Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

MOSCOVIENSIS LATINORUM*

ADMINISTRATIO APOSTOLICA MOSCOVIENSIS LATINORUM CONSTITUITUR

 

Providi quae Decessores Nostri feliciter suo tempore consilia de Catholica Ecclesia latissimis in Russiae finibus ceperint, permagno Dei ipsius beneficio licet iam Nobis multo etiam felicius explere perficereque cum, interiectis non nullis annis, sic rerum sit commutata condicio illic ut maiori iam ecclesialis communitatis flori ac progressui faveri videatur quin immo plenae inibi Ecclesiae renovationi. Etenim litteris suis motu proprio editis « Plenitudine potestatis » tum dein Decreto « Quo aptius » Romanus Pontifex Pius XI venerandae memoriae die decimo mensis Martii anno MCMXXVI quinque destinaverat Administratores Apostolicos in interminata paene archidioecesis Mohiloviensis regione, a Bielorussia scilicet ad Siberiam usque patente, plagis in illis quibus est hodie nomen : Mohilovia, Leninopolis, Moscua, Kharkovia et Kazania-Samara-Sinibirski. Compositis itaque tandem Civitatis religionisque causis, suasit huic Apostolicae Sedi vehementius quidem Venerabilis Frater Franciscus Colasuonno, Archiepiscopus titulo Truentinus atque simul in Foederatis Civitatibus Sovieticis Sedis Apostolicae Legatus, ut iis omnino in finibus Administratio Apostolica Moscoviae legitime excitaretur, unde initium convenienter fieret canonicae efficiendae ordinationis singularum communitatum catholicarum ritus Latini in Europaea Reipublicae Foederativae Russae provincia. Sententiis ideo diligenter exceptis atque opinionibus auditis tum Venerabilis Fratris Angeli Sodano, Archiepiscopi titulo Novacaesariensis Prosecretarii Status, tum Venerabilis Fratris Ioannis Ludovici Tauran, Archiepiscopi titulo Theleptensis Pontificiae Commissionis pro Russia Praesidis, propositis illis ipsis perlibentes Nos adstipulamur precibusque admotis obsequendum esse arbitramur, quo certius in posterum tempus curationi pastorali catholicorum gregum ritus Latini superius memoratorum consulatur. De auctoritatis propterea Nostrae apostolicae plenitudine harumque Litterarum virtute censemus legitime omnia loca quae communiter dieta « Russia Europaea » complectitur ab archidioecesi Mohiloviensi seiungi atque in Apostolicam Administrationem converti cui deinceps titulus sit Moscoviensis Latinorum cuiusque fines iidem pariter habeantur quibus in praesentia definitur « Russia Europaea ». Sedem autem illius Administrationis Apostolicae in urbe esse volumus Mosca vulgari sermone. Ordinario insuper Praelato novae huius Administrationis singula addimus iura et officia, facultates et obligationes quibus reliqui per orbem Episcopi residentiales pro re nata augentur tenenturve. Ad iussa vero haec Nostra quam absolutissime exsequenda constituimus memoratum Venerabilem Fratrem Franciscum Colasuonno, tributis necessariis cunctis et opportunis agendi potestatibus etiam subdelegandi, ad effectum de quo hic agitur, quemvis virum dignitate in ecclesiastica constitutum, officio tamen iniuncto ad Pontificiam Commissionem pro Russia germanum perferendi exemplum actus ipsius completae exsecutionis. Quandoquidem tantopere laetamur fieri licuisse quae hisce Litteris denique tandem instituerimus, omni proinde animi Nostri cum firmitate atque pulcherrima cum rerum venturarum exspectatione has iubemus Apostolicas Litteras tam is praesens quam in subsequens ratas esse tempus, contrariis quibuslibet rationibus haudquaquam obsistentibus.

Datum Romae, aud S. Petrum, die tertio decimo mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo nonagesimo primo, Pontificatus Nostri tertio decimo.

ANGELUS SODANO, archiep.
       Prosecretarius Status

IOANNES LUDOVICUS TAURAN 
 Pont. Comm. Oro Russia Praeses

 

Angelus Lanzoni, Protonot. Apost. 
Franciscus Chiaurri, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. LXXXIII (1991), n. 7, pp. 545-547

 

© Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana