Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT  - SL ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
A S.E. IL SIGNOR ANTON ROP
PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA*

Venerdì, 28 maggio 2004

 

Gospod predsednik vlade,
dame in gospodje!

1. Z veseljem izrekam dobrodošlico Vam in delegaciji, ki Vas spremlja. Vaš današnji obisk sledi slovesnemu dejanju izmenjavi listin o ratifikaciji sporazuma, ki sta gla sklenila Slovenija in Sveti sedež o nekaterih pravnih vprašanjih, ki so v skupnem interesu. Zahvaljujem se Vam za prijazne besede, s katerimi ste me nagovorili, in vas prosim da prenesete moj spoštljivi pozdrav gospodu predsedniku Republike Janezu Drnovšku.

2. Sporazum, ki danes stopa v veljavo, priča o prizadevanju Republike Slovenije za ohranitev dobrih odnosov z Apostolskim sedežem. Ti odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju in lojalnem sodelovanju v blagor vseh prebivalcev vaše države, ki je pred kratkim vstopila v Evropsko unijo. Znano mi je, da Slovenija želi prispevati k skupnemu prizadevanju za Evropo kot resnično družino narodov v ozračju svobode in medsebojnega sodelovanja, ohranjujoč obenem svojo lastno kulturno in duhovno identiteto.

Gospod predsednik vlade, prepričan sem, da bo Slovenija lahko učinkovito doprinašala ta svoj delež, ker se lahko navdihuje tudi iz krščanskih vrednot, ki so integralni del njene zgodovine in njene kulture. Tem vrednotam naj ostane vedno zvesta!

3. Tudi ob tej priložnosti se obračam na drago slovensko ljudstvo, ki sem ga dvakrat z velikim veseljem obiskal, in mu zagotavljam svojo stalno molitev. Naj mu Bog pomaga, da bo vztrajno napredoval na poti razvoja in miru. Bog blagoslovi predrago Slovenijo!

S temi občutji prav rad podeljujem Vam in Vašim sodržavljanom svoj blagoslov.


* Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXVII, 1 p.708- 709.

 

 

© Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana