Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 16 listopada 2022 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Mówiąc w dalszym ciągu o rozeznaniu, dziś rozważamy stan duchowy, określany jako strapienie. Zbawienny smutek, nieuciekanie od zdrowego obcowania z samym sobą pomagają wejść w istotę naszego życia. Strapienie powoduje „wstrząśnięcie duszy”, sprzyja zachowaniu czujności i pokory. Doskonała, ale „aseptyczna” pogoda ducha czyni nas obojętnymi na cierpienie innych, niezdolnymi do zaakceptowania własnego cierpienia. Dla wielu świętych właśnie niepokój był decydującym bodźcem do dokonania przełomu we własnym życiu. Strapienie sprzyja także bezinteresowności, daje nam sposobność zapoczątkowania bardziej dojrzałej relacji z Panem i z bliskimi osobami, która nie sprowadza się do dawania i brania. Nasze modlitwy często mają właśnie taki charakter, są prośbami kierowanymi do Pana, a nie wyrazem zainteresowania Nim samym. Ewangelie mówią, że Jezus był otaczany przez wielu ludzi, którzy chcieli coś uzyskać – uzdrowienie, pomoc, a nie po prostu przebywać z Nim. I tak, pomimo tłumów, był sam. Dobrze jest nauczyć się przebywać z Nim bez jakiegoś innego celu, tak jak chcemy przebywać z kochanymi osobami. Życie duchowe jest relacją z Żyjącym. Strapienie jest też odpowiedzią na zastrzeżenie, że doświadczenie Boga to forma sugestii, zwykła projekcja naszych pragnień. Gdyby tak było, bylibyśmy zawsze szczęśliwi i zadowoleni. W modlitwie natomiast zdajemy sobie sprawę, że rezultaty są nieprzewidywalne. Doświadczenia czy fragmenty Biblii, które nieraz budziły w nas entuzjazm, dziś nie powodują uniesienia. A doświadczenia, spotkania, lektury, do których nie przywiązywaliśmy wagi, przynoszą nieoczekiwanie pokój. W obliczu trudności nie należy się zatem zniechęcać, ale z pomocą łaski Bożej stawiać czoło próbom.

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto i membri della Fondazione SOAR e gli artisti della Polonia, dell’Ucraina, di Israele e di altri paesi, partecipanti al Festival dei Salmi di Davide, venuti a Roma per presentare il concerto “Salmi di pace e di misericordia”. Auguro che quest’evento artistico e spirituale favorisca propositi e progetti di fratellanza e di concordia. A tutti la mia benedizione.

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam członków Fundacji SOAR oraz artystów z Polski, z Ukrainy, z Izraela i z innych krajów, uczestników Festiwalu Psalmów Dawidowych, którzy przybyli do Rzymu, aby zaprezentować koncert „Psalmy pokoju i miłosierdzia”. Życzę, aby to wydarzenie artystyczne i duchowe sprzyjało intencjom i projektom braterstwa i zgody. Wszystkim błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana