Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 19. veljače 2006.

 

Božja ljubav je snaga koja obnavlja svijet

Draga braćo i sestre!

Tijekom ovih nedjelja bogoslužje u navještaju evanđelja donosi izvještaje o raznim ozdravljenjima što ih je Krist poduzeo. Protekle nedjelje, ozdravljenje gubavca; danas je red na jednog uzetoga, što ga četiri osobe nosiljci donose Isusu. Vidjevši njihovu vjeru, Isus kaže uzetome: "Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!" (Mk 2,5). Čineći tako pokazuje da ponajprije želi ozdraviti duh. Uzeti je slika svakog ljudskog bića kojemu grijeh onemogućuje da se slobodno kreće, da hodi putem dobra, da dade sve od sebe. Zapravo, zlo, ugnijezdivši se u duši, veže čovjeka vezama laži, gnjeva, zavisti i ostalih grijeha, te ga malo pomalo paralizira. Stoga Isus, izazivajući sablazan među prisutnim pismoznancima, prvo kaže: "Otpuštaju ti se grijesi!", a tek potom, kako bi dokazao da mu je od Boga dana vlast da otpušta grijehe, dodaje: "Ustani! Uzmi postelju i pođi kući!" (Mk 2,11), te ga potpuno ozdravlja. Poruka je jasna: čovjeku, paraliziranu grijehom, potrebno je Božje milosrđe, što ga je Krist došao darovati, kako bi, nakon što srcem ozdravi, i čitavo njegovo biće moglo ponovno procvasti. I danas čovječanstvo nosi u sebi znakove grijeha koji mu ne dozvoljava da brže napreduje u vrijednostima bratstva, pravde i mira, premda za njima teži u svojim svečanim izjavama. Zašto? Što priječi taj hod čovječanstva? Što paralizira ovaj potpuni razvoj? Dobro nam je poznato da su na povijesnom planu tome različiti razlozi, a problem je složen. No, Božja nas Riječ poziva da imamo pogled vjere i da se pouzdajemo, poput osoba koje su nosile uzetoga, vjerujući da samo Isus može doista izliječiti.

Temeljna odluka mojih prethodnika, posebice ljubljenoga Ivana Pavla II., bila je voditi ljude našega vremena prema Kristu Otkupitelju kako bi ih, zagovorom Bezgrešne Djevice Marije, učinio zdravim. I ja sam htio nastaviti tim putem. Osobito sam svojom prvom enciklikom Deus caritas est naumio vjernicima i čitavome svijetu pokazati Boga kao vrelo istinske ljubavi. Samo ljubav Božja može obnoviti srce čovjekovo, i samo ako čovjek ozdravi u srcu, paralizirano će se čovječanstvo moći pridići i hoditi. Božja je ljubav prava snaga koja obnavlja svijet. Zazovimo zajedno zagovor Blažene Djevice Marije, kako bi se svaki čovjek otvorio milosrdnoj ljubavi Božjoj, te tako ljudska obitelj mogne u svojoj dubini ozdraviti od zala koja je pogađaju.

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana