Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - PL  - PT ]

ADDRESS OF JOHN PAUL II
TO H.E. MR FERENC GYURCSÁNY
PRIME MINISTER OF HUNGARY*

Saturday, 18 December 2004

 

Miniszterelnök Úr,

Szeretettel köszöntöm Önt a Vatikánban és köszönöm üdvözlõ szavait. Ebben az évben Magyarország belépett az Európai Unióba, s ezzel új fejezet kezdõdött történelmében. Bízom abban, hogy országa e kontinens jövõjéhez sajátos módon járul hozzá, merítve a kulturális és lelki értékek gazdag örökségébõl, amelyek Szent István korától kezdve formálták a magyar nép lelkét.

Ebben az összefüggésben különösen is az Ön nemzetének ifjúságára gondolok, szilárd erkölcsi és polgári erényekre való nevelésük fontosságára. Ez az Egyház számára különösen is jelentõs, amikor vallási és oktatói-nevelõi misszióját végezve a köz javát szolgálja. Ezért rendkívül nagyra értékelem a Magyarország és a Szentszék között az elmúlt években kötött jogi egyezmények sorát, különösen is a Megállapodást a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról. Ez a Megállapodás jogilag kötelezõ érvénnyel határozza meg az Egyház szerepét a magyar társadalom életének e fontos területén, tiszteletben tartva a vallásszabadságra és az oktatásra vonatkozó emberi jogokat. Remélem, hogy a konstruktív együttmûködés szelleme jellegzi majd a jövõben is az Egyház és az Állam munkáját a Megállapodásban foglaltak hûséges végrehajtása során.

Megköszönve látogatását, biztosítom Excellenciádat az egész szeretett magyar népért végzett imáimról. Nemzetére szívesen kérem Isten áldását, kívánok bõséget és békességet.


*Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXVII, 2 p.731-732.

L'Osservatore Romano 19.12.2004 p.4

 

© Copyright 2004 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana