Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - PL  - PT ]

URBI ET ORBI 2004
 

  

1. Christus natus est nobis, venite, adoremus!
Chrystus nam się narodził, pójdźmy złożyć Mu pokłon!
W tym uroczystym dniu przybywamy do Ciebie,
Dzieciątko z Betlejem.
Przychodząc na świat ukryłeś swoje bóstwo,
abyś dzielić z nami słabą ludzką naturę.
Oświeceni wiarą, uznajemy w Tobie
prawdziwego Boga, który wcielił się z miłości do nas.
Ty jesteś jedynym Odkupicielem człowieka! 

2. Przy szopce, w której leżysz bezbronny,
niech ustanie wszelka przemoc,
która szerzy się, powodując nieopisane cierpienia;
niech wygasną liczne zarzewia napięć,
grożące wybuchem otwartych konfliktów;
niech pogłębi się pragnienie poszukiwania pokojowych rozwiązań,
w poszanowaniu uprawnionych dążeń ludzi i narodów. 

3. O Dziecię betlejemskie, Proroku pokoju,
umacniaj próby dialogu i pojednania,
wspieraj działania na rzecz pokoju,
które są obecnie podejmowane,
nieśmiało, ale z nadzieją
na spokojniejszą teraźniejszość i przyszłość
wielu naszych braci i sióstr na świecie.
Myślę o Afryce, o tragedii w Darfurze w Sudanie,
o Wybrzeżu Kości Słoniowej i regionie Wielkich Jezior.
Z żywym niepokojem śledzę wydarzenia w Iraku.
Jakże nie patrzeć z obawą,
ale również niegasnącą nadzieją,
w kierunku Ziemi której jesteś Synem? 

4. Wszędzie potrzeba pokoju!
Ty, który jesteś Księciem prawdziwego pokoju
Pomóż nam zrozumieć, że jedyną drogą do jego budowania
jest zdecydowane odrzucenie zła
i odważne szukanie zawsze tylko dobra.
Ludzie dobrej woli, każdego ludu na ziemi,
przybądźcie z ufnością do żłóbka Zbawiciela!
„Nie odbiera ludzkiej władzy
Ten, który daje królowanie w niebie” (por. Hymn liturgiczny).
Przybądźcie, aby spotkać Tego,
Który przychodzi, aby nam wskazać
drogi prawdy, pokoju i miłości. Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana