Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA (5-17 GIUGNO 1999)

GIOVANNI PAOLO II

ANGELUS

Pelplin - Domenica, 6 giugno 1999

 

« Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowująje » (Luc. 11, 28).

Jezus znał dobrze swoją Matkę! Wiedział, że słuchała Ona słowa Bożego « sercem szlachetnym i dobrym » (Ibid. 8, 15). Wiedział, że «wiernie zachowywała je w swoim sercu rozważała, co miałoby ono znaczyć (Ibid. 1, 29). Ona, Matka Syna Bożego, związała całkowicie swoje życie z wiernością słowu, Bożemu słowu. Ona nieustannie wsłuchiwała się w glos Boży, rozmyślała nad słowami i wydarzeniami, przyjmując to Objawienie całym swoim istnieniem w « posłuszeństwie wiary ».

Pierwszym i najdoskonalszym owocem tego oddania słowu Boga było Jej dziewicze macierzyństwo. Z wiarą przyjęła odwieczne Słowo, które za sprawą Ducha Świętego w Niej stało się ciałem dla zbawienia człowieka. Posłuszna woli Ojca, była dla Bożego Syna nie tylko matką i opiekunką, ale także wierną współpracownicą w dziele odkupienia. Owoc Jej życia dojrzał pod krzyżem, gdzie w sposób po ludzku najbardziej tragiczny objawiła się prawda, że Bóg « jest miłością ». W duchu tej Bożej miłości, posłuszna wezwaniu dyna, przyjęła w apostole Janie nas wszystkich za swoje dzieci. A gdy po zmartwychwstaniu wniebowstąpieniu Chrystusa « trwała wraz z apostołami na modlitwie» (Act. 1, 14) i wraz z nimi doświadczyła zesłania Ducha Świętego, stała się Matką rodzącego się Kościola. To mistyczne macierzyństwo objawiło się w pełni w tajemnicy wniebowzięcia.

Odtąd nieustannie wpatrujemy się w Jej «cór, prosząc, ażeby Ona Przewodniczka wiary uczyła nas słuchać i zachowywać każde słowo, jakie Bóg do nas kieruje. « Błogosławieni bowiem są ci, którzv słuchają słowa Bożego i zachowują je ». Niech błogosławieństwo, które spoczęło na Maryi, stanie się naszym udziałem! Obyśmy słuchając i zachowując słowo Boże jak Maryja, jak Maryja stawali się świadkami Bo pa, który « jest miłością »!

 

© Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana