Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 9 czerwiec 2021 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kończąc cykl katechez o modlitwie uświadamiamy sobie, że jest ona szczególnym rysem osoby Pana Jezusa. Przenika ona całe Jego życie, zwłaszcza Paschę, godziny męki i śmierci na Krzyżu. W Ogrodzie Getsemani Pan Jezus przyzywa Boga aramejskim słowem Abbà, Ojcze, oznaczającym zażyłość i zaufanie. Na Krzyżu Pan zawierza Bogu siebie i wszystkich ludzi: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34), „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ps 22, 2). „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Szczególną modlitwą Pana Jezusa jest wypowiedziana podczas Ostatniej Wieczerzy „modlitwa arcykapłańska”, odnotowana w Ewangelii św. Jana. Katechizm Kościoła Katolickiego zaznacza, że streszcza się w niej wszystko: cała ekonomia zbawienia, Bóg i świat; życie wieczne i czas; miłość i grzech (por. n. 2748). Tą modlitwą Pan Jezus obejmuje swoich uczniów i wszystkich ludzi. Każdemu pragnie powiedzieć: „Modliłem się za ciebie podczas Ostatniej Wieczerzy i na drzewie Krzyża”. Niech modlitwa, której nauczył nas Chrystus przenika nasze życie, umacnia nas i prowadzi.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. San Paolo ci incoraggia a pregare incessantemente (cf. 1 Ts 5,17). La preghiera è una necessità vitale, perché è il respiro dell’anima; tutto nella vita è il frutto di essa. Com’è la preghiera cosi è la vita: lo stato della nostra anima e le nostre opere. Il colloquio personale e intimo con Cristo vi aiuti ad essere sempre vicini a Dio, a trovare la risposta ad ogni vostra domanda e ai problemi che vi assillano. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Apostoł Narodów, św. Paweł zachęca nas: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17). Modlitwa jest naszą życiową koniecznością, ponieważ jest oddechem duszy; wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa, takie życie: stan naszej duszy i nasze czyny. Niech osobista, zażyła, serdeczna rozmowa z Chrystusem, pomaga wam być zawsze blisko Boga i znajdować odpowiedź na nurtujące was pytania, na kwestie do rozwiązania i problemy, które was niepokoją. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana