Index   Back Top Print

[ PL ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA (5-17 GIUGNO 1999)

SALUTO DI GIOVANNI PAOLO II
AI FEDELI

Palazzo arcivescovile (Krac

ów) - Martedì, 15 giugno 1999  

 

Przed nami stoi kardynał Sapieha w swojej rzeźbie i przypatruje się nam. Przysłuchuje się nam i modli się za nas, abyśmy poszli dobrą drogą. To właśnie tutaj. Bardzo wam dziękuję za tę obecność i za ten koncert. Prośmy jeszcze Maryję, Królową Polski.

 

© Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana