Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji

Nedjelja, 18. studenog 2012.

[Video]

 

Isus - središte povijesti i svijeta

Draga braćo i sestre!

Na ovu pretposljednju nedjelju liturgijske godine čita se, u Markovoj redakciji, dio Isusova – stručnim rječnikom rečeno "eshatološkoga" – govora o posljednjim vremenima (usp. Mk 13, 24-32). Taj se govor, s nekim izmjenama, nalazi također kod Mateja i Luke i vjerojatno je najteži tekst Evanđeljâ. Ta teškoća proizlazi bilo iz sadržaja bilo iz govora: govori se naime o jednoj budućnosti koja nadilazi naše kategorije, i zato Isus koristi slike i riječi preuzete iz Staroga zavjeta, ali prije svega uvrštava novo središte, koje je On sâm, misterij njegove osobe i njegove smrti i uskrsnuća. I današnji ulomak započinje nekim kozmičkim slikama apokaliptične naravi: "sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati" (r. 24-25); ali taj element je relativiziran onim što slijedi: "Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom" (r. 26). Taj "Sin Čovječji" je sâm Isus, koji povezuje sadašnjost s budućnošću; drevne riječi prorokâ konačno su pronašle jedno središte u osobi Mesije Nazarećanina: on je pravi događaj koji, usred previranjâ u svijetu, ostaje čvrsto i stalno uporište.
To potvrđuje jedan drugi izraz iz današnje Evanđelja. Isus kaže: "Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti" (r. 31). Znamo da je u Bibliji Božja riječ u ishodištu stvaranja: sva se stvorenja, počevši od kozmičkih elemenata – sunca, mjeseca, nebeskog svoda – pokoravaju Božjoj riječi, nastaju jer su "pozvani" od nje. Ta moć stvaranja Božje riječi se usredotočila u Isusu Kristu, utjelovljenoj Riječi, i prolazi također kroz njegove ljudske riječi, koje su pravi "nebeski svod" koji usmjerava čovjekovu misao i njegovo putovanje zemljom. Zbog toga Isus ne opisuje svršetak svijeta i kada koristi apokaliptične slike, ne ponaša se kao "vidjelac". Naprotiv, On želi svoje učenike svih doba odvratiti od radoznalosti za datume, predviđanja, i želi im naprotiv dati duboko, bitno tumačenje i prije svega pokazati pravi put kojim treba kročiti, danas i sutra, da bi se ušlo u budući život. Sve prolazi – podsjeća nas Gospodin – ali Božja riječ se ne mijenja i pred njom je svatko od nas odgovoran za vlastito ponašanje. Na temelju toga ćemo biti suđeni.

Dragi prijatelji, i u našim vremenima ne nedostaje prirodnih katastrofa, a nažalost ni ratova i nasilja. I danas trebamo čvrsti temelj za naš život i našu nadu, toliko više zbog relativizma kojim smo sa svih strana okruženi. Neka nam Djevica Marija pomogne prihvatiti to središte u Kristovoj osobi i u njegovoj Riječi!


Nakon Angelusa

Jučer je u Pergaminu u Argentini blaženom proglašena María Crescencia Pérez, redovnica iz redovničke zajednice Kćeri Presvete Marije od Maslinskog vrta. Živjela je u prvoj polovini prošlog stoljeća, uzor je evanđeoske miline nadahnute vjerom. Hvalimo Gospodina zbog njezina svjedočanstva!

  

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana