Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 22 grudnia 2021 r.

[Multimedia]

_____________________________

Drodzy bracia i siostry, dziś, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, pragnę przypomnieć o narodzinach Jezusa.

Józef i Maryja udali się z Nazaretu do Betlejem. Skoro tylko przybyli, natychmiast szukali miejsca na nocleg, ale niestety nie znaleźli go i Maryja musiała rodzić w stajni.

Potem anioł, posłaniec Boga, ogłosił narodziny Jezusa prostym pasterzom, a gwiazda, która przypomina, że Dzieciątko będzie „światłością świata”, wskazała Magom drogę do Betlejem.

Pasterze, uosabiając ubogich Izraela, ludzi pokornych, i właśnie z tego powodu bardziej niż inni ufających Bogu, są pierwszymi, którzy widzą Syna Bożego, który stał się człowiekiem.

Magowie, którzy ze Wschodu wyruszyli na poszukiwanie Króla Żydowskiego, którego w sercu utożsamiali z Bogiem, reprezentują tych wszystkich, którzy szukają Boga i wyruszają, aby Go odnaleźć.

Przesłanie Ewangelii jest jasne: narodziny Jezusa są wydarzeniem uniwersalnym, dotyczącym wszystkich ludzi.

Drodzy bracia i siostry, tylko pokora jest drogą, która prowadzi nas do Boga. Każdy człowiek jest powołany do szukania Boga, i z pomocą Jego łaski może Go znaleźć.

Powróćmy do domu z życzeniami aniołów: „na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14). A adorując Syna Bożego, który stał się człowiekiem, pamiętajmy, że to „Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1J 4, 19).

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi.

Durante le Festività Natalizie vi accompagni la gioia che scaturisce dalla consapevolezza che, senza nessun nostro merito, Dio ci ha amati con un amore così concreto tanto da farsi carne e abitare in mezzo a noi.

Questo Amore che ha un nome: Gesù. Egli nasca nei vostri cuori, nelle vostre case e nelle vostre famiglie.

Vi benedico di cuore!

Speaker polacco:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.

Podczas Świąt Bożego Narodzenia niech Wam towarzyszy radość wynikająca ze świadomości, że bez żadnej naszej zasługi, Bóg nas umiłował miłością tak konkretną, że stała się ciałem i zamieszkała pośród nas.

Niech ta Miłość, która ma na imię Jezus, narodzi się w Waszych sercach, w Waszych domach i w Waszych rodzinach.

Z serca Wam błogosławię!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana