Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA (5-17 GIUGNO 1999)

SALUTO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PELLEGRINI AL SANTUARIO DI JASNA GÓRA

Częstochowa - Giovedì, 17 giugno 1999

 

«Z dawna Polski Ty

ś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! ».

1 . Nie mogło zabraknąć na szlaku mej pielgrzymki do Ojczyzny jasnogórskiego sanktuarium. To miejsce jest tak bardzo drogie mojemu sercu i tak bardzo bliskie każdemu z was, drodzy bracia i siostry. Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy, przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i Matce naszej sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili przodkowie przez całe stulecia.

Przyzwyczailiśmy się mówić o tym wszystkim Tej, która w szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w tajemnicy każdego człowieka. Maryja jako Matka Zbawiciela jest także Matką całego Ludu Bożego i towarzyszy mu na drogach wiary i codziennego życia. Ona jest także Matką naszego Narodu, który od wieków Ją czci jako swoją Królową.

Raduję się dzisiaj, że dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu, na tym szczególnym miejscu modlitwy i spojrzeć z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. Ona przez swoją « «farę, miłość i doskonałe zjednoczenie z Chrystusem» (Lumen Gentium, 63) stała się dla nas żywym wzorcem świętości i miłości Kościoła.

2. Serdecznie witam ojców paulinów - stróżów sanktuarium z generałem i ojcem przeorem na czele. Pozdrawiam ks. abpa Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego, biskupa Antoniego, wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane.

Z całego serca pozdrawiam mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów z różnych stron Polski.

3. Przybywam na Jasną Górę, aby podziękować Matce Chrystusa za opiekę w tych dniach mej pasterskiej posługi Kościołowi w Ojczyźnie. Na całej trasie pielgrzymki Maryja była obecna z nami, wypraszając nam u swego Syna duchowe dary, byśmy czynili to wszystko, co On, Chrystus, nam powie » (Io. 2, 5).

Dziękuję Jej za każde dobro duchowe i materialne, które się dokonuje na polskiej ziemi.

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków. nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.

Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów,

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi Odkupicielowi człowieka.

« Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały.
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! ».

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana