejsca i osoby. W synagodze, na placu, na Areopagu spotykał Żydów, filozofów epikurejskich i stoickich, i innych przedstawicieli tamtej społeczności. Nie patrzył na Ateny i świat pogański z wrogością, ale oczyma wiary. Szukał dróg dotarcia z przesłaniem Ewangelii. Na Areopagu Paweł wykorzystał znajdujący się tym mieście ołtarz poświęcony „nieznanemu bogu” (Dz 17,23), i wychodząc od tej „pobożności”, przekonywał, że ​​Bóg „nie ukrywa się przed tymi, którzy Go szukają szczerym sercem, chociaż czynią to po omacku” (tamże). Paweł „głosi Tego, którego ludzie nie znają, a jednak znają: Nieznanego-Znanego” (BENEDYKT XVI, Spotkanie ze światem kultury w Collège des Bernardins, 12 września 2008 r.). Dochodzi do kerygmy i nawiązuje do Chrystusa, określając Go jako „Człowieka, którego [Bóg] na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych” (Dz 17, 31). Tu przepowiadanie Pawła napotyka przeszkodę: śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jawi się im jako „głupstwo” (1 Kor 1, 23) i budzi pogardę i drwiny. Wówczas Paweł odchodzi. Wydaje się, że jego próba się nie powiodła, a jednak niektórzy przystają na jego słowo i otwierają się na wiarę. Również w Atenach zakorzenia się Ewangelia. Prośmy również dzisiaj Ducha Świętego, aby nauczył nas budować pomosty z kulturą, z niewierzącymi lub ludźmi, których wiara różni się od naszej.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, domenica prossima la Chiesa in Polonia celebra l’XIa Giornata di Solidarietà con la Chiesa Perseguitata, organizzata dalla Fondazione Papale “L’Aiuto alla Chiesa che Soffre”, assieme alla Conferenza Episcopale Polacca. Quest'anno il soccorso spirituale e materiale è rivolto in particolare ai cristiani del Sud Sudan. La vostra preghiera e le opere concrete di solidarietà portino sollievo ed aiuto ai fratelli e alle sorelle che soffrono per Cristo in diverse parti del mondo. Vi benedico di cuore!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do chrześcijan w Sudanie Południowym. Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w różnych częściach świata. Z serca wam błogosławię!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana