Index   Back Top Print

[ ES  - HU  - IT ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA E UNGHERIA

GIOVANNI PAOLO II

ANGELUS

Domenica, 18 agosto 1991

 

Kedves Testvérek!

1. Örёmmel és meghatottsággal tölt el, hogy e gyönyörú magyar földön a nyilvánosság előtt elimádkozhatom az Úrangyalát. Veletek együtt mondhatom el Máriapócs szentélyében, amely mindig fontos szerepet játszott az ország lekéletében.

Ez az imádság egyszerü és rövid, de tömör kifejezéseivel magában foglalja üdvösségünk központi titkát. Jól tudjátok, hogy ez az ima olyan sorsdöntő esemény következtében terjedt el az egész világon, amely hazátokhoz kötődik: a keresztények győzelméhez a Nándorfehérvár védelmért folytatott csatában.

1456-ben III. Callixtus pápa rendelte el, hogy a keresztény világban délben húzzák meg a harangokat, s kérjék Isten oltalmát e szép könyörgő imával Mária tiszteletére. Ez a könyörgés adott erőt a keresztényeknek azokban a nehéz időkben, amelyek oly sok veszedelemmel fenyegették mind a vallási, mind a polgári életet.

Ennek következtében az Úrangyalát gyorsan elfogadták és bevezették az egész egyházban, mint a hála és az Istenanya közbenjárásába vetett s mindig megújított bizalom fohászát.

2. Az ima történelmi eredete, a nyugalomra és békére hívó vágya, lényegében bibliai felépítése — hiszen a megtestesülésből kiindulva eljut a húsvéti titokhoz, hogy így megnyíljék a végső feltámadás reménуének —: mindez a századok távlatában is megőrzi változatlan értékét és érintetlen frissességét. Az Úrangyala ma is nagyon idószerű imádság.

Örömmel használom fel ezért az alkalmat, hogy figyelmetekbe ajánljam elimádkozását a megfelelő napszakokban — reggel, délben és este, a mindennapi munka ritmusához igazodva. Kívánom, hogy a megváltás tkairól való elmélkedésben mindegyiktek vigaszt és erőt találjon.

Az üdvösségnek ilyen módon felidézett történetét be kell kapcsolnunk minennapi életünkbe, úgy, hogy azt belülről megvilágítsa és természetfölötti betejesedése felé irányítsa.

3. A modern városokban a felhőkarcolók teteje magasabbra nyúlik, mint a templomtornyok, a forgalom zaja gyakran elnyomja a harangok zúgását, s a munkaidő gyakran nem alkalmazkodik életünk természetes ritmusához. Mindez megnehezíti az áhitat e hagyományos módjának gyakorlását.

Fontos ezért, hogy fölébe emelkedjünk a modern világ körülményeinek, és meg tudjuk őrizni lelkünk belső életének kifejezési formáit. Nagyra kell értékelünk azt a gazdag üzenetet, amelyet az Úrangyala hirdet számunkra, s ezáltal is erősítsük keresztény elkötelezettségünket, s igent mondhassunk Annak üdvözitő tervére, aki « testté lett és közöttünk lakozott ».

 

© Copyright 1991 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana