Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 26 październik 2022 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Rozeznanie, któremu poświęcony jest ten cykl katechez, związane jest ze sferą uczuć i emocji, ponieważ Bóg przemawia do naszego serca. Dziś skupiamy się na strapieniu, które często pojawia się w procesie rozeznawania. Św. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchowych określił je m. in. jako „ciemność w duszy”, która jest wówczas „smutna i jakby odłączona od swego Stwórcy i Pana”. Wszyscy chcielibyśmy wieść życie pełne radości, jednak nie jest to możliwe. Ważne jest, aby nauczyć się odczytywać pojawiający się w nim smutek. Św. Tomasz nazywa go bólem duszy, niezbędnym dla zachowania zdrowia, gdyż może on pomóc nam zwrócić uwagę „na możliwe niebezpieczeństwo albo na zlekceważone dobro”. Smutek jednak często staje się przeszkodą dla tych, którzy pragną czynić dobro, ponieważ kusiciel chce do tego zniechęcić, ale nie możemy dać się zwieść na manowce strapienia. Musimy być wytrwali w modlitwie, w pracy i podjętych zobowiązaniach. Mądra zasada mówi, aby nie dokonywać zmian, gdy jest się strapionym. W życiu duchowym taka próba jest ważnym momentem. Przypominają nam o tym słowa z Księgi Mądrości Syracha: „Jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!”. Jeżeli będziemy starali się przejść świadomie i otwarcie przez czas samotności i strapienia, możemy wyjść z niego umocnieni. Jesteśmy w stanie przetrwać każdą próbę, ponieważ, jak mówi nam św. Paweł, nikt nie jest kuszony ponad to, co potrafi znieść, gdyż Pan nas nigdy nie opuszcza.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. State vivendo la Settimana Missionaria, che quest’anno è accompagnata dalle parole: “Di me sarete testimoni”. Con gratitudine penso a tante missionarie e tanti missionari provenienti dal vostro Paese che testimoniano il Vangelo in varie parti del mondo. Vi incoraggio a sostenere, con le vostre preghiere e con gesti concreti di solidarietà, il loro importante servizio. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie teraz Tydzień Misyjny, któremu w tym roku towarzyszą słowa: „Będziecie moimi świadkami”. Z wdzięcznością myślę o wielu misjonarkach i misjonarzach, pochodzących z waszego kraju, którzy dają świadectwo Ewangelii w różnych zakątkach świata. Zachęcam was, abyście modlitwą i konkretnymi gestami solidarności wspierali ich ważną posługę. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana