Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 11. rujna 2005.

 

Znak križa - temeljna gesta kršćanske molitve

Draga braćo i sestre!

Sljedeće srijede, 14. rujna, proslavit ćemo liturgijski blagdan Uzvišenja sv. Križa. U godini posvećenoj euharistiji, taj dan dobiva sasvim posebno značenje: poziva nas na promišljanje o dubokoj i nerazdvojnoj vezi koja sjedinjuje euharistijsko slavlje i otajstvo križa. Doista, svaka sveta misa uprisutnjuje Kristovu otkupiteljsku žrtvu. Na Golgotu i u "čas" smrti na križu - piše ljubljeni Ivan Pavao II. u enciklici Crkva iz Euharistije - "prenijet je u duhu svaki prezbiter koji slavi svetu misu, zajedno s kršćanskom zajednicom koja u njoj sudjeluje" (br. 4). Euharistija je, dakle, spomen-čin čitavoga vazmenog otajstva: muke, smrti, silaska nad podzemlje, uskrsnuća i uzašašća na nebo, a križ je upečatljiva objava čina beskrajne ljubavi kojom je Sin Božji spasio čovjeka i svijet od grijeha i smrti. Stoga je znak križa temeljna gesta kršćanske molitve. Označiti same sebe znakom križa znači izgovoriti vidljivi i javni "da" onome koji je umro za nas i koji je uskrsnuo, Bogu koji je u poniznosti i slabosti svoje ljubavi Svemogući, snažniji od sve sile i znanja svijeta.

Nakon posvetne molitve, zajednica vjernih, svjesna da se nalazi u stvarnoj prisutnosti Krista raspetoga i uskrsloga, ovako kliče: "Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo". Očima vjere zajednica prepoznaje Isusa živoga sa znacima njegove muke te, zajedno s Tomom, puna divljenja, može ponoviti: "Gospodin moj i Bog moj!" (Iv 20,28). Euharistija je otajstvo smrti i slave poput križa, koji nije neki prolazni događaj, nego su to vrata na koja je Krist ušao u svoju slavu (usp. Lk 24,26) te je pomirio čitavo čovječanstvo, pobjeđujući svako neprijateljstvo. Zbog toga nas liturgija poziva da pouzdanom nadom molimo: Mane nobiscum, Domine!

Ostani s nama, Gospodine, Ti koji si svojim križem otkupio svijet! Marija, prisutna pod križem na Kalvariji, kao Majka Crkve, isto je tako prisutna s Crkvom u svakom našem euharistijskom slavlju (usp. enciklika Crkva iz Euharistije, 57). Stoga nas nitko ne može bolje od Nje naučiti kako da razumijemo, te vjerom i ljubavlju živimo svetu misu, združujući se s otkupiteljskom Kristovom žrtvom. Kad primamo svetu pričest i mi, poput Marije i sjedinjeni s Njom, prianjamo uz drvo koje je Isus svojom ljubavlju pretvorio u sredstvo spasenja, te izgovaramo svoj "Amen", svoj "da" raspetoj i uskrsloj Ljubavi.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Sljedeće srijede u New Yorku, u Ujedinjenim narodima, započet će sastanak na vrhu državnih poglavara i predsjednika vlada, koji će se baviti važnim temama povezanim s mirom u svijetu, poštivanjem ljudskih prava, promicanjem razvoja te jačanjem Organizacije ujedinjenih naroda. Kako je uobičajeno, pozvana je i Sveta Stolica, a predstavljat će me kardinal Angelo Sodano, državni tajnik. Žarko se zauzimam da ondje okupljeni državnici pronađu prikladna rješenja kako bi se postigli veliki zacrtani ciljevi, u duhu sloge i velikodušne solidarnosti. Posebice mi je želja da se uspješno oživotvore učinkovite i konkretne mjere kojima će se odgovoriti na goruće probleme što ih pred nas stavlja siromaštvo, bolesti i glad, koji tlače tolike narode.

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana