Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATEHEZA PAPE FRANJE

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 5. lipanj 2019.

[Multimedia]


 

Apostolski pohod Rumunjskoj

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Protekli sam vikend boravio na apostolskom putovanju u Rumunjsku, na poziv gospodina Predsjednika i gospođe Predsjednice Vlade. Ponovno im zahvaljujem i svoju zahvalu protežem i na druge predstavnike građanskih i crkvenih vlasti i sve one koji su surađivali u ostvarivanju ovoga pohoda. Prije svega zahvaljujem Bogu koji je dopustio Petrovom nasljedniku vratiti se u tu zemlju, dvadeset godina nakon posjeta sv. Ivana Pavla II.

Ukratko, kao što je najavilo geslo putovanja, pozvao sam da „koračamo zajedno“. I radost mi je da sam to mogao učiniti ne izdaleka ili odozgo, nego tako da ja sam hodim usred rumunjskog naroda, kao hodočasnik u njegovoj zemlji.

Na različitim susretima na vidjelo su izašli vrijednost i potreba za zajedničkim hodom bilo među kršćanima, na razini vjere i milosrđa, bilo među građanima, na razini zalaganja u društvu.

Kao kršćani, imamo milost da živimo u razdoblju bratskih odnosa između različitih Crkava. U Rumunjskoj većina vjernika pripada Pravoslavnoj crkvi, kojoj je trenutno na čelu patrijarh Daniel, kojem upućujem svoj bratski i zahvalni pozdrav. Katolička zajednica, i „grčka“ i „latinska“, živa je i aktivna.

Jedinstvo svih kršćana, iako nepotpuno, temelji se na jednom krštenju i zapečaćeno je krvlju i patnjom koju su zajedno podnosili u mračnim vremenima progona, osobito u prošlom stoljeću pod ateističkim režimom.

Ondje postoji i luteranska zajednica koja također ispovijeda vjeru u Isusa Krista, te je u dobrim odnosima s pravoslavcima i katolicima.

S patrijarhom i Svetim sinodom Rumunjske pravoslavne Crkve imali smo vrlo srdačan susret, u kojem sam potvrdio želju Katoličke crkve da zajedno hodimo u pomirljivom sjećanju i prema potpunijem jedinstvu, koje je rumunjski narod proročki zazivao upravo tijekom posjeta sv. Ivana Pavla II.

Vrhunac te važne ekumenske dimenzije putovanja bila je svečana molitva Očenaša u novoj, velebnoj pravoslavnoj katedrali u Bukureštu. To je bio trenutak snažne simboličke vrijednosti, jer je Očenaš kršćanska molitva par excellence, zajednička baština svih krštenika. Nitko ne može govoriti „Oče moj“ i „Oče vaš“, ne, nego „Oče naš“, zajednička baština svih krštenika. Pokazali smo da jedinstvo ne oduzima legitimnu različitost. Neka nas Duh Sveti vodi da sve više živimo kao djeca Božja i braća među nama.

Kao katolička zajednica slavili smo tri euharistijska bogoslužja. Prvo u katedrali u Bukureštu, 31. svibnja, na blagdan Pohoda Blažene Djevice Marije, slike Crkve na putu u vjeri i ljubavi. Druga euharistija bila je u svetištu u Șumuleu Ciucu, odredištu mnogih hodočasnika. Tamo Majka Božja okuplja vjernički puk u različitosti jezikâ, kulturâ i tradicijâ. Treće je slavlje bilo bogoslužje u Blaju, središtu Grkokatoličke crkve u Rumunjskoj, s beatifikacijom sedam grkokatoličkih biskupa mučenika, svjedokâ slobode i milosrđa koji dolaze iz evanđelja.

Jedan od tih novih blaženika, mons. Iuliu Hossu za vrijeme svog zatočeništva je napisao: „Bog nas je poslao u ovu tminu patnje kako bismo udijelili oproštenje i molili za obraćenje sviju“. Kad razmišljamo o strašnim mučenjima kojima su bili izloženi uviđamo da su ove riječi svjedočanstvo milosrđa.

Osobito intenzivan i svečan bio je susret s mladima i obiteljima, održan u Iaşiju, drevnome gradu i važnome kulturnom središtu, raskrižju Zapada i Istoka. Mjesto je to koje poziva otvoriti putove kojima će se kročiti zajedno, u bogatstvu različitosti, u slobodi koja ne siječe korijene, ali vas privlači na kreativan način. I ovaj je susret imao marijansko obilježje i zaključen je s povjeravanjem mladih i obitelji Svetoj Majci Božjoj.

Posljednja etapa putovanja bio je posjet romskoj zajednici u Blaju. U tome su gradu vrlo brojni i zato sam ih htio pozdraviti i ponovno uputiti apel protiv svake diskriminacije i za poštivanje osoba bilo koje etničke pripadnosti, jezika i vjere.

Draga braćo i sestre, zahvalimo Bogu za ovo apostolsko putovanje i molimo ga da po zagovoru Djevice Marije donese obilne plodove za Rumunjsku i Crkvu u tim krajevima.


U sklopu pozdrava vjernicima na talijanskom jeziku

Sljedeće subote, 8. lipnja, navršava se peta godišnjica susreta, ovdje u Vatikanu, između predsjednika Izraela i Palestine sa mnom i patrijarhom Bartolomejem. U 13 sati pozvani smo posvetiti „minutu za mir“ – vjernici u molitvi, a oni koji ne vjeruju u razmišljanju: svi zajedno za bratskiji svijet. Zahvaljujem Međunarodnoj katoličkoj akciji koja promiče ovu inicijativu.

[…]

Neka vas Gospodin nađe sve spremne prihvatiti obilno izlijevanje Duha Svetoga. Neka milost njegovih darova ulije u vas novu vitalnost za vjeru, neka ojača nadu i dadne djelatnu snagu ljubavi.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana