Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 16 grudnia 2020 r.

[Multimedia]


 

Drodzy bracia i siostry! Kościół, od początków, praktykuje modlitwę wstawienniczą. Wszyscy potrzebujemy życia modlitwy, czyli poświęcenia czasu na naszą relację z Bogiem. Nie oznacza to jednak ucieczki od rzeczywistości, gdyż ludzie, którzy się modlą, nigdy nie są obojętni na sprawy świata.

Ludzie modlitwy czasami wycofują się ze świata, w tajemnicę swojej izdebki, jak zaleca sam Jezus, ale drzwi ich serca są zawsze szeroko otwarte dla wszystkich. Każdy może zapukać do drzwi człowieka modlitwy i znaleźć w nim współczujące serce, które nikogo nie wyklucza. W ten sposób człowiek modlitwy modli się za cały świat, niosąc na swych ramionach cierpienia, grzechy oraz radości każdego człowieka. Świat idzie naprzód dzięki temu łańcuchowi modlących się ludzi.

Kto nie miłuje swojego brata, ten nie modli się na serio. Kiedy osoba wierząca modli się za grzeszników, nikogo nie eliminuje i nie wydaje wyroków potępienia, a jednocześnie uświadamia sobie, że nie różni się zbytnio od osób, za które się modli, gdyż wszyscy jesteśmy dłużnikami przed Bogiem i nie ma nikogo, kto byłby nieskazitelny w Jego oczach.

Modlitwa wstawiennicza szczególnie jest obowiązkiem każdego, kto ponosi odpowiedzialność, to znaczy: rodziców, wychowawców, kapłanów, a także przełożonych wspólnot. Taka modlitwa uczy patrzeć na innego człowieka oczami i sercem Boga, z Jego współczuciem i czułością.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Oggi inizia la Novena a Gesù Bambino.

Nel vostro cammino di Avvento di quest’anno, in modo particolare, vi accompagni San Giuseppe.

Il Bambino Divino, che ha visto in lui la tenerezza di Dio, ricolmi i vostri cuori, soprattutto in questi tempi difficili, della certezza che il Padre nostro celeste è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e la Sua misericordia si espande su tutti i Suoi figli.

Vi benedico di cuore.

Speaker polacco:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka Jezus.

Waszej tegorocznej wędrówce Adwentowej, niech w sposób szczególny towarzyszy Święty Józef. 

Niech Boże Dzieciątko, które widziało w nim czułość Boga, napełni Wasze serca, szczególnie w tych trudnych czasach, pewnością, że nasz Ojciec niebieski jest Bogiem czułości, że jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieci.

Z serca Wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana