The Holy See Search
back
riga

 

SYNODUS EPISCOPORUM
BOLLETTINO

XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEL SINODO DEI VESCOVI
7-28 OTTOBRE 2012

Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam


Questo Bollettino è soltanto uno strumento di lavoro ad uso giornalistico.
Le traduzioni non hanno carattere ufficiale.


Edizione plurilingue

21 - 17.10.2012

SOMMARIO

- SEDICESIMA CONGREGAZIONE GENERALE (MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012 - POMERIDIANO)
- FILM: “JERZY POPIELUSKO: MESSENGER OF THE TRUTH”

SEDICESIMA CONGREGAZIONE GENERALE (MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012 - POMERIDIANO)

- RELATIO POST DISCEPTATIONEM
- AUDITIO AUDITORUM (III)

Oggi, mercoledì 17 ottobre 2012, alle ore 16:30, alla presenza del Santo Padre, con la preghiera Pro felici Synodi exitu, ha avuto inizio la Sedicesima Congregazione Generale per la lettura della Relatio post disceptationem (Relazione dopo la discussione).

Presidente Delegato di turno S. Em. R. Card. Laurent MONSENGWO PASINYA, Arcivescovo di Kinshasa (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO).

Sono intervenuti anche alcuni Uditori e Uditrici.

È seguito un tempo di interventi liberi.

A questa Congregazione Generale, che si è conclusa alle ore 19:00 con la preghiera dell'Angelus Domini, erano presenti 254 Padri.

RELATIO POST DISCEPTATIONEM

È intervenuto il Relatore Generale, S. Em. R. Card. Donald William WUERL, Arcivescovo di Washington (USA), per la lettura della Relatio post disceptationem (Relazione dopo la Discussione).

Nella sua seconda relazione, a conclusione della discussione generale sul tema sinodale in Aula, il Relatore Generale ha sintetizzato i vari interventi succedutisi in queste giornate nelle Congregazioni Generali e ha offerto alcune linee di orientamento per facilitare i lavori dei Circoli minori.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale.

Beatissime Pater
Patres huius Synodi Sodales
Fratres Sororesque in Domino dilectissimi

“Eritis mihi testes” (Act 1:8)

Synodo Episcoporum de Nova Evangelizatione ad Christianam Fidem Tradendam principium dedit sacrificium Eucharistiae in foro Sancti Petri sollemni ritu celebrata. Iam vero, ut Pontifex Maximus qui nos ducit ac vehit commemoravit, inter plurima, quae e Concilio Vaticano II provenerunt, id maxime Novae Evangelizationis pondus auget et extollit: universos homines in sanctitatem vocari et unumquemque Christifidelem, sua sponte, primas partes agere in opere evangelizationis. “Inter maxima cogitata, per quae Concilium Vaticanum II novum adiecit impulsum operi evangelizationis, est universorum vocatio in sanctitatem, quae suapte natura cuntos Christifideles appellat (cf. Lumen Gentium, 39-42).”
Sancti evangelizant ferentes Verbum Domini per mundum suae propriae vitae testimonio.Duo exempla huius efficacis operis in Evangelio diffundendo in cultura hominum sunt Sanctus Ioannes Abulensis et Sancta Hildergardis Bingensis, qui titulo Doctoris Ecclesiae honestati sunt a Summo Pontifice Benedicto XVI hac Synodo ineunte.
Ad exordium nostrae in hac aula disceptationis, iterum Summus Pontifex nobis verba protulit divinae inspirationis plena. Etenim in meditatione, quam inter preces inaugurales habuit, nos admonuit confessionis, quae velut prior evangelizationis est columna. Iesu Christi veritatem nos cognoscere et proclamare debemus. Altera vero post illam columna est caritas – dilectio. Solum cum verbum vivimus in caritate attingimus evangelizationem, cuius desiderio hac in Synodo ardemus. “Fide id continetur: Deus semetipsum communicat, sed Ille cum ‘Ego’ dicit in figura Iesu tamen Se revelat, cuius interpretatio sita est in ‘confessione’ quae nobis loquitur de Illius virginali conceptione in Nativitate, de Passione, Cruce, Resurrectione” (d. 8 Octobris 2012 in Meditatione).
Item, die undecimo Octobris, Pontifex Sanctus, cum auspicatus est Annum Fidei in commemoratione L anniversarii post initum Concilium Vaticanum II, aliam quoque viam nobis in hoc opere demonstravit tenendam. “Inter Concilium –inquit Ille – incendebantur animi nostri, cum prospiceremus commune nostrum munus, ut hac nostra aetate fidei veritatem et pulchritudinem illustraremus, nec tamen illam aut temporis praesentis postulatis sacrificaremus aut aevo praeterito subnexam et alligatam relinqueremus: aeterna Dei praesentia resonat in Fide, quae tempora transcendit, sed illam nos ipsi tantummodo possumus in hodiernum nostrum excipere unicum et singulare” (Homilia diei 11 Octobris 2012).
His diebus intentis animis aurem praebuimus consideratis de indole et natura Novae Evangelizationis et audivimus, quo modo possit Ecclesia ratione quam maxime idonea se parare ad sollicitudines, quibus Sanctus Pater inductus est, ut in Novam Evangelizationem nos vocaret. Patres Synodi sodales aeque atque auditores, delegati fraterni et invitati speciales suis prudentibus orationibus sessiones nostras ditaverunt. Iam vero, ut Ordo Synodi Episcoporum iubet, Relatoris Generalis est, ut relationem post disceptationem conscribat, per quam omnia disceptata breviter in summarium diligentissime perstringat, ut ad novum disceptationis gradum perveniri possit.
Cogitata igitur, quae deinceps in animo est recolere, eo potissimum tendunt, ut quodammodo auxilium praebeant disputationibus per circulos minores habendis, ubi praesertim apparari debent propositiones Summo Pontifici exhibendae in exitu operum nostrorum. Observationibus autem nonnulla adicio capita amplius disputanda et evolvenda.In hac igitur relatione mihi propositum est, ut animadversiones brevi oratione percurram circa haec capita:
1. de natura Novae Evangelizationis;
2. de contextu circa Ecclesiae ministrum his temporibus;
3. de pastoralibus responsis erga adiuncta hodierna praebendis
4. deque Novae Evangelizationis actoribus participibusve.

1) De natura Novae Evangelizationis

Inter synodalem disceptationem admodum manifeste in aspectum venit consensus de eo, quod fundamentum Novae Evangelizationis praeprimis in opere sanctissimae Trinitatis per res humanas agentis situm est. Deus Pater Filium Suum mittit, Qui Secum genuinum Beatum Nuntium afferat, cuius ope novimus, ipsi qui simus in virtute Spiritus Sancti. Ecclesia verum convolvitur hoc motu Dei Sese revelantis, cuius principium videmus in Beata semper Virgine Maria, quae Spiritus Sancti virtute cooperante in sinum excepit divinum Verbum in ipsa carnem factum, ut pro omnibus traderetur. Ipsum Verbum caro factum aeternae vitae verba offert illis, qui fidem suam in Ipso collocaverunt. Post mortem autem et Resurrectionem, Iesus Ecclesiam, quam in Sponsam et novum Corpus acceperat, in mundum misit, quae in evangelizando perseveraret.
“Euntes ergo docete omnes gentes ... docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.” (Mt 28:19-20).
Iesus a potestate peccati solvit nos et morti animas nostras eripuit. A Domino Ecclesia accipit non solum tremendam illam gratiam, quam Christus vincens pro Illa acquisivit, verum etiam mandatum, ut Eius victoriam cum ceteris hominibus participet et notam efficiat. Nos itaque advocamur, ut fideliter mundo tradamus fidem Evangelii a Iesu Christo nuntiati. In evangelizatione scilicet primarium Ecclesiae munus situm est.
In principio huius disceptationis Summus Pontifex id nos monuit, quod Ecclesia verbum “evangelium” eiusque interpretationem sumpsit in modum novum et vivificum, ob idque cum illud proclamamus participes simul efficimur prophetici muneris, quod apostoli habuerunt – quod Ecclesia etiamnunc habet.
Inter eandem meditationem ab Augusto Pontifice potissimum in luce collocatus est primatus, quem Deus detinet in opere evangelizationis. Deus ipse in hominum historia loquitur et operatur. Nos autem, igne Sancti Spiritus incensi, vocamur, ut operam cum Deo sociemus ope nostrae professionis et fidei et caritatis, per quam transit Verbum Dei nobisque utitur, ut ceteros attingat.
Ecclesia numquam defatigata languet neque cessat ab annuntiando dono, quod a Domino accepit. Id enim a Concilio Vaticano II monemur, in evangelizatione esse verum Ecclesiae cor. Patres autem in Concilio adunati per Constitutionem dogmaticam Lumen Gentium, in qua revera fundamentum et nucleum agnoscimus doctrinae de vita Ecclesiae in eo consessu elaboratae, id potissimum extollere voluerunt, “Quod solemne Christi mandatum annuntiandi veritatem salutarem Ecclesia ab Apostolis recepit adimplendum usque ad ultimum” (17).
Ceterum, officium et munus nuntiandi salutarem veritatem non solis sacerdotibus ac religiosis incumbunt. Immo, haec ipsa synodus in luce collocavit, quanta pars sit unius cuiusque discipuli Christi in missione fidei disseminandae. Nam inter disceptationem in conspicuo positum est praecipuum et vitale pondus participationis ab omni Catholico praestandae maxime per intrepidam sui dedicationem et munera, quae proprie inhaerent laicis missionem evangelizandi fideliter servantibus.
Quaestio 1. Per baptismum omnes Christifideles donantur personali vocatione, unde illis provenit dignitas, ut fiant evangelii praecones. Quanam igitur ratione potest Ecclesia provehere conscientiam omnium baptizatorum, quo altius in dies percipiant curam sibi Evangelii nuntiandi et missionis peragendae commissam?
“Iesus Christus heri et hodie idem, et in saecula” (Hb 13:8) ac propterea “nova facit omnia” (Ap 21:5). Hoc Beato Nuntio plures evangelizationis partes afficiuntur. Quarum una est missio ad gentes, quo nomine significamus opus Evangelii nuntiandi hominibus, quibus Iesus Christus nondum innotuit. Huic adicitur catechesis iugiter provehenda et adauctio fidei, quod quidem sua sponte fieri solet in incremento christianae vitae. His adde Novam quoque Evangelizationem, quae secum fert pastoralem excursum expeditionemve in eos, qui quamvis, audito quondam Christi nomine, fidem excolere coepissent, tamen alius alia de causa inconstantes fuerunt.
Quaestio 2. In rebus, quae plerumque in paroeciis fieri solent, urgenti quidem necessitate percellimur de initiatione fidei proclamandae eiusque incremento gradatim procurando. Quo modo potest Christifidelium communitas magis fieri conscia gravitatis insitae in hoc opere catechetico et educativo?

2) De contextu circa Ecclesiae ministrum his temporibus

In principio huius laboris nobis magno auxilio fuerunt considerata ab episcopis qui, vocem quinque continentium exprimentes, locuti sunt non modo de certaminibus ad quae provocamur verum etiam de communione totam Ecclesiam permeante. Omnes autem in orationibus suis, cum aspectus rerum huius temporis illustrarent, mentionem iniecerunt documentorum, quae a synodis continentalibus sunt producta, non minus quam adhortationum apostolicarum, quae a Beato Ioanne Paulo II et a Pontifice nostro Benedicto XVI feliciter regnante datae sunt.
Quamquam singulae res interdum inter se differebant, tamen ab omnibus continentibus in luce posita est necessitas Novae Evangelizationis, siquidem illarum culturae, licet aliter alibi, processu saecularizationis afficiuntur.
Inter signa Novae Evangelizationis in Africa, America, Asia, Oceania, Europa numerantur parvae Christifidelium communitates, quae, multiplici quidem forma nec semper una, tamen fomites evangelizationis factae sunt vivaces. Nonnullae paroeciae, velut ad vitam redeuntes, non destiterunt esse focus et fomentum renovationis Ecclesiae. In actione verum laicorum situm est incrementum pernecessarium et fructiferum. Quidam in luce quoque collocaverunt ingentissimum cursum conglobationis cum consectariis, quae exinde maxime in iuventam redundant. Nihilo minus omnes confirmant, in corde Novae Evangelizationis Iesum ipsum infixum esse.
Praesertim arduae et salebrosae visae sunt res in Medio Oriente. Admoniti sumus, quanti haberi debeat praesentia Christifidelium in illis regionibus, ubi ceterum Catholici magnam habent gratiam Summo Pontifici qui et recens adhortationem Ecclesia in Medio Oriente dedit et Libanum maxime visitando testimonium exhibuit imprimis acceptum Ecclesiae, quae intra fines islamici dominatus versatur. Omnes apertissime aspexerunt quanto opere adlaboratum sit ad promovendum inter religiones dialogum, in quo nempe instrumentum pacis adipiscendae praevalidum consistit. Nec propterea minus aperte confirmatus est status rerum arduus et difficilis in quo Christifidelium communitates agunt et vivunt.
Ecclesiae ingens oecumenicum munus ostensum est a praesentibus huic Coetui Bartholomaeo I, Patriarcha Oecumenico, Doctore Rowan Williams, Archiepiscopo Cantuariensi, et Delegatis Fraternis, aeque atque a plurimis Patribus huius Synodi.
Quaestio 3. Nonnulli oratores consensum manifestaverunt de eo, quod his temporibus, quantum quidem videtur, ministri Ecclesiae nova gaudent aestimatione neque ignoratur novus rerum status, in quo Ecclesia excolit ministerium illud perenne, ut offerat Evangelium Christi universo mundo. Quod genus fructus enati sunt ab experiendo huiusmodi actuositatem?
Haud pauci patres locuti sunt de genere vitae eorum, qui saeculo cedunt et religionem in rebus indifferentibus habent, quemadmodum in multis orbis regionibus mores et instituta suadent. Propterea oportet, Ecclesia adeat provocationes mundi, qui, ut inspirationem ducat, plerumque aliorsum spectat.
Ut ab oratoribus saepe admoniti sumus, fidem – vel etiam eius fundamenta primaria – multi ignorant maximeque in regionibus antiquitus christianis.
Quaestio 4. Cum intueamur deminutam fidei cognitionem atque lacunas in Evangelii nuntio recte aestimando ingentes, qui novi gressus facti sunt, ut promoveatur quoddam educationis genus clarum, attrahens, completum, praesertim iuvenum causa?
A mundi conglobatione item enascuntur certamina sine exemplo. Ingentissimus est numerus hominum qui, quoniam vel emigrarunt vel immigrarunt, eradicati sunt stirpitus e locis et contextu suae fidei ob culturam, societatem, religionem consentaneis. Iam vero umbra saecularismi complures virtutes religionis et humanitatis velatae sunt.
Magna ex parte cultura huius temporis rerum conceptionem exhibet, quae humanae societatis aedificationem vehementer debilitat et extenuat. A nonnullis Patribus exempla praebita sunt crescentis violentiae localis vel imminutae libertatis religiosae. Quo certamine Ecclesia multifariam in orbe terrarum temptatur.
Plerique Patrum locuti sunt de pondere et robore, quo sunt praedita instrumenta communicationis socialis, maxime cum agitur de novis mediis electronicis, dum Ecclesia conatur suum ministerium et Beati Nuntii proclamationem quodammodo exportare. Item a quibusdam animadversum est, non satis esse, si Christianorum pietas et virtutes simpliciter exhibeantur in interrete vel in pelliculis religiosis. Oportet enim ingrediamur loquellam novis mediis peculiarem. Necesse est, ut Ecclesia perdiscat artem communicandi secundum modernam consuetudinem socialis communicationis, ut nunc est.
Quaestio 5. Haec Synodus illustravit gravitatem insitam in certaminibus, ad quae nunc Ecclesia provocatur, quippe quae impediant fidei transmissionem inter cetera praesertim ob defectum sensus transcendentis in hoc genere culturae per omnia saeculo conniventis. Quae sunt quaedam certamina, ad quae propter saecularizationem provocamur et quae remedia iam exsistunt vel saltem excogitari et adhiberi possunt?

3) De pastoralibus responsis erga adiuncta hodierna praebendis

Eminet necessitas, ut corroboremus notionem communionis ecclesialis, per quam simul Deo et nobis invicem adhaeremus ac devincimur in Ecclesia. Itemque audivimus nonnullos, qui adfirmarunt oportunum esse, ut omnia sacramenta, maximeque sacramenta christianae initiationis et Paenitentiae, in Eucharistiam dirigantur.
Necessitas nostra aetate praevalens consistit in renovatione spirituali, quod est munus Ecclesiae in proclamando et operando. In spirituali nempe renovatione elementum primarium pervidemus Novae Evangelizationis, quatenus attingit et convolvit renovationem, quae fit in personali occursu Iesu Christi ac per catechesin, quae fovet et adauget incrementum spirituale.
Quaestio 6. Evangelii proclamatio est ante omnia res quaedam spiritualis, cuius radices in relationem personalem cum Iesu Christo per Ecclesiam aguntur. Quomodo potest Ecclesia quam optime procurare spatia ac tempora idonea ad conveniendum Christum, ut foveat spiritualem renovationem et conversionem et fidei formationem inter omnes baptizatos?
Officium nobis concreditum non circumscribitur nostra ipsorum sola voluntate. Ut enim a Sancto Petro docemur, sumus “renati non ex semine corruptibili sed incorruptibili per verbum Dei vivum et permanens” (1 Pt 1:23).
Spiritus Sanctus recreat et animat mandatum nostrum quamdiu conamur iterum iterumque in lucem proferre veritates in fide, cui credimus, abditas. Spiritus corroborat nos cum nosmet ipsos committimus vitae gratiae et virtutis in sacramentis repromissae. Spiritus suffulcit fiduciam nostram, cum intima nostri cordis aperimus adeo, ut eius munera possint nobis virtutem addere idoneam ad fidem nostram vivendam. In cultura patet campus Novae Evangelizationis. Culturae nomine designamus omnium dierum mores (ethos) et multiplicia reticula opinionum et significationum, e quibus enascuntur innumera illa ligamina, quibus cottidie homines, communitates, societates inter se conectuntur. Cultura enim producit vitale illud vinculum, per quod homo communitati, communitas societati devincitur.
Propter haec omnia videtur esse oportunis viis provehendum illud “Atrium Gentilium”, quod evangelizandae culturae existimatur plurimum tribuere posse.
Praeterea quidam alii in Synodo monuerunt curis infirmis et sufferentibus praestandis genuinam essentiam evangelizationis exhiberi. Aegroti et qui inhabilitates ferunt aeque ac qui speciali subsidio indigent evangelizationis munere gaudent.
Unum de argumentis saepius iteratis vertitur in necessitate efferendi partem ac munus Ecclesiae, quae est locus veracis praesentiae Christi in mundo huius aevi. Ecclesia non remanet extra consilium propositumque salutis Christi proprium. Quidam episcopi institerunt necessitati corroborandi officium Magisterii ecclesialis, quoties agendum est cum hominibus qui operam praestant in fide docenda, sive in ordine speculationis theologicae sive in diversis gradibus primariae, secundariae, academicae educationis necnon in omnibus catechesis manifestationibus.
Quaestio 7. Signum christianae vitae peculiare constat ea transformatione, per quam tota persona responsum praebeamus vocanti nos in sanctitatem. Quomodo igitur potest Ecclesia adstare omnibus baptizatis, ut illis auxilium offerat idoneum ad christianam fidem ita vivendam, ut servientes testimonium demus virtuti Dei qui per rerum vices et historiam nos mutat et transformat?
Inter pastoralia responsa, quae praecipua mentione digna visa sunt, fuerunt opera iustitiae socialis et caritatis, in quibus praesertim eminet et agnoscitur vita ministrorum Ecclesiae. Sollertia, qua Ecclesia peragit tot opera caritatis aeque in ambitu iustitiae socialis atque in regione sanitatis educationisve, apparent esse partes pernecessariae indolis perennis Ecclesiae ipsius atque signa, per quae ceteri agnoscunt praesentiam Dei nostro in mundo operantis.
Quaestio 8. Novae Evangelizationi, tamquam pars necessaria, inhaeret testimonium de Christi caritate per opera iustitiae et pacis et incrementi perhibendum. Quanam igitur ratione potest ditissima doctrina socialis Ecclesiae quam optime proclamari, ut de fide testificetur?
Quidam Patres huius Synodi sodales novam Pentecosten invocaverunt. Hi praesertim suaserunt, ut actuositatem Ecclesiae huius temporis, a Spiritu Sancto animatam, videamus quasi radium illius virtutis in Ecclesia primaeva refulgentis, cum apostoli coeperunt primos discipulos Domino acquirere. Nonnulli autem similitudinem deprehendunt inter Ecclesiam illius aetatis et Ecclesiam quae nunc est. Propterea suaserunt quidam, ut totus mundus Spiritui Sancto publico ritu consacretur.
Paroeciae per totam Ecclesiam disseminatae agnoscuntur esse plerumque ambitus, ubi maximam partem vita Ecclesiae explicatur. Saepissime pondus paroeciarum illustratum est, siquidem in peragenda Nova Evangelizatione verus sunt locus, ubi potissimum homines experiuntur Ecclesiam.
Uno eodemque tempore nonnulli confirmaverunt necessitatem, ut extollamus pondus insitum in parvis communitatibus fidelium, quae quasi solum struunt et fundamentum operi, quod Ecclesia nunc perficit, ut novam provocet Pentecostem.
Haud pauci Patres synodales mentis aciem advertentes in parvas communitates, eas minime esse a pastorali familiarum segregandas adfirmaverunt. Quivis pastor enim oportet valeat laborare pro tota plebe sibi commissa, non autem pro certa quadam et peculiari eius portione tantum.
Quaestio 9. Paroeciae et parvae communitates ianua sunt Novae Evangelizationis. Quomodo possunt paroeciae et parvae fidelium communitates quam optime fovere et in ordinem componere incepta pastoralia Novae Evangelizationis causa peragenda? Quonam pacto potest actio pastoralis ordinaria in omnium dierum vita illarum communitatum christianarum fieri occasio Novae Evangelizationis propitia?
Audivimus a nonnullis in educatione ad fidem situm esse initium et profectum Novae Evangelizationis roborandae vel renovandae, ut mundus Iesu Christo iterum offeratur. A quibusdam Patribus in luce collocatum est momentum educativum, maxime quod ad iuniores spectat, in quo conspiciunt elementum primarium Novae Evangelizationis; ab iisdem perpensum quoque est, quomodo possimus, in futurum versus progredientes, homines ad experiendum Christum iterum apportare. Patres Synodi utcumque institerunt necessitati, ut inveniamus vias rationesque utiles et tangibiles, quibus iuniores ad fidem educemus. Id ceterum praesertim eminet, quod in omnibus his momentis semper puerorum et adulescentium educationis fit mentio.
Quaestio 10. Post editum Catechismum Catholicae Ecclesiae longius progressi sumus in catechesi renovanda. Quomodo igitur potest Ecclesia excogitare quendam ordinem catecheticum, qui simul et fundamentalis et completus sit, ut illos inspiret dum vera, honesta, decora inquirunt? In iuvenibus stat futurum Ecclesiae. Quomodo potest Ecclesia quam optime educare et catechizare iuventam, ut intelligat quanti sit relationem cum Christo per Ecclesiam colere ac provocetur ad vitam Christo plenius committendam?
In hoc quidem prospectu fuerunt, qui suaderent, ut iterum adaugeremus munus ministrorum catecheseos. Possunt enim catechistae magno auxilio esse in Nova Evangelizatione praesertim in contextu familiarum, quatenus pueros fidem docent.
Quaestio 11. Catechistae munus explent ingentissimum in fide tradenda. Oportet igitur, nunc catechistae donentur quodam instituto et stabili ministerio in Ecclesia? Quomodo potest Ecclesia quam optime adiuvare catechistas in opere sibi commisso explendo?
Synodi Patres locuti sunt de necessitate reciperandi catholicam traditionem kerygmaticam, ut Verbum Dei nuntiemus audacter, oportune et importune, ut redeamus in vocem Ecclesiae propheticam, ut discernamus signa temporum, quibus provocamur ad Novam Evangelizationem instituendam et ad suscipiendum opus proclamandi et vivendi ita, ut more Catholicis digno responsum praebeamus his temporum signis.
Item quidam numerus Patrum synodalium pondus attulit pietati populari, in qua plebs Dei fidem suam exprimit.
Consensus Patrum eximius fuit in addenda vi peregrinationibus, praesertim iis quae ad sanctuaria mariana versus ducuntur. Inde provenit occasio evangelizationis peroportuna.
Ad extremum, omnes agnoverunt non esse Novam Evangelizationem merum programma pro necessitatibus temporis praesentis, verum multo magis rationem prospiciendi futurum Ecclesiae, dum alligamus nos proposito invitandi nosmet ipsos praeprimis ad fidei renovationem, dein ceteros circa nos, ut laetanter acceptent vitam in Christo Resurgente.

4) De Novae Evangelizationis actoribus participibusve

Attenta consideratione perpensum est peculiare illud familiae munus. Instrumentum est enim cuius ope fides traditur, vel etiam in adiunctis arduis et difficillimis. Concitanda idoneis adhortationibus est vita familiarum, maxime hodie, cum, oppressae saeculo eiusque opinionibus, haud parum iniuriae patiuntur atque ferunt.
Quaestio 12. Cum sit Ecclesia domestica, familia est pernecessaria non solum ad fidem tradendam, verum etiam ad hominum animos informandos. Quomodo autem potest Ecclesia quam optime sustinere et vehere familias in eiusmodi ministerio ingentissimo, ut Evangelium proclament et impensius etiam partem suam agant in fide tradenda et humanitatis virtutibus docendis?
In Synodo praeterea nonnulli dixerunt de mulierum officio primario in Ecclesiae vita et de loco, quem matres familias in fide tradenda obtinent.
Nisus pastorales ratione et via ordinati deposcunt presbyterorum formationem iugiter provehendam, ut percipiant laetitiam annuntiandi et proclamandi Evangelium populis huius aevi, cum homines exiguam habent formationem in mysterium Christi.
Candidati ad sacerdotium ita formari debent, ut intellegant indolem unicam et singularem sui ministerii et relationem, qua evangelizationi devinciuntur. His insuper ita imbui debent, ut plena conscientia percipiant, se vitam suam esse dedicaturos ad serviendum Ecclesiae in caelibatu sacerdotali.
Quaestio 13. Sacerdotes locum obtinent unicum et singularem in opere evangelizationis et fidei tradendae. Quomodo potest Ecclesia fovere summam illam missionis necessitatem pro sacerdotum ministerio?
Benedictionis signum pro Ecclesia fuit munus testimonii mulierum atque virorum qui in vita consecrata Christi dilectionem diffundendam per mundum variis operibus pergunt.
Nonnulli in luce collocaverunt officium laicorum in peragendo opere Novae Evangelizationis. In omni vitae ordine, sive in professionibus quae ad educationem vel ad leges remque publicam regendam negotiave nummaria pertinent, sive in quavis alia parte operis a laicis praestandi, munus est unius cuiusque fidelis catholici, ut homines rursus in fidem excolendam suis hortationibus reducere conetur. Quod quidem fit sane verbis, verum etiam et magnopere factis, actionibus, genere vitae.
Quaestio 14. Novae Evangelizationis causa laici sunt omnino necesse. Quomodo autem potest Ecclesia plene inserere laicos in compaginem Ecclesiae localis, ut mulieres virique laici simul operam socient cum presbyteris in opere communitatis evangelizandae?
A certo quodam oratorum numero res ad migrationes, quae his temporibus longe lateque disseminatae sunt, pertinentes in luce positae sunt. Saepe enim accidit, ut Catholici, cum advenerint in regiones novas, cessent suam fidem excolere actuose. Novae Evangelizationis viam in illis excipiendis et velut gremio fovendis invenire possumus.
Saepius Patres cum vi locuti sunt de praestantia Mariae Virginis, quae Mater est Ecclesiae et Evangelizationis Novae; nam in ipsa exemplar et speculum reperimus idoneum, quod nostros conatus foveat et defendat. Praeprimis, illius fide incitamur, qui similiter nostrum responsum praebeamus. Nam propter illius fidem Verbum Dei ingressum est mundum nostrum. Mariam igitur imitantes, ope nostrae fidei et testimonii vitae Spiritus praestandi, mundum, in quo vivimus, mutare possumus.
Cum in eo sit, ut definiamus propositiones, quae vehant et ducant conamina huius Synodi adlaborantis, ut Summo Pontifici exhibeat lineas meditationis certas definitasque, non alienum videtur quendam numerum rerum disputandarum, inter alia diversaque argumenta, velut in indicem referre: 1. De amore Dei, qui gratuito et multifariam nostras ingreditur vitas, ac potissimum in Iesu Christo, qui Verbum caro factum est atque expressio Deitatis ultima et plenissima;
2. De dono Spiritus Sancti, qui nostras mentes illuminat et roborat corda, ut Dei Verbum excipiamus et in vitas nostras admittamus;
3. Christus est auctor fidei nostrae, itaque occursus Eius personalis nos convitat, ut discipuli fiamus;
4. Christum convenimus in Ecclesia et per Ecclesiam, quae Eius est Corpus novum;
5. Christus Eiusque Evangelium in ipso corde sunt proclamationis ab Ecclesiae peragendae;
6. Omnes fideles, sive laici vel religiosi, sive clerus, vocantur ut suas vitas Novae Pentecosti adaperiant;
7. Transmittere capita fidei, quae in symbolo continentur, munus est unius cuiusque, maxime in familiis, paroeciis atque parvis communitatibus;
8. Paroecia locus est ubi praesertim quis potest vitam Ecclesiae experiri;
9. Argumenta quaedam Evangelizationis referuntur ad familiam, matrimonium, institutionem de fide, religiosam libertatem, aegrotorum curam atque laicorum munus;
10. De expressionibus actionibusque ad opus evangelizationis per Ecclesiam idoneis, quae bonum exitum obtinere videntur, mentio fiat oportet.

Conclusio

Semen tempore crescit. Laboribus denique et conaminibus sponte deliberateque susceptis, ut Catholicorum vitas ad agendum provehamus, semina spargimus, dum novis viribus adnitimur Dei Verbum proclamare iterumque proponere omnibus, qui nunc longe ab Ecclesia abstracti sunt.
Sator semina nobis concredidit. Nos quidem incommoda, adversitates, inquietudines, lacunas, humanamque fragilitatem nostram plane novimus. Nihilo minus, Ille nos vocat et semen credit manibus nostris, ut dispensatores ac procuratores eius fiamus. In semine stat principium fecunditatis. Semen deponere fortasse id significabit: ut nos Verbum Domini in vitam traducamus atque cum aliis communicemus laetanter.
Maria, Stella novae evangelizationis atque forma discipulorum, missionariorum atque eorum qui Evangelium praedicant, pro nobis intercedat ut huius Synodi opus fructibus abundet pro gloria Dei et omnium virorum atque mulierum salute.
Gratias ago vobis.

AUDITIO AUDITORUM (III)

Sono intervenuti i seguenti Uditori e Uditrici:

- Rev.da Suora Maria Antonieta BRUSCATO, F.S.P., Superiora Generale della Pia Società delle Figlie di San Paolo (BRASILE)
- Sig. Francisco José GÓMEZ ARGÜELLO WIRTZ, Co-Fondatore del Cammino Neocatecumenale (SPAGNA)
- Rev. Zoltán KUNSZABÓ, Diacono permanente dell'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest (UNGHERIA)
- Dott. Michel ROY, Segretario Generale della "Caritas Internationalis" (ITALIA)
- Sig.ra Lydia JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Direttrice Generale dell'Istituto Secolare "Cruzadas de Santa María" (SPAGNA)
- Dott.ssa Florence DE LEYRITZ, Membro dell'Associazione "Alpha France" (FRANCIA) e Dott. Marc DE LEYRITZ, Presidente dell'Associazione "Alpha France" (FRANCIA)
- Prof. Franco MIANO, Presidente dell'Azione Cattolica Italiana (ITALIA)

Diamo qui di seguito i riassunti degli interventi:

- Rev.da Suora Maria Antonieta BRUSCATO, F.S.P., Superiora Generale della Pia Società delle Figlie di San Paolo (BRASILE)

In questo mio intervento mi riferisco ai numeri 59 a 62 dell'Instrumentum laboris, che trovo rispondenti alla sfida posta oggi alla Chiesa dalla cultura mediatica e digitale,”luogo” della vita pubblica e della esperienza sociale (IL 59) e spazio di un'evangelizzazione, dove poter diffondere a largo raggio la bella notizia del Vangelo.
Lodo e benedico Dio per la crescente sensibilità ecclesiale verso la comunicazione riconosciuta come nuova civiltà (Ecclesia in Africa 71), primo areopago del tempo moderno (Redemptoris missio 37), vera e propria cultura: cioè un modo di esistere, di stare al mondo.
Ne era ben consapevole Paolo VI, che nell'esortazione apostolica Evangelii nuntiandi così affermava: La Chiesa si sentirebbe colpevole di fronte al suo Signore se non adoperasse questi potenti mezzi, che l'intelligenza umana rende ogni giorno più perfezionati; servendosi di essi la Chiesa “predica sui tetti”(n. 45).
Gli illuminati interventi degli ultimi Pontefici, soprattutto in occasione della Giornata mondiale della comunicazione sociale, hanno spinto e sostenuto le Chiese locali e altre organizzazioni ecclesiali a utilizzare con professionalità i diversi strumenti di comunicazione e oggi i new media per l'annuncio del messaggio di salvezza.
L’Instrumentum laboris al n. 62 indica alcuni rischi della cultura digitale che tuttavia non offuscano le potenzialità della nuova comunicazione, in grado di offrire maggiore possibilità di conoscenza, di scambio, di solidarietà. Gli interrogativi interpellano con maggiore forza quelli che, nella Chiesa, hanno l'audacia di frequentare questi “nuovi areopaghi”: come essere comunicatori efficaci del mistero di Dio che è comunione, testimoni dell'amore di Dio che è speranza?
Nel lontano 1926, il Beato Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia paolina, scriveva: “Il mondo ha bisogno d'una nuova, lunga e profonda evangelizzazione... Occorrono mezzi proporzionati, e anime accese di fede”.
Ed è a questa grande sfida che dobbiamo rispondere anche noi oggi.

[00317-01.04] [UD037] [Testo originale: italiano]

- Sig. Francisco José GÓMEZ ARGÜELLO WIRTZ, Co-Fondatore del Cammino Neocatecumenale (SPAGNA)

La Lettera agli Ebrei dice: “Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù durante tutta la vita”.
Crediamo davvero che gli uomini, per la paura della morte, sono soggetti durante tutta la vita alla schiavitù del demonio? Ma se lo crediamo, questo Sinodo dovrebbe dire con S. Paolo: “Caritas Christi urget nos. L'amore di Cristo ci spinge al pensiero che se Lui è morto per tutti, tutti sono morti. Ed è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro”.
Dice S. Paolo che Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza del kerygma, che è l'annunzio di questa notizia. La fede viene dall'ascolto e oggi ci troviamo in una società secolarizzata che ha l'orecchio chiuso.
Se vogliamo evangelizzare c’è bisogno di dare i segni che aprano l’orecchio all’uomo contemporaneo. Ma come può una comunità cristiana arrivare a questa statura di fede dell’amore nella dimensione della croce e della perfetta unita? Ecco la necessità del catecumenato postbattesimale che faccia crescere la fede.

[00311-01.04] [UD031] [Testo originale: italiano]

- Rev. Zoltán KUNSZABÓ, Diacono permanente dell'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest (UNGHERIA)

This intervention is based on twenty years of mission experience in Budapest, Hungary and central Europe. The lives of hundreds of people, often entire families have changed thanks to the following principals. This key is a very simple one: to hold fast and believe the spiritual law of evangelization, which the Church, explaining to us Holy Scripture reveals. These are also referring to Instrumentum Laboris points 131 to 141 on the first proclamation of the Gospel and in point 28 on the content of the Gospel.
Because of the Conciliar and post-conciliar documents the entire process of transmitting the faith is clear before us. It begins with a proclamation, which is the Kerygma, that is to say the Gospel of Jesus Christ, including a call to conversion and repentance. Then a process of catechesis, based on the faith born of the first hearing of the Good News. It is very important that we clearly see this process and we follow this order.
It is also very important for New evangelization to be clear about the content of the basic Gospel. We must make it clear that this is a salvific message today just as much as long ago. Sin tears men from God just as much today as it did in the time of the Apostles. If we preach the Gospel faithfully, we will also see that this leads to the sacramental life, people will want to be cleansed by the water of baptism, to be reconciled through the sacrament of repentance, and to commune with Christ through the Holy Eucharist.
The highlight of my mission work was the Budapest City Mission in 2007. When answering the call of His Eminence Cardinal Peter Erdö, the entire archdiocese, joined in unprecedented unity to declare and share the Good News. The Kerygmatic preaching, and the invitation to join the community of love that is the Church, has since changed many lives, especially among the poor, the homeless and marginalized people and many of the youth.

[00197-02.03] [UD014] [Original text: English]

- Dott. Michel ROY, Segretario Generale della "Caritas Internationalis" (ITALIA)

L’exercice de la charité est un élément constitutif de la nature de l’Église et de sa mission d’évangélisation, et tous dans l’Église sommes impliqués.
La nouvelle évangélisation doit montrer que la diaconie de la foi et la diaconie de la charité ne sont pas séparées et indépendantes, mais qu’il est question d’une seule diaconie avec deux volets. Même plus: le moteur de la mission, la porteuse de la vision devrait être la diaconie de la charité. La charité, par conséquent, doit être un élément structurant de la nature même de l’Église si elle veut être évangélisatrice. Il vaut la peine que le Synode lui donne la place qui lui revient dans la réflexion sur la nouvelle évangélisation et qu’il encourage et renforce son dynamisme évangélisateur.
La Charité vécue dans l’Esprit non seulement nous rend missionnaires, mais nous évangélise nous-mêmes. Et aujourd’hui, nous reconnaissons avec joie qu’ils sont nombreux, tous les jours plus nombreux, les ouvriers de la charité, bénévoles et employés, qui font de leur travail dans l’action socio-caritative de l’Église le champ explicite de leur engagement dans l’évangélisation. Nous aimerions qu’ils aient une place parmi les sujets traités sur la manière dont la foi chrétienne est transmise aujourd’hui.
Nous reconnaissons que l’exercice de la charité est l’un des signes de la crédibilité de l’Église. Nous constatons que souvent, dans nos Caritas, des frères et sœurs qui viennent à nous de l’indifférence, de l’agnosticisme ou de l’incroyance, à travers le service socio-caritatif découvrent ce que signifie la joie de croire et de mettre sa vie en phase avec Jésus Christ au sein de l’Église. Nous aimerions que soit reconnu le caractère évangélisateur que portent en elles-mêmes un grand nombre des actions qui se réalisent au service de la charité et la façon de les exécuter.
Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissions pas le besoin de soigner à la fois la dimension évangélisatrice de la charité et la formation en ce domaine afin que nous sachions faire en sorte que ce service soulève des questions sur la motivation et le sens de ce que nous faisons, invite à la conversion et facilite l’annonce de Jésus et de son Évangile. Tout comme nous devons cultiver la spiritualité qui peut donner de la consistance au caractère évangélisateur de la charité. Le Synode fournirait un bon service à la nouvelle évangélisation s’il nous donnait des orientations positives sur le soin à apporter à la formation et à la spiritualité dans l’action caritative qui permette d’aviver en elle sa force évangélisatrice.
La question fondamentale dans la nouvelle évangélisation n’est pas seulement de savoir comment annoncer l’Évangile, mais de nous demander si l’Évangile que nous annonçons est bonne nouvelle pour les pauvres, et si nous, comme Église, rendons crédible cet Évangile. Le service de la charité doit être le moteur de la mission et son signe de crédibilité.

[00233-03.03] [UD020] [Texte original: français]

- Sig.ra Lydia JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Direttrice Generale dell'Istituto Secolare "Cruzadas de Santa María" (SPAGNA)

El Instrumentum laboris (nn. 147-149) nos llama a realizar la tarea evangelizadora-educativa en el difícil contexto actual, de “emergencia educativa”. En este sentido ¿cómo hemos de ser los educadores católicos?, ¿cómo tiene que ser la escuela católica? Quisiera señalar algunos medios:
1.- Mantener la identidad católica de nuestros centros.
2.- Establecer en nuestros centros un programa serio e integral de formación en la fe.
3.- Fidelidad creativa al carisma fundacional.
4.- Práctica de las virtudes mediante un programa serio de educación de la voluntad.
5.- Programa de educación de la afectividad. Fomentar el ejercicio de la caridad.
6.- Atención personalizada.
Hemos visto, con dolor, cómo muchos alumnos de nuestras escuelas católicas, educados con rigor en el estudio, han llegado a ser líderes sociales enemigos de la fe y de la Iglesia. Que nuestras escuelas no sean centros de cultivo de personas muy “cultas”, pero “bautizadas descreídas”. Y hemos visto también, con gozo, cómo en colegios, universidades, donde se mantiene la identidad y se realiza la educación en la fe surgen vocaciones para la propia congregación y para todos los estados de la vida cristiana. Se pide a los Señores Obispos una atención especial a los centros de titularidad católica de sus diócesis. Que velen porque no desaparezcan y mantengan su clara identidad católica como contribución eficaz a la formación de nuevos y creíbles evangelizadores.

[00306-04.04] [UD027] [Texto original: español]

- Dott.ssa Florence DE LEYRITZ, Membro dell'Associazione "Alpha France" (FRANCIA) e Dott. Marc DE LEYRITZ, Presidente dell'Associazione "Alpha France" (FRANCIA)

Le parcours Alpha est un outil d’annonce kérygmatique au service des paroisses et aumôneries créé il y a 30 ans et proposé dans 160 pays, en 110 langues. Près de 20 millions de personnes l’ont suivi, dont beaucoup y ont fait une rencontre vivifiante du Christ. Quelles1eçons tirer de l’expérience pour la conversion pastorale?
Trois grands processus structurent l’évangélisation : 1) une évangélisation première vécue comme un temps de conversion initiale permettant une rencontre personnelle du Christ; 2) la formation de disciples favorisant l’apprentissage de la vie chrétienne; 3) le développement de leaders par la reconnaissance du potentiel missionnaire des laïcs et leur déploiement au sein de l’Église et de la société.
Peu de pasteurs savent effectivement, articuler ces trois processus qui sont précisés dans Evangelii Nuntiandi, chap. 2 : cette transformation conduit de l’incroyance à la sympathie, de la sympathie à la conversion, de la conversion à la vie de disciple, et de la vie de disciple à la mission.
Pour que la nouvelle évangélisation ne se réduise pas à un slogan, et que les communautés soient un terreau fertile où les disciples-missionnaires croissent, les prêtres doivent développer la capacité à conduire la pastorale avec une approche organique et systémique. Il est fondamental d’articuler ces processus entre eux dans un continuum pastoral qui lie la première annonce au développement de disciples missionnaires, sur la base de leurs dons spirituels, qui pourront faire rayonner le Royaume de Dieu autour de la communauté chrétienne.
La nouvelle évangélisation requiert de nouvelles compétences pastorales. Le Munus Regendi est là en cause. Nous avons conçu au profit de prêtres et d’évêques des formations au gouvernement pastoral. L’expérience nous montre qu’on ne peut concevoir l’Église que comme une communauté d’apprentissage où il fait bon se retrouver pour se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur afin de grandir dans la foi, se former comme disciples et exercer un gouvernement pastoral profondément évangélique.

[00309-03.03] [UD029] [Texte original: français]

- Prof. Franco MIANO, Presidente dell'Azione Cattolica Italiana (ITALIA)

I laici sono chiamati a partecipare a tutta la missione della Chiesa, “per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” (LG 31). II messaggio conciliare pone così la vocazione dei laici in una luce particolarmente significativa che esprime un senso vivo della corresponsabilità nella Chiesa locale e nella Chiesa universale. La scoperta-riscoperta di questa vocazione, del senso profondo della partecipazione dei laici alla intera missione della Chiesa, appare uno dei compiti fondamentali che la nuova evangelizzazione ha di fronte a sé.
La nuova evangelizzazione richiede nuove capacità di relazione e di relazioni, persone che sanno raccontare, con la propria vita, le meraviglie di Dio; ha bisogno di legami di vita buona, bella, vera. Ecco allora che la dimensione intrinsecamente comunitaria della vita della Chiesa, che ha il suo fondamento nel grande dono della comunione, oggi chiede di essere sempre più valorizzata ai fini di un rinnovato annuncio del Vangelo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Pur nella consapevolezza della pluralità di percorsi di cui è ricchissima la nostra vita ecclesiale, pensiamo ancora alla parrocchia, luogo in cui si trovano le nostre case, abitano le nostre famiglie, si intrecciano le prime relazioni.
Nella vita della parrocchia, e ancor prima al servizio della diocesi, l’Azione Cattolica può rappresentare un luogo privilegiato in cui si attivano adeguate dinamiche di relazione in senso ecclesiale, in cui ciascuno impara a capire che il grande dono della fede e tutti i doni ricevuti hanno una destinazione comunitaria. La vocazione propria dell’Azione Cattolica, secondo le indicazioni del concilio Vaticano II, sta nel porsi a servizio dell’insieme, nell’essere laicato associato diocesano, nel poter esser laboratorio concreto per la nuova evangelizzazione nella realtà delle chiese particolari, intorno al Vescovo, dando prospettiva e attuazione agli orientamenti pastorali. Offriamo la nostra disponibilità ai pastori delle nostre Chiese particolari a nome dei tanti fedeli laici che attendono proposte formative esigenti, relazioni personali intense che l’essere associazione aiuta a coltivare, impegnandoci a camminare sulle vie della santità sulla scia di tanti santi e beati per diventare testimoni e apostoli nei contesti della vita: giovani adulti ragazzi famiglie, insegnanti studenti professionisti, lavoratori ... tutti coinvolti e protagonisti, tutti corresponsabili nell’evangelizzazione e nella nuova evangelizzazione per favorire nelle persone che quotidianamente incontriamo un nuovo incontro con il Signore.

[00312-01.04] [UD032] [Testo originale: italiano]

FILM: “JERZY POPIELUSKO: MESSENGER OF THE TRUTH”

Nella serata di oggi i Padri Sinodali e gli altri Partecipanti alla XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sono stati invitati alla proiezione di “Jerzy Popielusko: Messenger of the Truth”, presso l’Istituto Maria Bambina, alle ore 20:30.
Alcuni stralci del film sulla vita del Beato sono stati trasmessi in Aula al termine della Quindicesima Congregazione Generale di questa mattina. Il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi ha definito la vita del sacerdote polacco un esempio di nuova evangelizzazione.
 

 
Ritorna a:

- Indice Bollettino Synodus Episcoporum - XIII Assemblea Generale Ordinaria - 2012
  [Plurilingue, Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco]

- Indice Sala Stampa della Santa Sede
 
[Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

 

top